• Hotărârea nr. 969/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 969/2011 privind plata contribuţiei României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale

 • Hotărârea nr. 97/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 97/2011 privind aprobarea Listei de tarife pentru verificările metrologice ale produselor preambalate, efectuate de personalul împuternicit al Biroului Român de Metrologie Legală

 • Hotărârea nr. 970/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 970/2011 pentru aprobarea Înţelegerii dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România (CNCAN) şi Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii (NRC) privind schimbul de informaţii tehnice şi cooperarea în domeniul securităţii nucleare, semnată la Viena la 4 aprilie 2011

 • Hotărârea nr. 971/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

 • Hotărârea nr. 972/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 972/2011 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 7,2078 ha, proprietate publică a oraşului Slănic-Moldova, în vederea realizării obiectivului Schi Parc Slănic Moldova

 • Hotărârea nr. 973/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 973/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Refuncţionalizare imobil «Spital Clinic de Urgenţă cu 300 paturi Iaşi», în curs de execuţie, pentru amenajarea «Institutului Regional de Oncologie 300 paturi Iaşi», judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 974/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 974/2011 privind înfiinţarea Centrului de Traumatologie-Toxicologie Sf. Ioan Iaşi

 • Hotărârea nr. 975/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

 • Hotărârea nr. 976/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 976/2011 pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.370/2009 privind organizarea şi efectuarea recensământului general agricol din România

 • Hotărârea nr. 977/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 977/2011 privind aprobarea desfiinţării unor unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale din judeţele Ilfov şi Mureş

 • Hotărârea nr. 978/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 978/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale ARCADIA 2000 – S.A. Bucureşti, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 979/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 979/2011 privind aprobarea stemelor comunelor Balaci, Botoroaga, Talpa şi Viişoara, judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 980/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 980/2011 privind aprobarea stemei comunei Şiştarovăţ, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 981/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 981/2011 privind aprobarea stemelor comunelor Alunu, Bărbăteşti, Cernişoara, Muereasca şi Pietrari, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 982/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 982/2011 privind aprobarea stemei comunei Luncaviţa, judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 983/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 983/2011 privind aprobarea stemei oraşului Murfatlar, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 984/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 984/2011 privind aprobarea stemelor comunelor Miroşi şi Stoeneşti, judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 985/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 985/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 986/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 986/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 987/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 987/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 988/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 988/2011 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Tulcea, a unui imobil aflat în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 989/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 989/2011 privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII – 4 Cheţ, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Blackstairs Energy Plc.

 • Hotărârea nr. 99/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 99/2011 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Lituania privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 12 iunie 2010 şi la Vilnius la 24 august 2010

 • Hotărârea nr. 990/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 990/2011 privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII – 5 Ciutelec, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Blackstairs Energy Plc.

 • Hotărârea nr. 991/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 991/2011 privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII – 9 Dolani – Tătărani, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Blackstairs Energy Plc.

 • Hotărârea nr. 992/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 992/2011 privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII – 3 Bogeiu, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Blackstairs Energy Plc.

 • Hotărârea nr. 993/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 993/2011 privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII – 18 Postăvari, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Blackstairs Energy Plc.

 • Hotărârea nr. 994/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 994/2011 privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII – 22 Sâniob, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Blackstairs Energy Plc.

 • Hotărârea nr. 995/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 995/2011 privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 11.478/2008 a activităţii miniere de exploatare a dioxidului de carbon în perimetrul Ciocaia, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială Petrom – S.A.

 • Hotărârea nr. 996/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 996/2011 privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P IX – 8 Lăculeţe, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Moesia Oil and Gas Plc.

 • Hotărârea nr. 997/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 997/2011 privind aprobarea stemei comunei Dumbrăveşti, judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 998/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 998/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 • Hotărârea nr. 999/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 999/2011 privind transmiterea unor bunuri imobile, proprietate publică a statului şi aflate în concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime – S.A. Constanţa, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în administrarea Ministerului Apărării Naţionale Direcţia hidrografică maritimă