• Hotărârea nr. 622/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 622/2011 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 83 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 623/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 623/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 624/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 624/2011 privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor U.M. 0412 Slobozia, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 625/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 625/2011 privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII – 16 Oporelu-Constantineşti, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi compania Fora Energy Ltd.

 • Hotărârea nr. 626/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 626/2011 privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII – 24 Siliştea-Măgureni, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi compania Fora Energy Ltd.

 • Hotărârea nr. 627/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 627/2011 privind aprobarea licenţei de concesiune nr. 12.564/2009 a activităţii miniere de exploatare a lignitului în perimetrul Bustuchin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova – S.A.

 • Hotărârea nr. 628/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 628/2011 privind aprobarea licenţei de concesiune nr. 10.043/2008 a activităţii miniere de exploatare a argilei comune şi nisipului pentru materiale pentru construcţie în perimetrul Stoeneşti-Plaiul Cheii, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială HOLCIM (România) – S.A.

 • Hotărârea nr. 629/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 629/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea în domeniul public al oraşului Ocnele Mari şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Ocnele Mari

 • Hotărârea nr. 63/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 63/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui mijloc fix, aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. – Sucursala Regionala de Căi Ferate Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 • Hotărârea nr. 630/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 630/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.973/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 631/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 631/2011 privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul E VIII – 8 Est Depresiunea Panonică, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ – S.A.

 • Hotărârea nr. 632/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 632/2011 pentru aprobarea închiderii unor părţi din infrastructura feroviară proprietate publică a statului, aflată în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Hotărârea nr. 633/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 633/2011 privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII – 14 Griviţa Nord, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Expert Petroleum Filiala Mediaş – S.R.L. şi Celtique Energie Petroleum Ltd. UK

 • Hotărârea nr. 634/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 634/2011 privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII – 25 Stoeniţa, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Expert Petroleum Filiala Mediaş – S.R.L. şi Celtique Energie Petroleum Ltd. UK

 • Hotărârea nr. 635/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 635/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78)

 • Hotărârea nr. 636/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 636/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice

 • Hotărârea nr. 637/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 637/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 638/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 638/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 639/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 639/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sălaj şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 64/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă

 • Hotărârea nr. 64/2011, Uniunea Naţională a Barourilor din România

  Hotărârea nr. 64/2011 privind adoptarea Statutului profesiei de avocat

 • Hotărârea nr. 640/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 640/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 641/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 641/2011 privind desfiinţarea şi reorganizarea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea

 • Hotărârea nr. 642/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 642/2011 pentru aprobarea accizei specifice, exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete

 • Hotărârea nr. 643/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 643/2011 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. – S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora

 • Hotărârea nr. 644/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 644/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

 • Hotărârea nr. 645/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 645/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor Penitenciarul Galaţi, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acesteia

 • Hotărârea nr. 646/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 646/2011 privind stimularea financiară a personalului care gestionează contribuţia financiară elveţiană în vederea implementării Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale din cadrul Uniunii Europene extinse

 • Hotărârea nr. 647/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 647/2011 privind desfiinţarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţele Suceava şi Vâlcea

 • Hotărârea nr. 649/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 649/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru plata unor arierate, a unor cheltuieli curente şi de capital, precum şi pentru finanţarea unor obiective de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale

 • Hotărârea nr. 65/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 65/2011 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

 • Hotărârea nr. 650/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 650/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome Monetăria Statului din subordinea Băncii Naţionale a României

 • Hotărârea nr. 651/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 651/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome Imprimeria Băncii Naţionale a României din subordinea Băncii Naţionale a României

 • Hotărârea nr. 652/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 652/2011 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 653/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 653/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 654/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 654/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Braşov în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov

 • Hotărârea nr. 655/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 655/2011 pentru stabilirea atribuţiilor, componenţei şi numărului membrilor Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului

 • Hotărârea nr. 656/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 656/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.376/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Arhivelor Naţionale

 • Hotărârea nr. 657/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 657/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 658/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 658/2011 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 424/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţii Voluntari, judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 659/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 659/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 66/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 66/2011 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Curţii de Conturi a României în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Hotărârea nr. 660/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 660/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând 18 obiective de investiţii – platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora

 • Hotărârea nr. 661/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 661/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării la nivel naţional a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică

 • Hotărârea nr. 662/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 662/2011 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate periculoase

 • Hotărârea nr. 663/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 663/2011 privind darea în administrarea Regiei Autonome Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime – S.A. Galaţi

 • Hotărârea nr. 664/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 664/2011 privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 11.479/2008 a activităţii miniere de exploatare a dioxidului de carbon în perimetrul Cadea-Diosig, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială PETROM – S.A.

 • Hotărârea nr. 665/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 665/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

 • Hotărârea nr. 666/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 666/2011 privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 667/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 667/2011 privind aprobarea listei cuprinzând 10 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora

 • Hotărârea nr. 668/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

 • Hotărârea nr. 669/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 669/2011 privind accesul autorităţilor publice române la programul informatic aferent instrumentelor Prum în scopul realizării schimbului automat de date privind înmatricularea vehiculelor cu statele membre ale Uniunii Europene

 • Hotărârea nr. 67/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 67/2011 privind modificarea anexei nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 670/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 670/2011 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 29 judeţul Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6, şi Circumscripţia electorală nr. 26 – judeţul Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2

 • Hotărârea nr. 671/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 671/2011 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor care vor avea loc în Circumscripţia electorală nr. 29 – judeţul Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6, şi în Circumscripţia electorală nr. 26 – judeţul Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2, în data de 21 august 2011

 • Hotărârea nr. 672/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 672/2011 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activităţile specifice ale Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Hotărârea nr. 673/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 673/2011 privind aprobarea stemei oraşului Aleşd, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 674/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 674/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, precum şi a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Hotărârea nr. 675/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 675/2011 pentru completarea anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 676/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 676/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 532/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Caraş-Severin, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 677/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 677/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 678/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 678/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 679/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 679/2011 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2010 privind aprobarea stemei comunei Ilieni, judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 68/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 68/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Brăila, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Brăila

 • Hotărârea nr. 680/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 680/2011 privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi

 • Hotărârea nr. 681/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat

 • Hotărârea nr. 682/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii

 • Hotărârea nr. 683/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 683/2011 privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 684/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 684/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei

 • Hotărârea nr. 685/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 685/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitarea liniei c.f. Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV paneuropean pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h secţiunea: Frontieră – Curtici – Arad – km 614 (tronsonul 1)

 • Hotărârea nr. 686/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 686/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. – Sucursala Regionala de Căi Ferate Cluj, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 • Hotărârea nr. 687/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 687/2011 privind desfiinţarea şi reorganizarea Spitalului de Copii Sf. Nicolae Bârlad în cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă Elena Beldiman Bârlad

 • Hotărârea nr. 688/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 688/2011 privind desfiinţarea şi reorganizarea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Brăila în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila

 • Hotărârea nr. 689/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 689/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2011 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 69/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 69/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 690/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 690/2011 privind darea în administrarea Ministerului Justiţiei a unor imobile trecute în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 691/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 691/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Bran, judeţul Braşov, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Bran, judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 692/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 692/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora din judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 693/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 693/2011 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Consiliului Judeţean Covasna

 • Hotărârea nr. 694/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 694/2011 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 695/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 695/2011 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi înregistrate în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 696/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 696/2011 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 30,5632 ha, aflat în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, prin Direcţia Silvică Suceava, Ocolul Silvic Pojorâta, în vederea realizării obiectivului Pârtii de schi omologate şi transport pe cablu în masivul Rarău, cu conexiune la trupul izolat intravilan Rarău – Faza I, beneficiar Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 • Hotărârea nr. 697/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 697/2011 privind aprobarea stemelor comunelor Fărcaşele şi Izbiceni, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 698/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 698/2011 privind aprobarea stemei comunei Ernei, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 699/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 699/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş, precum şi pentru modificarea altor acte normative

 • Hotărârea nr. 7/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Hotărârea nr. 7/2011 privind radierea din Registrul general a Societăţii Comerciale A + FINANCE IFN – S.A.

 • Hotărârea nr. 7/2011, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 7/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 • Hotărârea nr. 7/2011, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 7/2011 privind aprobarea Normei nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 5/2009 privind calculul activului net şi al valorii unităţii de fond pentru fondurile de pensii administrate privat

 • Hotărârea nr. 7/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 7/2011 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului privind controalele efectuate de către statele membre cu privire la operaţiunile care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul european de garantare agricolă

 • Hotărârea nr. 7/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 7/2011 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 7/2011, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 7/2011, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 7/2011 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa naţională a Camerei Consultanţilor Fiscali din 16 aprilie 2011

 • Hotărârea nr. 70/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 70/2011 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 700/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 700/2011 privind trecerea unei părţi de imobil, aflată în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Complexul Sportiv Naţional Lia Manoliu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 701/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 701/2011 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 702/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 702/2011 pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Paris la 9 februarie 2011 şi la Bucureşti la 18 februarie 2011, între Guvernul României şi Agenţia Japoniei pentru Cooperare Internaţională, succesoare a Băncii Japoniei pentru Cooperare Internaţională, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Japoniei pentru Cooperare Internaţională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucureşti la 31 martie 2005

 • Hotărârea nr. 703/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 703/2011 privind aprobarea Acordului asupra învăţământului bilingv dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2006

 • Hotărârea nr. 704/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 704/2011 pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare, în lei, a României la Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 705/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 705/2011 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 706/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 706/2011 privind aprobarea sumelor necesare Autorităţii Naţionale a Vămilor pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE naţional 2005 şi 2006