• Hotărârea nr. 1144/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1144/2011 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Dâmboviţa a unor imobile care au trecut în proprietatea publică a statului prin hotărâri ale consiliilor locale

 • Hotărârea nr. 1145/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1145/2011 privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unui mijloc fix concesionat Societăţii Comerciale Oil Terminal – S.A. Constanţa, aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială Oil Terminal – S.A. Constanţa, precum şi actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1146/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1146/2011 privind modificarea denumirii şi a valorii de inventar ale unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale Transgaz – S.A. Mediaş, aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz – S.A. Mediaş, precum şi actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1147/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1147/2011 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1148/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1148/2011 privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 1149/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1149/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 115/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 115/2011 pentru aprobarea participării României la Expoziţia Mondială 2015 Hrănirea planetei, energie pentru viaţă, Milano, Italia

 • Hotărârea nr. 1150/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1150/2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 • Hotărârea nr. 1151/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1151/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene

 • Hotărârea nr. 1152/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1152/2011 privind actualizarea valorii de inventar şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor imobile – construcţii şi terenuri, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dealu Spirii al Municipiului Bucureşti, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de interes naţional Autostrada Bucureşti-Braşov, tronson Bucureşti-Ploieşti

 • Hotărârea nr. 1153/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1153/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 153/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Hotărârea nr. 1154/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1154/2011 pentru aprobarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale ce stau la baza identificării potenţialelor infrastructuri critice naţionale şi privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale şi stabilirea nivelului de criticitate

 • Hotărârea nr. 1155/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1155/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 117/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2011

 • Hotărârea nr. 1157/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1157/2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Hotărârea nr. 1158/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1158/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 1159/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1159/2011 pentru aprobarea listei obiectivelor de investiţii finanţate în cadrul Proiectului Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent din judeţele Bacău, Botoşani, Dolj şi Mehedinţi şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

 • Hotărârea nr. 116/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 116/2011 pentru declararea de interes naţional a Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) – ediţia de iarnă, 2013

 • Hotărârea nr. 1160/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1160/2011 privind aprobarea participării Ministerului Apărării Naţionale din România la Proiectul Celula europeană pentru achiziţii de servicii satelitare

 • Hotărârea nr. 1163/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1163/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 508/2010 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a lucrărilor de înlăturare şi prevenire a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii

 • Hotărârea nr. 1164/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1164/2011 pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare, în lei, a României la Centrul de Informare al ONU pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 1165/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1165/2011 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundaţiile din perioada 23 iunie 2010 – 31 iulie 2010

 • Hotărârea nr. 1166/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1166/2011 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 februarie 2011, respectiv 23 martie 2011 şi 14 iunie 2011 şi la Washington la 14 martie 2011, respectiv 2 iunie 2011 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007

 • Hotărârea nr. 1167/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1167/2011 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare şi modificării valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 1168/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1168/2011 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii din judeţele Argeş, Prahova, Satu Mare şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 • Hotărârea nr. 1169/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1169/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor

 • Hotărârea nr. 117/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 117/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2011

 • Hotărârea nr. 1170/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1170/2011 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

 • Hotărârea nr. 1171/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1171/2011 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1172/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1172/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 1173/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1173/2011 privind declasificarea unor hotărâri clasificate adoptate de Consiliul de Miniştri în perioada 1952-1974

 • Hotărârea nr. 1174/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1174/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1175/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1175/2011 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Călăraşi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1177/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1177/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 651/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome Imprimeria Băncii Naţionale a României din subordinea Băncii Naţionale a României

 • Hotărârea nr. 1179/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1179/2011 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia

 • Hotărârea nr. 118/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 118/2011 privind aprobarea condiţiilor de acreditare a oficiilor pentru depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, precum şi privind răspunderea în gestionarea informaţiilor din declaraţie

 • Hotărârea nr. 1180/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1180/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 210/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale Loteria Română – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 1181/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1181/2011 pentru aprobarea atestării zonei Şuior-Baia Sprie, oraşul Baia Sprie, judeţul Maramureş, ca staţiune turistică de interes local

 • Hotărârea nr. 1182/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1182/2011 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1183/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1183/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 600/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 1184/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1184/2011 privind modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A. drept urmare a inventarierii anuale

 • Hotărârea nr. 1185/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1185/2011 privind transmiterea cu plată a unor bunuri, investiţii nefinalizate, din patrimoniul Societăţii Comerciale Metrom – S.A. Braşov, filială a Companiei Naţionale Romarm – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 1186/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1186/2011 privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 1187/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1187/2011 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 1188/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1188/2011 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 119/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 119/2011 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1190/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1190/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional – Muzeul Naţional Peleş pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1191/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1191/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 1192/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1192/2011 pentru modificarea anexei nr. 68 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 1192/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1192/2010 pentru aprobarea Procesului-verbal, semnat la Chişinău la 28 iunie 2010, al primei reuniuni a Comisiei mixte constituite în temeiul Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Pădurilor al României şi Ministerul Mediului al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 593/2010

 • Hotărârea nr. 1193/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1193/2011 privind revenirea la Ministerul Sănătăţii a managementului asistenţei medicale pentru unele unităţi sanitare din judeţul Vrancea, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 1194/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1194/2011 privind transmiterea unui imobil, trecut în domeniul public al statului ca urmare a operaţiunilor de dare în plată, în domeniul public al oraşului Pucioasa, judeţul Dâmboviţa, şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Pucioasa

 • Hotărârea nr. 1195/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1195/2011 pentru aprobarea amendamentului convenit, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 17 iunie 2011 şi 13 octombrie 2011 şi la Bruxelles la 7 noiembrie 2011, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004

 • Hotărârea nr. 1196/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1196/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 891/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Varianta de ocolire Cluj Est

 • Hotărârea nr. 1197/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1197/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite vopsele, lacuri şi în produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor

 • Hotărârea nr. 1198/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1198/2011 privind transmiterea unor imobile (construcţii) aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna în domeniul public al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna

 • Hotărârea nr. 1199/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1199/2011 pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2011

 • Hotărârea nr. 12/2011, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor

  Hotărârea nr. 12/2011 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII

 • Hotărârea nr. 12/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 12/2011 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii din judeţele Dâmboviţa, Suceava, Argeş, Mureş, Bihor, Galaţi, Harghita, Sălaj, Satu Mare şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 • Hotărârea nr. 12/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 12/2011 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 12/2011, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 12/2011 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 12/2011, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 12/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 4/2011 privind stabilirea componenţei numerice a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 12/2011, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 12/2011 pentru aprobarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private

 • Hotărârea nr. 12/2011, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 12/2011 privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal – sesiunea octombrie 2011

 • Hotărârea nr. 120/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 120/2011 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor – Administraţia Fondului pentru Mediu

 • Hotărârea nr. 1200/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1200/2011 pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2011

 • Hotărârea nr. 1201/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1201/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.239/1996 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar

 • Hotărârea nr. 1202/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1202/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 199/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 1203/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1203/2011 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 1204/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1204/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1205/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1205/2011 pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Paris la 3 august 2011 şi la Bucureşti la 18 august 2011 între Guvernul României şi Agenţia Japoniei pentru Cooperare Internaţională, succesoare a Băncii Japoniei pentru Cooperare Internaţională, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Japoniei pentru Cooperare Internaţională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucureşti la 31 martie 2005

 • Hotărârea nr. 1206/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1206/2011 privind aprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Bursa de Peşte Tulcea

 • Hotărârea nr. 1207/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1207/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Uzina Mecanică Orăştie – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 1208/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1208/2011 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 772/2011 privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri la care se vor efectua concedieri colective în anul 2011, precum şi a numărului de salariaţi ce urmează să fie disponibilizaţi şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1209/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1209/2011 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 121/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 121/2011 privind realizarea de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru Inspecţia Muncii, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă

 • Hotărârea nr. 1210/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1210/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 1212/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1212/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006

 • Hotărârea nr. 1214/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1214/2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate

 • Hotărârea nr. 1215/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1215/2011 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

 • Hotărârea nr. 1216/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1216/2011 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mircea Dragoş Valentin din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului Vrancea

 • Hotărârea nr. 1217/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1217/2011 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 9 septembrie 2011 şi la Paris la 15 septembrie 2011 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007

 • Hotărârea nr. 1218/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1218/2011 pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Bucureşti la 9 august 2011, 7 octombrie 2011 şi 25 octombrie 2011 şi la Washington la 29 septembrie 2011 şi 19 octombrie 2011 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Hotărârea nr. 1219/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1219/2011 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 13 mai 2011, 19 mai 2011 şi 8 iunie 2011 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucureşti la 5 octombrie 2006

 • Hotărârea nr. 122/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 122/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului articipaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 1220/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1220/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism

 • Hotărârea nr. 1222/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1222/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând 40 de obiective de investiţii – platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora

 • Hotărârea nr. 1223/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1223/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare

 • Hotărârea nr. 1224/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1224/2011 privind stabilirea pentru anul 2011 a cuantumului plăţilor naţionale directe complementare care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

 • Hotărârea nr. 1225/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1225/2011 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

 • Hotărârea nr. 1226/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1226/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 441/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 1227/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1227/2011 pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 772/2011 privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri la care se vor efectua concedieri colective în anul 2011, precum şi a numărului de salariaţi ce urmează să fie disponibilizaţi şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1228/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1228/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 122/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 1228/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1228/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 49/2010 privind reglementarea situaţiei juridice a unor părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 1229/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1229/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.115/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Varianta de ocolire a municipiului Iaşi – Etapa I – Varianta Sud – Obiect 1. Varianta trafic greu, sector km 0+000 (DN 28) – km 13+905 (DJ 248)

 • Hotărârea nr. 123/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 123/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale Radionav – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1230/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1230/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 896/2011 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii şi înlăturării efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor, aferente unor obiective din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1231/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1231/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice

 • Hotărârea nr. 1233/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1233/2011 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării “Varianta de ocolire Craiova Sud”

 • Hotărârea nr. 1234/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1234/2011 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Reabilitare DN 19 Oradea-Satu Mare km 5+853-km 135+600

 • Hotărârea nr. 1235/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1235/2011 privind desfiinţarea Spitalului de Ftiziologie Agigea şi reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa