• Hotărârea nr. 707/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 707/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. în numele şi în contul statului

 • Hotărârea nr. 708/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 708/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 812/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi finanţarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar

 • Hotărârea nr. 709/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 709/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.184/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire a municipiului Caracal”

 • Hotărârea nr. 71/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 71/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 710/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 710/2011 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 36 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Brăila, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Brăila

 • Hotărârea nr. 711/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 711/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sălaj, precum şi al municipiului Zalău, oraşelor şi comunelor din judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 712/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 712/2011 privind aprobarea stemelor comunelor Apold, Beica de Jos şi Nadeş, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 713/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 713/2011 privind aprobarea stemei oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 714/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 714/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Compania de Investiţii pentru Turism – S.A., la care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului deţine acţiuni, în numele statului

 • Hotărârea nr. 715/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 715/2011 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.229/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea atestărilor şi avizelor prevăzute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi modalităţile de încasare şi virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora

 • Hotărârea nr. 716/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 716/2011 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 6,1359 ha, proprietate publică a Municipiului Piatra-Neamţ, în vederea realizării obiectivului Amenajare pârtie de schi începători masivul Cozla

 • Hotărârea nr. 717/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 717/2011 privind transmiterea imobilului Arenele Traian din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea

 • Hotărârea nr. 718/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 718/2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia infrastructurilor critice

 • Hotărârea nr. 719/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 719/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 72/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 72/2011 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Suceava, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 720/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 720/2011 privind modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 832/2010 pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acţiuni emise de Societatea Comercială OMV Petrom – S.A. Bucureşti prin metode specifice pieţei de capital

 • Hotărârea nr. 721/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 721/2011 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Galaţi de către domnul Păun Ionuţ Cosmin

 • Hotărârea nr. 722/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 722/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Galaţi de către domnul Florea Paul

 • Hotărârea nr. 723/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 723/2011 privind stabilirea cadrului legal necesar pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare

 • Hotărârea nr. 724/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 724/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 725/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 725/2011 privind completarea sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 • Hotărârea nr. 726/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 726/2011 privind aprobarea stemei oraşului Sovata, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 727/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 727/2011 privind aprobarea stemei municipiului Sighişoara, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 728/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 728/2011 privind aprobarea stemei oraşului Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 729/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 729/2011 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Arad, a unui imobil aflat în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 730/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 730/2011 pentru aprobarea Acordului-cadru de cooperare dintre Guvernul României şi Oficiul Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, semnat la Geneva la 2 martie 2011

 • Hotărârea nr. 731/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 731/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sălaj, precum şi al municipiului Zalău, oraşelor şi comunelor din judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 732/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 732/2011 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.638/2008 pentru aprobarea cuantumului sumelor ce urmează a fi virate Fondului Proprietatea şi al celor decontate operatorilor economici ca urmare a îndeplinirii prevederilor Acordului bilateral dintre Guvernul României, acţionând prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Irak, acţionând prin Ministerul Finanţelor, semnat la Amman la 18 august 2005

 • Hotărârea nr. 733/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 733/2011 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin Amendamentul semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2010 şi la Paris la 27 aprilie 2010 şi prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 22 decembrie 2010 şi la Paris la 22 martie 2011 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007

 • Hotărârea nr. 734/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 734/2011 pentru aprobarea Amendamentului nr. 3 convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnate la Bucureşti la 28 ianuarie 2011 şi la Luxemburg la 1 martie 2011, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005

 • Hotărârea nr. 735/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 735/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2010 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 – Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor UE privind băncile de sânge – unităţile de transfuzie – din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane

 • Hotărârea nr. 736/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 736/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale ICTCM – S.A. Bucureşti, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 737/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 737/2011 pentru numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, reprezentant al Băncii Naţionale a României

 • Hotărârea nr. 738/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 738/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF

 • Hotărârea nr. 739/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 739/2011 privind aprobarea stemelor comunelor Balaciu, Borăneşti, Colelia, Cosâmbeşti, Reviga şi Sineşti, judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 74/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor

 • Hotărârea nr. 740/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 740/2011 pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 741/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 741/2011 privind reorganizarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional

 • Hotărârea nr. 742/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 742/2011 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 203/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de alocare, acordare şi justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţilor reglementate prin Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, altele decât irigaţiile, precum şi unele măsuri pentru buna desfăşurare a activităţii Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare

 • Hotărârea nr. 743/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 743/2011 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru unele centre judeţene aflate în subordinea acesteia, a unor imobile care au trecut în proprietatea publică a statului prin hotărâri ale consiliilor locale

 • Hotărârea nr. 744/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 744/2011 privind darea în folosinţă gratuită Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş – Poliţia Oraşului Făget, a unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 745/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 745/2011 privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor Penitenciarul Bucureşti – Jilava

 • Hotărârea nr. 746/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 746/2011 privind aprobarea actelor adiţionale pe anul 2011 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008-2011

 • Hotărârea nr. 747/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 747/2011 pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Suediei, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Stockholm la 23 decembrie 2010, 23 martie 2011 şi 31 martie 2011, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Suediei privind cooperarea în domeniile energie şi mediu, semnat la Stockholm la 16 decembrie 2008

 • Hotărârea nr. 748/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 748/2011 privind măsurile, bugetul şi cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor care vor avea loc în Circumscripţia electorală nr. 29 – judeţul Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6, şi în Circumscripţia electorală nr. 26 judeţul Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2, în data de 21 august 2011, modelul timbrului autocolant, modelele listelor electorale, modelul buletinului de vot, modelele ştampilelor electorale şi ale altor documente care vor fi utilizate la aceste alegeri, precum şi condiţiile şi durata păstrării materialelor rezultate din procesul electoral

 • Hotărârea nr. 749/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 749/2011 pentru actualizarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice

 • Hotărârea nr. 749/2011, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 749/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 • Hotărârea nr. 75/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Hotărârea nr. 750/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 750/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 358/1991 privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome Monitorul Oficial

 • Hotărârea nr. 750/2011, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 750/2011 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

 • Hotărârea nr. 751/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 751/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim

 • Hotărârea nr. 752/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 752/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor Penitenciarul Ploieşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

 • Hotărârea nr. 753/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 753/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Penitenciarul Gherla, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acesteia

 • Hotărârea nr. 754/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 754/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate şi a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

 • Hotărârea nr. 755/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 755/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 756/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 756/2011 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi ministrul Apărării din Regatul Ţărilor de Jos privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2011 şi la Haga la 17 martie 2011

 • Hotărârea nr. 757/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 757/2011 privind desfiinţarea unei unităţi sanitare publice cu paturi din judeţul Giurgiu şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu

 • Hotărârea nr. 758/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 758/2011 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Săveni de la Consiliul Local al Oraşului Săveni la Consiliul Judeţean Botoşani, precum şi pentru desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare din judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 759/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 759/2011 privind aprobarea amendamentului nr. 4 convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 30 martie 2011 şi la Londra la 1 aprilie 2011, între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005

 • Hotărârea nr. 76/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 76/2011 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 760/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 760/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Extindere reţele canalizare menajeră şi pluvială în cartierele Munteni şi Podeni din municipiul Bârlad, judeţul Vaslui din cadrul proiectului prioritar Sistem de canalizare, epurare a apelor uzate şi alimentarea cu apă a localităţilor din Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii, derulat prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Hotărârea nr. 761/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 761/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore şi pentru aprobarea conţinutului/specificaţiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari

 • Hotărârea nr. 762/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 762/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea

 • Hotărârea nr. 763/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 763/2011 privind aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, pentru participarea la lucrările Comitetului pentru securitatea instalaţiilor nucleare, Comitetului pentru reglementarea activităţilor nucleare şi ale Comitetului pentru protecţia la radiaţii şi sănătate publică

 • Hotărârea nr. 764/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 764/2011 privind aprobarea stemelor comunelor Bistriţa Bârgăului şi Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 765/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 765/2011 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 766/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 766/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 767/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 767/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 768/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 768/2011 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Pasaj denivelat pe varianta de ocolire Arad peste liniile CF Brad – CF Curtici – DJ 709B, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 769/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 769/2011 privind transmiterea, pe perioada executării lucrărilor, a unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bârlad în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., în vederea realizării proiectelor prioritare de interes naţional şi european

 • Hotărârea nr. 77/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 77/2011 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora

 • Hotărârea nr. 770/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 770/2011 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea economică şi tehnică, semnat la Rio de Janeiro la 28 mai 2010

 • Hotărârea nr. 771/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 771/2011 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investiţii şi Companii Multinaţionale, care gestionează problematica declaraţiei pentru investiţii internaţionale şi companii multinaţionale a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

 • Hotărârea nr. 772/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 772/2011 privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri la care se vor efectua concedieri colective în anul 2011, precum şi a numărului de salariaţi ce urmează să fie disponibilizaţi şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 773/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 773/2011 privind modificarea şi completarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011

 • Hotărârea nr. 774/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 774/2011 pentru completarea Normei nr. 9 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.301/2006 privind stabilirea uniformei şi a însemnelor distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din unităţile şi instituţiile subordonate acestuia

 • Hotărârea nr. 775/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 775/2011 privind stabilirea măsurilor pentru supravegherea pieţei aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a acestora

 • Hotărârea nr. 776/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 776/2011 privind desfiinţarea unor unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale din judeţele Argeş, Bihor, Caraş-Severin, Vrancea şi municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 777/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 777/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

 • Hotărârea nr. 778/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 778/2011 pentru modificarea art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013

 • Hotărârea nr. 779/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 779/2011 privind desfiinţarea Preventoriului TBC Poiana Ţapului aflat în reţeaua sanitară a Consiliului Local al Oraşului Buşteni, judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 78/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 78/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public

 • Hotărârea nr. 780/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 780/2011 pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investiţii din cadrul Proiectului Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A., în calitate de agenţie de implementare, şi a caracteristicilor principale şi indicatorilor tehnico-economici ai acestora

 • Hotărârea nr. 781/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 781/2011 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor terenuri în suprafaţă totală de 62.702 m2, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Universitatea din Craiova, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie Varianta de ocolire a municipiului Caracal

 • Hotărârea nr. 782/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 782/2011 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Varianta ocolitoare Săcueni km 0+000-km 7+623, pe raza localităţilor Săcueni şi Cherechiu din judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 783/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 783/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Sighişoara

 • Hotărârea nr. 784/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 784/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Simeria

 • Hotărârea nr. 785/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 785/2011 privind darea în administrarea Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a unui imobil trecut în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 786/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 786/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mehedinţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 787/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 787/2011 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, semnat la Bucureşti la 24 martie 2011

 • Hotărârea nr. 788/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 788/2011 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 68 la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 789/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii

 • Hotărârea nr. 79/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 79/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006

 • Hotărârea nr. 790/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 790/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 984/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale Victor Babeş

 • Hotărârea nr. 791/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 791/2011 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 415/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Autostrada Bucureşti-Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa

 • Hotărârea nr. 792/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 792/2011 pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval

 • Hotărârea nr. 793/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 793/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 794/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 794/2011 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Instituţia Prefectului Judeţului Braşov a unui imobil, trecut în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 795/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 795/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor

 • Hotărârea nr. 796/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 796/2011 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor