• Hotărârea nr. 47/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 47/2011 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 47/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 47/2011 pentru completarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 470/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 470/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizarea unor staţii de cale ferată din România

 • Hotărârea nr. 470/2011, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 470/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

 • Hotărârea nr. 471/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 471/2011 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind transportul maritim, semnat la Nicosia la 23 octombrie 2006

 • Hotărârea nr. 472/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 472/2011 pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul sesiunii a XXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Gyula la 4 martie 2011, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

 • Hotărârea nr. 473/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 473/2011 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, Academiei Române şi Consiliului Judeţean Mureş din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2011, în vederea susţinerii editării publicaţiilor culturale

 • Hotărârea nr. 474/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 474/2011 pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici, din cadrul Proiectului Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A., în calitate de agenţie de implementare

 • Hotărârea nr. 475/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 475/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanică pe secţia de circulaţie Siculeni-Adjud

 • Hotărârea nr. 476/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 476/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanică pe secţia de circulaţie Ilia-Lugoj

 • Hotărârea nr. 477/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 477/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată

 • Hotărârea nr. 478/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 478/2011 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 4,5000 ha, aflat în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Prahova, prin Ocolul Silvic Azuga, în vederea realizării obiectivului Pârtie de schi – snowboard Kalinderu II, beneficiar fiind Consiliul Local al Oraşului Buşteni

 • Hotărârea nr. 479/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 479/2011 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale

 • Hotărârea nr. 48/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 48/2011 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 48/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 48/2011 privind bugetul Senatului pe anul 2012

 • Hotărârea nr. 480/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 480/2011 privind aprobarea obiectivelor etapei a XII-a 2011 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

 • Hotărârea nr. 481/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 481/2011 privind transmiterea unor imobile sau a unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului, din administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru unele centre judeţene aflate în subordinea acesteia

 • Hotărârea nr. 482/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 482/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 483/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 483/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite şi a frânelor strânse

 • Hotărârea nr. 484/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 484/2011 pentru completarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 484/2011, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 484/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 • Hotărârea nr. 485/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 485/2011 privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

 • Hotărârea nr. 486/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 486/2011 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 16.250 m2 , trecute în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie Varianta de ocolire a municipiului Constanţa

 • Hotărârea nr. 487/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 487/2011 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unei suprafeţe totale de teren de 8.905 m2 , trecută în proprietatea publică a statului, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie Varianta de ocolire a municipiului Constanţa

 • Hotărârea nr. 488/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 488/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Autostrada Nădlac-Arad

 • Hotărârea nr. 489/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 489/2011 privind desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare publice din judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 49/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state

 • Hotărârea nr. 49/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 49/2011 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 490/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 490/2011 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996

 • Hotărârea nr. 491/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 491/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Lunca şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Lunca, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 492/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 492/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.232/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Autostrada Lugoj – Deva

 • Hotărârea nr. 493/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 493/2011 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 3 martie 2011 şi la Paris la 5 aprilie 2011 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori

 • Hotărârea nr. 494/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 494/2011 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO

 • Hotărârea nr. 495/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 495/2011 privind rechemarea şi numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 496/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 496/2011 privind rechemarea şi numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 497/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 497/2011 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 498/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 498/2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2011-2014

 • Hotărârea nr. 499/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 499/2011 privind darea în administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru Serviciul Judeţean de Ambulanţă Bihor, a unui imobil aflat în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 5/2011, Biroul permanent al Senatului

  Hotărârea nr. 5/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005

 • Hotărârea nr. 5/2011, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 5/2011 privind aprobarea Normei nr. 4/2011 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 10/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat

 • Hotărârea nr. 5/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 5/2011 privind modificarea alin. (11) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 • Hotărârea nr. 5/2011, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 5/2011 pentru aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2011

 • Hotărârea nr. 5/2011, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 5/2011 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 5/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 5/2011 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului privind finanţarea politicii agricole comune şi de abrogare a regulamentelor (CE) nr. 165/94 şi (CE) nr. 78/2008 ale Consiliului

 • Hotărârea nr. 5/2011, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 5/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2009 privind aprobarea componenţei Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO

 • Hotărârea nr. 5/2011, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor

  Hotărârea nr. 5/2011 privind modificarea tarifului pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, Partea I, în limba maghiară

 • Hotărârea nr. 5/2011, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 5/2011 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor din data de 21 august 2011

 • Hotărârea nr. 50/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 • Hotărârea nr. 50/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 50/2011 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind politica comună în domeniul pescuitului COM (2011) 425 final

 • Hotărârea nr. 500/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

 • Hotărârea nr. 501/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 501/2011 privind suplimentarea bugetului Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului cu sumele necesare reprezentării în unele proceduri judiciare

 • Hotărârea nr. 502/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 502/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Romos şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Romos, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 503/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 503/2011 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 504/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 504/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Bulz şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Bulz, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 504/2011, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 504/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 • Hotărârea nr. 505/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 505/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al oraşului Buşteni şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Buşteni, judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 506/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 506/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Covasna şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 507/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 507/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 508/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 508/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 509/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 509/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 51/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 51/2011 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani

 • Hotărârea nr. 51/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 51/2011 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 pentru instituirea de norme comune privind reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne în circumstanţe excepţionale COM (2011) 560 final

 • Hotărârea nr. 510/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 510/2011 privind transmiterea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Măneciu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Măneciu, judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 511/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 511/2011 privind transmiterea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Corbeni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Corbeni, judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 512/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 512/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 513/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 513/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Densuş şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Densuş, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 514/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 514/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş şi în administrarea consiliilor locale respective

 • Hotărârea nr. 515/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 515/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Turia şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 516/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 516/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 517/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 517/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor

 • Hotărârea nr. 517/2010, Consiliul de Mediere

  Hotărârea nr. 517/2010 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

 • Hotărârea nr. 518/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 518/2011 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii privind activitatea de privatizare pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 519/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 519/2011 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare, în lei, a României la Organizaţia Internaţională a Francofoniei pentru derularea Planului multianual de formare în limba franceză a funcţionarilor din administraţia publică română, în anul 2011

 • Hotărârea nr. 52/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

 • Hotărârea nr. 52/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 52/2011 privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate

 • Hotărârea nr. 520/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 520/2011 privind transmiterea unor părţi de imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiţiei – Tribunalul Sălaj în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj

 • Hotărârea nr. 521/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 521/2011 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.230/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Autostrada Timişoara Lugoj

 • Hotărârea nr. 522/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 522/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropiere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Autostrada Orăştie-Sibiu

 • Hotărârea nr. 523/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 523/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.233/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Reabilitare DN 24 limita de judeţ Galaţi/Vaslui până la Crasna (km 51+000 – km 105+070) şi DN 24B Crasna-Albiţa (DN 24B km 0+000 – km 47+881)

 • Hotărârea nr. 524/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 524/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială EUROTEST – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 525/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 525/2011 pentru suplimentarea numărului de posturi din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Hotărârea nr. 526/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 526/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz – S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 527/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 527/2011 privind reorganizarea unor unităţi sanitare publice din judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 528/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 528/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Baru şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Baru, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 529/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 529/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 53/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

 • Hotărârea nr. 53/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 53/2011 privind constatarea încetării de drept a statutului de membru al Biroului permanent şi preşedinte al Senatului a domnului senator Mircea-Dan Geoană

 • Hotărârea nr. 530/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 530/2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 531/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 531/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome Editura Didactică şi Pedagogică

 • Hotărârea nr. 532/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 532/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 533/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 533/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 534/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 534/2011 privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informaţii pentru acoperirea necesarului de credite bugetare destinate plăţii contribuţiilor de asigurări sociale conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Hotărârea nr. 535/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 535/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism

 • Hotărârea nr. 536/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 • Hotărârea nr. 538/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 538/2011 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Natural Balta Mică a Brăilei

 • Hotărârea nr. 539/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 539/2011 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a unor studii în domeniul protecţiei mediului şi apelor privind sarcini derivate din acorduri internaţionale şi directive europene şi studii de cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice

 • Hotărârea nr. 54/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 54/2011 privind suplimentarea numărului de posturi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din cadrul Ministerului Public

 • Hotărârea nr. 54/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 54/2011 pentru alegerea preşedintelui Senatului

 • Hotărârea nr. 540/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 540/2011 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Centrului de sănătate Miercurea Nirajului de la Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului la Consiliul Local al Oraşului Sovata, desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare din judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 541/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 541/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sălaj, precum şi al municipiului Zalău, oraşelor şi comunelor din judeţul Sălaj