• Hotărârea nr. 542/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 542/2011 pentru modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

 • Hotărârea nr. 543/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 543/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 544/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 544/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 545/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 545/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 546/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 546/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 547/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 547/2011 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 548/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 548/2011 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 74 la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 549/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 549/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 12 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi gospodărirea apelor

 • Hotărârea nr. 55/2011, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti

  Hotărârea nr. 55/2011 privind completarea Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2011, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 16/2011

 • Hotărârea nr. 55/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 55/2011 privind stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic

 • Hotărârea nr. 55/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 55/2011 cu privire la Cartea verde a Comisiei Europene intitulată Consolidarea încrederii reciproce în spaţiul judiciar european – o Carte verde privind aplicarea legislaţiei UE referitoare la detenţie în cadrul justiţiei penale – COM (2011) 327 final

 • Hotărârea nr. 550/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 550/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială IAR – S.A. Braşov, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 551/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 551/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A. Bucureşti, Sucursala de Transport Cluj şi Sucursala de Transport Craiova

 • Hotărârea nr. 552/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 552/2011 privind aprobarea Actului adiţional pe anul 2011 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. pentru perioada 2008-2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.667/2008

 • Hotărârea nr. 553/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 553/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului din 24 iunie 2010 privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiţii în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/96 şi a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 833/2010 al Comisiei din 21 septembrie 2010 de implementare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiţii în infrastructura energetică din cadrul Uniunii Europene

 • Hotărârea nr. 554/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 554/2011 privind unele măsuri instituţionale pentru organizarea în România a celei de-a 11-a reuniuni a Conferinţei părţilor contractante la Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, încheiată la Ramsar la 2 februarie 1971

 • Hotărârea nr. 555/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 555/2011 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 556/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări

 • Hotărârea nr. 557/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 557/2011 pentru modificarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

 • Hotărârea nr. 558/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 558/2011 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale – Oficiul Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Iaşi şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 56/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 56/2011 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010

 • Hotărârea nr. 56/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 56/2011 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.084/2006 – COM (2011) 612 final

 • Hotărârea nr. 561/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 561/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 272/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 562/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 562/2011 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 563/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 563/2011 pentru modificarea anexei nr. 68 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 564/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 564/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Hotărârea nr. 565/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 565/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor

 • Hotărârea nr. 566/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 566/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare

 • Hotărârea nr. 567/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 567/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 117/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2011

 • Hotărârea nr. 568/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 568/2011 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Japonia

 • Hotărârea nr. 569/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 569/2011 pentru aprobarea Protocolului celei de-a opta reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare, semnat la 15 februarie 2011, pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Bucureşti la 26 mai 1997

 • Hotărârea nr. 57/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 57/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei

 • Hotărârea nr. 57/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 57/2011 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 – COM (2011) 615 final

 • Hotărârea nr. 570/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 570/2011 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru Institutul Naţional de Boli Infecţioase Prof. Dr. Matei Balş Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

 • Hotărârea nr. 571/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 571/2011 privind donarea unor bunuri mobile, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, către Ministerul Apărării al Ucrainei, pentru Academia Forţelor Terestre

 • Hotărârea nr. 572/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 572/2011 pentru modificarea alin. (2) şi (3) ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2009 privind acceptarea de către Ministerul Apărării Naţionale a unei donaţii de uz didactic, din partea Ministerului Apărării Naţionale al Republicii Populare Chineze

 • Hotărârea nr. 573/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 573/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.290/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Varianta de ocolire Cluj Nord-Est, km 1+600 – km 4+520, judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 574/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 574/2011 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat la Tirana la 8 iunie 2010

 • Hotărârea nr. 575/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 575/2011 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind colaborarea în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei şi sportului, semnat la Phenian la 18 noiembrie 2010

 • Hotărârea nr. 576/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 576/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 577/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 577/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 578/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 578/2011 pentru declararea ca abrogată a Hotărârii Guvernului nr. 1.066/2004 privind stabilirea indemnizaţiei zilnice în valută, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană şi cazare, pentru poliţiştii români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Misiunii de Poliţie a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia-Herţegovina (BiH)

 • Hotărârea nr. 579/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 579/2011 privind aprobarea achiziţionării de vaccin împotriva tuberculozei BCG prin Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii – UNICEF

 • Hotărârea nr. 58/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 58/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR – S.A. a unui mijloc fix aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR – S.A. – Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 • Hotărârea nr. 58/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 58/2011 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune – COM (2011) 625 final

 • Hotărârea nr. 580/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 580/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor (CE) ale Comisiei nr. 640/2009, nr. 641/2009, nr. 642/2009 şi nr. 643/2009, prin care se implementează Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă

 • Hotărârea nr. 581/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 581/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 582/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 582/2011 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

 • Hotărârea nr. 583/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 583/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Hotărârea nr. 584/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 584/2011 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

 • Hotărârea nr. 585/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 585/2011 privind modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 333/2005 pentru reorganizarea direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare în inspectorate teritoriale de regim silvic şi de vânătoare

 • Hotărârea nr. 586/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 586/2011 privind redistribuirea sumelor alocate la titlul Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă în bugetul pe anul 2011 între Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Hotărârea nr. 587/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 587/2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 445/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Variantă de ocolire Suceava

 • Hotărârea nr. 588/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 588/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor CORESI – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 • Hotărârea nr. 589/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 589/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Olt în domeniul public al comunei Gârcov şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Gârcov, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 59/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 59/2011 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2011 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 • Hotărârea nr. 59/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 59/2011 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole (Regulamentul privind OCP unică) – COM (2011) 626 final

 • Hotărârea nr. 590/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 590/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

 • Hotărârea nr. 591/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 591/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism

 • Hotărârea nr. 592/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 592/2011 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de producţie de 4.500 mii tone/an

 • Hotărârea nr. 593/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului

 • Hotărârea nr. 594/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 594/2011 privind donarea unor bunuri mobile aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, către Ministerul Apărării al Republicii Franceze, Direcţia Necropolelor de Război şi a Înaltelor Locuri de Memorie Naţională, respectiv către Primăria Localităţii Perkupa, Regiunea Borsod-Abauj-Zemplen, Republica Ungară

 • Hotărârea nr. 595/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 595/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 596/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 596/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 597/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 597/2011 privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Cpt. Puica Nicolae al Judeţului Argeş a unui imobil trecut în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 598/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 598/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 467/1990 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii Racorduri la reţeaua de metrou din Bucureşti, tronsonul I Sălăjan-Linia de centură şi tronsonul II Gara de Nord-Basarab-Laromet

 • Hotărârea nr. 599/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 599/2011 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 35,9235 ha, din care 34,9303 ha proprietate publică a municipiului Braşov şi 0,9932 ha proprietate publică a statului, în vederea realizării obiectivului Dezvoltarea şi reabilitarea domeniului schiabil în Poiana Braşov – municipiul Braşov, judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 6/2011, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 6/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 • Hotărârea nr. 6/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

 • Hotărârea nr. 6/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 6/2011 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice

 • Hotărârea nr. 6/2011, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 6/2011 privind convocarea Conferinţei naţionale anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România

 • Hotărârea nr. 6/2011, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 6/2011 privind aprobarea Normei nr. 5/2011 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative

 • Hotărârea nr. 6/2011, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 6/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 60/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 60/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Penitenciarul Târgu Jiu, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

 • Hotărârea nr. 60/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 60/2011 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) – COM (2011) 627 final

 • Hotărârea nr. 600/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 600/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 601/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 601/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Şantierul Naval Mangalia – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 602/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 602/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Naţională Romarm – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 603/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale

 • Hotărârea nr. 604/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 604/2011 privind aprobarea Planului de acţiune pe anul 2011 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2011-2014, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 498/2011

 • Hotărârea nr. 605/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 605/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitarea secţiilor de obstetrică şi neonatologie ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea

 • Hotărârea nr. 606/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 606/2011 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 21 februarie 2011 şi la Bucureşti la 28 februarie 2011, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar – faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Hotărârea nr. 607/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 607/2011 pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Bucureşti la 1 octombrie 2010 şi la Washington la 9 decembrie 2010, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004

 • Hotărârea nr. 608/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 608/2011 privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P IX – 2 Chişlaz, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială Alpha Metal – S.A.

 • Hotărârea nr. 609/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 609/2011 privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII – 15 Melineşti, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială Sigma Energy – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 61/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 61/2011 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău

 • Hotărârea nr. 61/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 61/2011 pentru alegerea unui secretar al Senatului

 • Hotărârea nr. 610/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 610/2011 privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P IX – 3 Coşeşti, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială Alpha Metal – S.A.

 • Hotărârea nr. 611/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 611/2011 privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P IX – 4 Cosminele, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială Alpha Metal – S.A.

 • Hotărârea nr. 612/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 612/2011 privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII – 10 Fierbinţi-Târg, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială Sigma Energy – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 613/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 613/2011 privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 8.533/2007 a activităţii miniere de exploatare a argilei comune, în perimetrul Capul Tăului, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială Wienerberger Sisteme de Cărămizi – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 614/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 614/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 743/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Varianta de ocolire Suceava

 • Hotărârea nr. 615/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 615/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 • Hotărârea nr. 616/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 616/2011 privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la data de 26 noiembrie 1992, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 532/1996, modificat prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001, ratificat prin Legea nr. 369/2002

 • Hotărârea nr. 617/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 617/2011 privind transmiterea imobilului Cantonul Şimleu Silvaniei, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Sălaj în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A.

 • Hotărârea nr. 618/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 618/2011 privind modificarea anexei nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 619/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 619/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor Româniafilm, regie autonomă aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 • Hotărârea nr. 62/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 62/2011 pentru modificarea art. 1 din Normele privind privatizarea societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.193/2004

 • Hotărârea nr. 620/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 620/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita în domeniul public al Comunei Lueta şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Lueta

 • Hotărârea nr. 621/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 621/2011 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba