• Hotărârea nr. 106/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 106/2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare

 • Hotărârea nr. 1060/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1060/2011 privind aprobarea plăţii contribuţiei României la fondurile strânse pentru finanţarea proiectelor de la Cernobîl, Ucraina

 • Hotărârea nr. 1061/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1061/2011 privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Societatea Naţională Nuclearelectrica – S.A. Sucursala Fabrica de Combustibil Nuclear Piteşti

 • Hotărârea nr. 1062/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1062/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare

 • Hotărârea nr. 1063/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1063/2011 privind aprobarea actualizării valorii de inventar a unui imobil proprietate publică a statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi în folosinţa gratuită a Asociaţiei Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989

 • Hotărârea nr. 1064/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1064/2011 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Anghel Ovidiu

 • Hotărârea nr. 1065/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1065/2011 privind transmiterea unor imobile sau a unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului, din administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru unele centre judeţene aflate în subordinea acesteia

 • Hotărârea nr. 1066/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1066/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime – S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1067/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1067/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1068/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1068/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. Călători – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1069/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1069/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Regiei Autonome Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 107/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 107/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

 • Hotărârea nr. 1070/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1070/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1071/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1071/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Regiei Autonome Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1072/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1072/2011 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1073/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1073/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale GOSTRANS – S.A. Anina, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 1074/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1074/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale CEPROHART – S.A. Brăila, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 1075/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1075/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale Radionav – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1076/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1076/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 357/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 1077/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1077/2011 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Statul Major General din Republica Turcia privind cooperarea în domeniile hidrografiei şi oceanografiei, semnat la Istanbul la 14 iunie 2011

 • Hotărârea nr. 1078/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1078/2011 privind modificarea anexei la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003

 • Hotărârea nr. 1079/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1079/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori

 • Hotărârea nr. 108/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 108/2011 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală

 • Hotărârea nr. 1080/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1080/2011 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Hotărârea nr. 1081/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1081/2011 pentru modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 1082/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1082/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 1083/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1083/2011 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interdepartamental privind proiectul Nabucco

 • Hotărârea nr. 1085/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1085/2011 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Turcia

 • Hotărârea nr. 1086/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1086/2011 privind repartizarea unor sume către bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale

 • Hotărârea nr. 1087/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1087/2011 privind transmiterea unei părţi de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, pentru Clubul Elevilor Olteniţa, în domeniul public al municipiului Olteniţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 1088/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1088/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

 • Hotărârea nr. 1089/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1089/2011 pentru modificarea anexei nr. 2/7 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea Programului pentru prevenirea şi managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii prevăzute în etapa I de implementare a programului

 • Hotărârea nr. 109/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 109/2011 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului “Colectarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană şi creării infrastructurii informaţionale de mediu”, desfăşurat în perioada 2011-2014

 • Hotărârea nr. 1090/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1090/2011 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în calitate de observator în cadrul Comitetului pentru Turism, pentru anul 2011

 • Hotărârea nr. 1091/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1091/2011 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru actualizarea valorii de inventar a bunului imobil şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1092/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1092/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Regiei Autonome Compania Română de Aviaţie ROMAVIA

 • Hotărârea nr. 1093/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1093/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.421/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1094/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1094/2011 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni

 • Hotărârea nr. 1095/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1095/2011 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi din aparatul de lucru al acestuia

 • Hotărârea nr. 1096/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1096/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1097/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1097/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 1098/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1098/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 1099/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1099/2011 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung de la Consiliul Judeţean Argeş la Consiliul Local al Municipiului Câmpulung

 • Hotărârea nr. 11/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 11/2011 pentru punerea de acord a Hotărârii Senatului nr. 43/2010 privind validarea magistraţilor aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 53/2011

 • Hotărârea nr. 11/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 11/2011 privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României la bugetul Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pe anii 2010 şi 2011

 • Hotărârea nr. 11/2011, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale

 • Hotărârea nr. 11/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Hotărârea nr. 11/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 11/2011, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 11/2011 privind completarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 4/2007

 • Hotărârea nr. 11/2011, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 11/2011 pentru aprobarea Normei nr. 8/2011 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 11/2011, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 11/2011 pentru abrogarea Hotărârii Parlamentului României nr. 52/2006 privind constituirea Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României

 • Hotărârea nr. 110/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 110/2011 privind aprobarea proiectelor selectate în sesiunea 21 septembrie 2009-12 octombrie 2009 şi a finanţării acestora, în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

 • Hotărârea nr. 1100/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1100/2011 pentru modificarea art. 7 alin. (2) lit. c) din Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008

 • Hotărârea nr. 1101/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1101/2011 privind aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică – Grupul de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat, pentru anul 2011

 • Hotărârea nr. 1102/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1102/2011 pentru modificarea Programului de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.268/2010

 • Hotărârea nr. 1103/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1103/2011 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX-12 Crai Nou, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Moesia Oil and Gas Plc.

 • Hotărârea nr. 1104/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1104/2011 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii privind activitatea de privatizare, rectificat, pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 1105/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1105/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

 • Hotărârea nr. 1106/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1106/2011 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1107/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1107/2011 privind trecerea unui imobil aflat în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul public al statului şi în administrarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 1108/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1108/2011 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru aniversarea la data de 1 decembrie 2011 la Alba Iulia a Zilei Naţionale a României şi a împlinirii a 93 de ani de la Marea Unire

 • Hotărârea nr. 1109/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1109/2011 privind desfiinţarea Spitalului de Boli Cronice Petrila, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 111/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 111/2011 privind aprobarea scoaterii din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor – Administraţia Naţională de Meteorologie

 • Hotărârea nr. 1110/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1110/2011 privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui bun mobil

 • Hotărârea nr. 1111/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1111/2011 privind transmiterea, fără plată, a unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în proprietatea unităţilor de cult deţinătoare

 • Hotărârea nr. 1112/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1112/2011 privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unităţilor de cult deţinătoare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 • Hotărârea nr. 1112/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1112/2010 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 1113/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1113/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii – S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

 • Hotărârea nr. 1114/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1114/2011 privind acordarea unor măsuri de sprijin pentru familiile victimelor accidentului de la Societatea Comercială Uzina Mecanică Sadu – S.A., oraşul Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 1115/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1115/2011 privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale

 • Hotărârea nr. 1116/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1116/2011 pentru modificarea anexelor nr. 2, 5 şi 6 la Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar

 • Hotărârea nr. 1117/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1117/2011 pentru actualizarea cuantumurilor limitelor amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul

 • Hotărârea nr. 1118/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1118/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Refacere corp drum, refacere terasamente, consolidări maluri, refacere podeţe DN 2A km 141+500 – km 152+800

 • Hotărârea nr. 1119/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1119/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Consolidare sistem rutier, reconstrucţie pod, consolidări maluri, refacere podeţe DN 2A km 152+800 – km 162+500

 • Hotărârea nr. 112/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 112/2011 privind aprobarea organizării Forumului economic Consiliul de Cooperare al Golfului – România: Oportunităţi de afaceri în Europa Centrală şi de Sud-Est, Bucureşti, 8-10 martie 2011

 • Hotărârea nr. 1120/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1120/2011 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.269/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Redeschiderea circulaţiei feroviare pe podul nou de cale ferată peste râul Argeş, linia CF Bucureşti-Giurgiu, între staţiile CF Vidra-Grădiştea

 • Hotărârea nr. 1121/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1121/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Refacere sistem rutier cu asigurarea lăţimii corespunzătoare, consolidare maluri, refacere podeţe DN 2A km 124+000 – km 141+500

 • Hotărârea nr. 1122/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1122/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1123/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1123/2011 privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate în municipiul Tulcea, judeţul Tulcea, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1124/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1124/2011 privind aprobarea stemei oraşului Curtici, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 1125/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1125/2011 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 1126/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1126/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1127/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1127/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 1128/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1128/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Lărgire la 4 benzi de circulaţie a DN 73 între km 7+000 – km 11+100 şi drum de legătură cu DN 73D, precum şi pentru declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Lărgire la 4 benzi de circulaţie a DN 73 între km 7+000 – km 11+100 şi drum de legătură cu DN 73D

 • Hotărârea nr. 1129/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1129/2011 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Pod pe DN 61 km 74+015 peste râul Argeş la Ioneşti

 • Hotărârea nr. 113/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 113/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale

 • Hotărârea nr. 1130/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1130/2011 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Reabilitare DN 1H Zalău – Aleşd (km 0+000 – km 69+334)

 • Hotărârea nr. 1131/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1131/2011 pentru modificarea anexei nr. 39 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 1132/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1132/2011 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Hotărârea nr. 1133/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1133/2011 privind modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 16/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie Modernizarea infrastructurii privind siguranţa circulaţiei pe DN 1, în sate lineare şi puncte negre

 • Hotărârea nr. 1134/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1134/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Studioul Cinematografic Sahia Film – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 • Hotărârea nr. 1135/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1135/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

 • Hotărârea nr. 1136/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1136/2011 privind aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.936/2001 şi (CE) nr. 601/2004 şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 şi (CE) nr. 1.447/1999

 • Hotărârea nr. 1137/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1137/2011 pentru aprobarea amendamentului 2 convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 19 august 2011 şi la Bucureşti la 9 septembrie 2011 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut în valoare de 60,0 milioane dolari SUA dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului Economia bazată pe cunoaştere, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005

 • Hotărârea nr. 1138/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1138/2011 privind trecerea corpului central din obiectivul de investiţii Casa Academiei din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în administrarea Academiei Române

 • Hotărârea nr. 1139/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1139/2011 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 114/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 114/2011 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2011

 • Hotărârea nr. 1140/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1140/2011 privind desfiinţarea Spitalului de Boli Infecţioase Singureni aflat în reţeaua sanitară a Consiliului Judeţean Giurgiu

 • Hotărârea nr. 1141/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1141/2011 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

 • Hotărârea nr. 1142/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1142/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Consolidare şi refacere sistem rutier DN 2A km 190+750 – km 192+750

 • Hotărârea nr. 1143/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1143/2011 privind achitarea în anul 2011 a sumelor alocate ca justă despăgubire şi neachitate pe anii 2007-2010 pentru lucrarea Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Câmpia Turzii, Gilău, Floreşti, Săvădisla, Petreştii de Jos, Luna şi Sănduleşti din judeţul Cluj şi Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chişlaz, Tăuteu, Sârbi şi Biharia din judeţul Bihor din cadrul obiectivului de investiţie Autostrada Braşov-Cluj-Borş şi pentru lucrarea de utilitate publică Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Ip şi Marca din judeţul Sălaj şi al localităţilor Spinuş, Ciuhoiu, Sălard şi Tămăşeu din judeţul Bihor din cadrul obiectivului de investiţii Autostrada Braşov-Cluj-Borş