• Hotărârea nr. 88/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 88/2011 privind aprobarea acordării subvenţiei unitare pentru acţiuni de ecologizare Societăţii Comerciale Romplumb – S.A. Baia Mare în anul 2011

 • Hotărârea nr. 880/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 880/2011 privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P IX – 9 Otelec, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Moesia Oil and Gas P.L.C.

 • Hotărârea nr. 881/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 881/2011 privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P IX – 12 Şilindru, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Moesia Oil and Gas P.LC.

 • Hotărârea nr. 882/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 882/2011 privind abrogarea şi modificarea unor acte normative din domeniul cercetării

 • Hotărârea nr. 883/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 883/2011 privind aprobarea practicării sportului profesionist în ramura de sport baschet

 • Hotărârea nr. 884/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 884/2011 privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al statului din administrarea unor unităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Direcţia medicală – Spitalul de Urgenţă Prof. Dr. Dimitrie Gerota

 • Hotărârea nr. 885/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 885/2011 privind modificarea Listei cuprinzând statele terţe care impun cerinţe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008

 • Hotărârea nr. 886/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 886/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 887/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 887/2011 privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P IX – 1 Berteşti, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Moesia Oil and Gas P.L.C.

 • Hotărârea nr. 888/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 888/2011 pentru aprobarea actului adiţional nr. 2 la Acordul de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului Petrom – S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 287/2000

 • Hotărârea nr. 889/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 889/2011 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2011-2012

 • Hotărârea nr. 89/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 89/2011 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investiţii şi Companii Multinaţionale, care gestionează problematica declaraţiei pentru investiţii internaţionale şi companii multinaţionale a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

 • Hotărârea nr. 890/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 890/2011 pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional care se acordă în vederea compensării efectelor crizei cauzate de bacteria E-coli în sectorul legume

 • Hotărârea nr. 891/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 891/2011 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei cu privire la cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la Bucureşti la 2 iunie 2010

 • Hotărârea nr. 892/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 892/2011 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor imobile-construcţii aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură Arad, respectiv Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Prof. dr. G.K. Constantinescu şi trecerea acestora în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii, pentru finalizarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie Varianta de ocolire a municipiului Arad

 • Hotărârea nr. 893/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 893/2011 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia

 • Hotărârea nr. 894/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 894/2011 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Varianta ocolitoare Carei km 0+000 – km 10+459, pe raza localităţii Carei din judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 895/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 895/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş în domeniul public al comunei Nădrag şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Nădrag

 • Hotărârea nr. 896/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 896/2011 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii şi înlăturării efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor, aferente unor obiective din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 897/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 897/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 965/2010 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi, în domeniul public al municipiului Tecuci şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 898/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 898/2011 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează străinilor

 • Hotărârea nr. 899/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 899/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Domeniilor Statului, în domeniul public al oraşului Segarcea şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Segarcea, judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 9/2011, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 9/2011 privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Sultanatul Oman

 • Hotărârea nr. 9/2011, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 9/2011 privind organizarea Adunării Generale Ordinare a Confederaţiei Fiscale Europene

 • Hotărârea nr. 9/2011, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 9/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 90/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 90/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunităţii de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele uşoare

 • Hotărârea nr. 900/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 900/2011 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 834/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului operaţional sectorial de mediu 2007-2013 şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestuia

 • Hotărârea nr. 901/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 901/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava în domeniul public al oraşului Gura Humorului şi în administrarea Consiliului Local Gura Humorului

 • Hotărârea nr. 902/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 902/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei

 • Hotărârea nr. 903/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 903/2011 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

 • Hotărârea nr. 904/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 904/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 905/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 905/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 906/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 906/2011 privind participarea României la Programul internaţional din domeniul educaţiei, dezvoltat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, OECD, Teaching and Learning International Survey – TALIS 2013, privind evaluarea internaţională a cadrelor didactice

 • Hotărârea nr. 907/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 907/2011 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Macrea Rareş

 • Hotărârea nr. 908/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 908/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Morar Constantin

 • Hotărârea nr. 909/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 909/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 451/2004

 • Hotărârea nr. 91/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 91/2011 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în domeniul migraţiei şi azilului dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 15 octombrie 2010

 • Hotărârea nr. 910/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 910/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor (UE) nr. 1.015/2010 şi nr. 1.016/2010 ale Comisiei, prin care se implementează Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic

 • Hotărârea nr. 911/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 911/2011 privind darea în administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru Serviciul Judeţean de Ambulanţă Sălaj, a unui imobil aflat în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 912/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 912/2011 privind transmiterea unor imobile – teren din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al municipiului Constanţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 913/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 913/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.244/2010 privind aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2010, a Hotărârii Guvernului nr. 1.175/2010 pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2010, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

 • Hotărârea nr. 914/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 914/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 964/2007 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Arad în administrarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

 • Hotărârea nr. 915/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 915/2011 pentru aprobarea participării României la Iniţiativa Agenţiei Europene de Apărare privind dislocarea în Afganistan a Laboratorului de nivel teatru pentru investigarea probelor rezultate în urma incidentelor cu folosirea dispozitivelor explozive improvizate şi a plăţii contribuţiei financiare a României la bugetul comun al acestei iniţiative

 • Hotărârea nr. 916/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 916/2011 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Primăria Municipiului Bucureşti, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 24 decembrie 2010 şi 11 aprilie 2011 şi la Luxemburg la 8 martie 2011, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Primăria Municipiului Bucureşti pentru Proiectul privind Staţia pentru tratarea apelor uzate Bucureşti – Glina, Faza A, semnat la Bucureşti la 29 mai 2006

 • Hotărârea nr. 917/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 917/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public şi privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Ialomiţa în domeniul public al municipiului Feteşti şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Feteşti

 • Hotărârea nr. 918/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 918/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 101/2002 privind instituirea burselor de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală Vasile Pârvan la Accademia di Romania din Roma şi Nicolae Iorga la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia

 • Hotărârea nr. 919/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 919/2011 privind declasificarea Hotărârii Guvernului nr. 01365/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 92/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 92/2011 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice a lucrării de interes naţional Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone lignit/an

 • Hotărârea nr. 920/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece

 • Hotărârea nr. 921/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Hotărârea nr. 922/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 922/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011

 • Hotărârea nr. 923/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 923/2011 pentru aprobarea Amendamentului nr. 3 convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnate la Bucureşti la 11 martie 2011 şi la Luxemburg la 3 mai 2011, la Contractul de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa

 • Hotărârea nr. 924/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 924/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 925/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 925/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 926/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 926/2011 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.395/2010 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2011

 • Hotărârea nr. 927/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 927/2011 privind Programul guvernamental de sprijin pentru pensionari Coşul de solidaritate

 • Hotărârea nr. 928/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 928/2011 privind aprobarea stemelor comunelor Amărăşti, Milcoiu şi Orleşti, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 929/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 929/2011 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 93/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 93/2011 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

 • Hotărârea nr. 930/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 930/2011 pentru modificarea anexei nr. 24 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 931/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 931/2011 privind preluarea unui sector de drum naţional, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaş, judeţul Sibiu, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 932/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 932/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea Programului pentru prevenirea şi managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii prevăzute în etapa I de implementare a programului, precum şi pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Consolidare şi modernizare sediu Primărie Odobeşti, judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 933/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 933/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

 • Hotărârea nr. 934/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 934/2011 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumei prevăzute la lit. c) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010

 • Hotărârea nr. 935/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor

 • Hotărârea nr. 936/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 936/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Naţională a Sării – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 938/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 938/2011 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 21 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011

 • Hotărârea nr. 939/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 939/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 94/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 94/2011 privind actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 940/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 940/2011 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Fiţa Daniel Alexandru

 • Hotărârea nr. 941/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 941/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Dumitru Lucian

 • Hotărârea nr. 942/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 942/2011 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a unor studii în domeniul protecţiei mediului şi al pădurilor

 • Hotărârea nr. 943/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 943/2011 pentru aprobarea celui de-al doilea Acord de modificare a contractului de proiectare şi construire a autostrăzii Braşov-Cluj-Borş

 • Hotărârea nr. 944/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 944/2011 privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 octombrie 2011 – 31 martie 2012

 • Hotărârea nr. 945/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 • Hotărârea nr. 946/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 946/2011 privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru anul 2011 la bugetul Fondului general de bază pentru bugetul operaţional al Convenţiei de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 91/2003

 • Hotărârea nr. 947/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 947/2011 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 • Hotărârea nr. 948/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 948/2011 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 949/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 949/2011 privind aprobarea închirierii unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 95/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 95/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2002

 • Hotărârea nr. 950/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 950/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 455/2010 privind constituirea Comisiei de negociere în vederea negocierii încheierii unui act adiţional la Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi Ford Motor Company la data de 12 septembrie 2007

 • Hotărârea nr. 951/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 951/2011 pentru completarea Programului de reconstrucţie a caselor de locuit afectate de calamităţile naturale produse în judeţele Bacău, Galaţi, Vaslui şi Vrancea în luna septembrie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.151/2007

 • Hotărârea nr. 952/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 952/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 953/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 953/2011 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti

 • Hotărârea nr. 954/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 954/2011 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 187/2000 privind imitaţiile de produse alimentare care prezintă riscul de a pune în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor

 • Hotărârea nr. 955/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 955/2011 privind aprobarea plăţii de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectului PHARE RO 2004/016-772.03.14.09.02 Asistenţă tehnică pentru mersul de tren pentru călători

 • Hotărârea nr. 956/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 956/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc

 • Hotărârea nr. 957/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 957/2011 privind aprobarea stemei comunei Copăceni, judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 958/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 958/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Brăila, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Brăila

 • Hotărârea nr. 959/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 959/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 96/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 96/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

 • Hotărârea nr. 960/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 960/2011 privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 961/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 961/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru Societatea Română de Radiodifuziune

 • Hotărârea nr. 962/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 962/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 855/1998 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

 • Hotărârea nr. 963/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 963/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 210 obiective de investiţii, grădiniţe cu program normal cu două săli de grupă, cuprinse în Proiectul Reforma educaţiei timpurii în România, componentele 1.a, 1.b şi 1.c

 • Hotărârea nr. 964/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 964/2011 privind aprobarea stemelor comunelor Cepari, Cicăneşti, Godeni, Merişani, Răteşti, Schitu Goleşti, Suseni, Tigveni şi Vultureşti, judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 965/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 965/2011 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 966/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

 • Hotărârea nr. 967/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene

 • Hotărârea nr. 968/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 968/2011 pentru aprobarea actului adiţional nr. 4 la Acordul de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz – S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2000