• Hotărârea nr. 1/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale

 • Hotărârea nr. 1/2011, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 1/2011 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 1/2011, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 1/2011 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere în evidenţele Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2011 şi al nivelului taxei de autorizare a societăţilor comerciale de consultanţă fiscală

 • Hotărârea nr. 1/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 1/2011 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Senatului

 • Hotărârea nr. 1/2011, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 1/2011 pentru aprobarea Normei nr. 1/2011 privind fuziunea fondurilor de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 1/2011, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 1/2011 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 2/2009 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

 • Hotărârea nr. 1/2011, Comisia Centrală de Rechiziţii

  Hotărârea nr. 1/2011 pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 1/2011, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali

  Hotărârea nr. 1/2011 privind luarea în evidenţa Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali a persoanelor prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social

 • Hotărârea nr. 1/2011, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti

  Hotărârea nr. 1/2011 pentru modificarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010

 • Hotărârea nr. 1/2011, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 1/2011 privind informarea autorităţilor cu responsabilităţi similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la alegătorii comunitari care au fost înscrişi în listele electorale speciale şi la persoanele eligibile comunitar a căror candidatură a fost admisă de Biroul Electoral Central, la alegerile pentru Parlamentul European

 • Hotărârea nr. 1/2011, Academia Română

  Hotărârea nr. 1/2011 pentru modificarea Statutului Academiei Române

 • Hotărârea nr. 1/2011, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 1/2011 privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 29 – judeţul Neamţ, Colegiul uninominal nr. 6, şi Circumscripţia electorală nr. 26 – judeţul Maramureş, Colegiul uninominal nr. 2, din data de 21 august 2011

 • Hotărârea nr. 1/2011, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice G. Ionescu-Şişeşti

  Hotărârea nr. 1/2011 privind aprobarea Statutului şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti

 • Hotărârea nr. 1/2011, Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

  Hotărârea nr. 1/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului

 • Hotărârea nr. 10/2011, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 10/2011 privind aprobarea Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală

 • Hotărârea nr. 10/2011, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 10/2011 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2011 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei bugetelor Curţii de Conturi pe anii 2005, 2006, 2007, 2008 şi 2009

 • Hotărârea nr. 10/2011, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 10/2011 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru afaceri europene

 • Hotărârea nr. 10/2011, Senatul României

  Hotărârea nr. 10/2011 cu privire la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2004/162/CE a Consiliului din 10 februarie 2004 privind taxele de andocare în departamentele franceze de peste mări în ceea ce priveşte produsele care pot beneficia de o scutire sau de o reducere a taxelor de andocare – COM (2010) 749 final

 • Hotărârea nr. 10/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 10/2011 privind modificarea pct. 6 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare şi pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii

 • Hotărârea nr. 10/2011, Banca Naţională a României – BNR

  Hotărârea nr. 10/2011 privind radierea din Registrul general a Societăţii Comerciale IFN FINANCE INFINITY – S.A.

 • Hotărârea nr. 100/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 100/2011 privind acordarea unor măsuri de sprijin pentru familiile persoanelor decedate în accidentul de la Exploatarea Minieră Uricani, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1000/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1000/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum şi pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Unităţii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului

 • Hotărârea din 08.09.2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea definitivă la 8 septembrie 2010, în Cauza Andreescu împotriva României

 • Hotărârea din 01.09.2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza Bulfinsky împotriva României din 01.09.2010

 • Hotărârea din 20.10.2006, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza Bartos împotriva României din 20.10.2006

 • Hotărârea din 14.09.2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza Chiş împotriva României din 14.09.2010

 • Hotărârea din 04.10.2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza Cenoiu şi alţii împotriva României din 04.10.2010

 • Hotărârea din 13.10.2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea definitivă la 13 octombrie 2010, în Cauza Ahmed împotriva României

 • Hotărârea din 02.11.2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza Ştefănică şi alţii împotriva României (Cererea nr. 38.155/02) din 02.11.2010

 • Hotărârea din 07.10.2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza Stanca Popescu împotriva României (Cererea nr. 8.727/03) din 07.10.2009

 • Hotărârea din 07.07.2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza Brânduşe împotriva României (Cererea nr. 6.586/03) din 07.07.2009

 • Hotărârea din 07.12.2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza Marian Niţă împotriva României din 07.12.2010

 • Hotărârea din 07.07.2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza S.C. Concept Ltd. – S.R.L. şi Manole împotriva României (Cererea nr. 42.907/02) din 07.07.2008

 • Hotărârea din 06.07.2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza Lefter Niţă împotriva României (Cererea nr. 9.410/04) din 06.07.2010

 • Hotărârea din 11.04.2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza S.C. Apron Dynamics – S.R.L. Baia Mare împotriva României din 11.04.2011

 • Hotărârea din 08.06.2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza Colegiul Consilierilor Juridici Argeş împotriva României din 08.06.2011

 • Hotărârea din 08.05.2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza Micu împotriva României din 08.05.2011

 • Hotărârea nr. 1001/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1001/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

 • Hotărârea nr. 1002/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1002/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 1003/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1003/2011 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către domnul Hornea Sorin-Ionel-Florin

 • Hotărârea nr. 1004/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1004/2011 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Oprea Ion din funcţia publică de prefect al judeţului Vrancea în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 1005/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1005/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către domnul Hornea Sorin-Ionel-Florin

 • Hotărârea nr. 1006/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1006/2011 privind donarea unor mijloace fixe pentru munca de poliţie, aparţinând domeniului privat al statului, Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova

 • Hotărârea nr. 1007/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1007/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011

 • Hotărârea nr. 1008/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1008/2011 privind stabilirea pentru anul 2011 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă şi a plăţilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

 • Hotărârea nr. 1009/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1009/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 101/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 101/2011 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

 • Hotărârea nr. 1010/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1010/2011 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 6 aprilie 2011 şi la Bucureşti la 28 aprilie 2011, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006

 • Hotărârea nr. 1011/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1011/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Pod km 57+560 linia CF 300 Bucureşti-Ploieşti, între staţiile Brazi-Ploieşti Sud

 • Hotărârea nr. 1012/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1012/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Pod km 1+510 linia CF 301B, Linia colectoare Mogoşoaia

 • Hotărârea nr. 1013/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1013/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Ranforsare sistem rutier DN 73A km 0+000 – 19+910, km 20+975 – 69+340

 • Hotărârea nr. 1014/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1014/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Ranforsare DN 28 km 69+657 – km 79+927

 • Hotărârea nr. 1015/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1015/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Ranforsare sistem rutier pe DN 15C Piatra Neamţ-Târgu Neamţ, km 1 + 975 – km 42 + 472

 • Hotărârea nr. 1016/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură

 • Hotărârea nr. 1017/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1017/2011 pentru aprobarea unui obiectiv de investiţii din cadrul Proiectului Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A., în calitate de agenţie de implementare a proiectului, precum şi pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici

 • Hotărârea nr. 1018/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1018/2011 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Satu Mare a unui imobil restituit proprietarului de drept în baza unei sentinţe judecătoreşti

 • Hotărârea nr. 1019/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1019/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi

 • Hotărârea nr. 102/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 102/2011 pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2011 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

 • Hotărârea nr. 1020/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1020/2011 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul EX-27 Muridava, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Melrose Resources România B.V. împreună cu Societatea Comercială Petromar Resources – S.A.

 • Hotărârea nr. 1021/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1021/2011 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul EX-28 Est Cobălcescu, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Melrose Resources România B.V. împreună cu Societatea Comercială Petromar Resources – S.A.

 • Hotărârea nr. 1022/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1022/2011 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul EX – 25 Luceafărul, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Petro Ventures Europe B.V.

 • Hotărârea nr. 1023/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1023/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin înfiinţarea Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara – S.A.

 • Hotărârea nr. 1024/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin înfiinţarea Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia – S.A.

 • Hotărârea nr. 1025/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1025/2011 privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2011

 • Hotărârea nr. 1026/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1026/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Refacere sistem rutier DN 22 km 227+000 – km 287+400

 • Hotărârea nr. 1027/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1027/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Consolidare sistem rutier DN 18 km 3+522 – km 15+000

 • Hotărârea nr. 1028/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1028/2011 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 1029/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1029/2011 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 103/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 103/2011 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor sectoare de drum, trecute din domeniul public al municipiului Braşov în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 1030/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1030/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Consolidare DN 59C km 0+000 – km 41+900 Jimbolia – Sânnicolau Mare

 • Hotărârea nr. 1031/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1031/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Reparaţii sistem rutier DN 21 km 70+900 – km 87+850

 • Hotărârea nr. 1032/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1032/2011 privind stabilirea unor contravenţii în domeniul aviaţiei civile

 • Hotărârea nr. 1033/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1033/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie Pod km 320+221, linia CF 316, Deda – Războieni, între staţiile Iernut – Luduş

 • Hotărârea nr. 1034/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1034/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Reabilitare primară DN 15E Târgu Mureş – Satu Nou, km 6+275 – km 45+280

 • Hotărârea nr. 1035/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1035/2011 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Naţional Călimani

 • Hotărârea nr. 1036/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1036/2011 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică Drum de legătură DN 1A – Ocolitoarea mică a municipiului Săcele – Platforma Electroprecizia, judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1037/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1037/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Hotărârea nr. 1039/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1039/2011 privind recunoaşterea Asociaţiei Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989 Timişoara ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 104/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 104/2011 privind aprobarea realizării de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de date de arie extinsă

 • Hotărârea nr. 1040/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1040/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 1041/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1041/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 354/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 1042/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1042/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 289/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 1043/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1043/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 288/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Comerciale Complexul Energetic Turceni – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 1044/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1044/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 287/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 1045/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1045/2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Hotărârea nr. 1046/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1046/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Consolidare DN 57 km 152+990-km 200+745 Oraviţa-Moraviţa

 • Hotărârea nr. 1047/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1047/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii Refacere sistem rutier DN 22 km 178+000 – km 227+000 – etapa I

 • Hotărârea nr. 1048/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1048/2011 pentru aprobarea Acordului privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi al ştiinţei medicale dintre Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Azerbaidjan, semnat la Baku la 18 aprilie 2011

 • Hotărârea nr. 1049/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1049/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 290/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Conversmin – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 105/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 105/2011 privind desfiinţarea şi reorganizarea unei unităţi sanitare publice cu paturi din judeţul Dolj aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 1050/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1050/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 328/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială Avioane Craiova – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 1051/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1051/2011 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.255/2004 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Moldoveneşti, Mihai Viteazu, Turda, Sănduleşti, Tureni, Ciurila şi, parţial, Săvădisla din judeţul Cluj şi secţiunea 3C parţial pe teritoriul localităţilor Abram, Tăuteu şi Balc din judeţul Bihor, din cadrul obiectivului de investiţie Autostrada Braşov-Cluj-Borş, a Hotărârii Guvernului nr. 742/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Câmpia Turzii, Gilău, Floreşti, Săvădisla, Petreştii de Jos, Luna şi Sănduleşti din judeţul Cluj şi Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chişlaz, Tăuteu, Sârbi şi Biharia din judeţul Bihor din cadrul obiectivului de investiţie Autostrada Braşov-Cluj-Borş şi a Hotărârii Guvernului nr. 689/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Ip şi Marca din judeţul Sălaj şi al localităţilor Spinuş, Ciuhoiu, Sălard şi Tămăşeu din judeţul Bihor din cadrul obiectivului de investiţii Autostrada Braşov-Cluj-Borş

 • Hotărârea nr. 1052/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1052/2011 privind reglementarea acţiunilor specifice aferente finanţării asistenţei din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare

 • Hotărârea nr. 1053/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1053/2011 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1054/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1054/2011 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX – 29 Est Rapsodia, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Lukoil Overseas Atash B.V. împreună cu Vanco Internaţional Ltd.

 • Hotărârea nr. 1055/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1055/2011 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul EX – 30 Trident, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Lukoil Overseas Atash B.V. împreună cu Vanco Internaţional Ltd.

 • Hotărârea nr. 1056/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1056/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 649/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru plata unor arierate, a unor cheltuieli curente şi de capital, precum şi pentru finanţarea unor obiective de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale

 • Hotărârea nr. 1057/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1057/2011 pentru modificarea nr. crt. 67 şi 172 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 649/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru plata unor arierate, a unor cheltuieli curente şi de capital, precum şi pentru finanţarea unor obiective de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale

 • Hotărârea nr. 1058/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1058/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

 • Hotărârea nr. 1059/2011, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1059/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Brăila, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Brăila