18 Iunie, 2019
 • Decretul nr. 540/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 540/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval

 • Decretul nr. 541/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 541/2011 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 9 septembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 24 septembrie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009

 • Decretul nr. 542/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 542/2011 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Roma la 27 iulie 2010, dintre România şi Republica San Marino de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007

 • Decretul nr. 543/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 543/2011 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la 11 august 2009 şi 2 martie 2010 la Bucureşti şi la 3 februarie 2010 la Washington dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006, şi pentru modificarea Legii nr. 124/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006

 • Decretul nr. 544/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 544/2011 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului pentru înfiinţarea Academiei Internaţionale Anticorupţie ca organizaţie internaţională, semnat de România la Viena la 2 septembrie 2010

 • Decretul nr. 545/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 545/2011 privind promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decretul nr. 546/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 546/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2009 pentru completarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decretul nr. 547/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 547/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

 • Decretul nr. 548/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 548/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale

 • Decretul nr. 549/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 549/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice stabilite prin titluri executorii

 • Decretul nr. 55/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 55/2011 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 550/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 550/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

 • Decretul nr. 551/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 551/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale

 • Decretul nr. 552/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 552/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2010 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

 • Decretul nr. 553/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 553/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2009 pentru modificarea unor acte normative

 • Decretul nr. 554/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 554/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea majorării capitalului deţinut de România la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre

 • Decretul nr. 555/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 555/2011 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind conservarea biodiversităţii şi a cadrului natural al Mării Negre, semnat la Sofia la 14 iunie 2002, la Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării, semnată la Bucureşti la 21 aprilie 1992

 • Decretul nr. 556/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 556/2011 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului multilateral dintre statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnat la Bucureşti la 20 mai 2008

 • Decretul nr. 557/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 557/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2009 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

 • Decretul nr. 558/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 558/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009

 • Decretul nr. 559/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 559/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2010 pentru completarea titlului XI Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decretul nr. 56/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 56/2011 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 560/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 560/2011 privind promulgarea Legii pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului

 • Decretul nr. 561/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 561/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 • Decretul nr. 562/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 562/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decretul nr. 563/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 563/2011 pentru promulgarea Legii privind calitatea aerului înconjurător

 • Decretul nr. 564/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 564/2011 pentru promulgarea Legii privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană

 • Decretul nr. 565/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 565/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

 • Decretul nr. 566/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 566/2011 pentru promulgarea Legii privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere

 • Decretul nr. 567/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 567/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Decretul nr. 568/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 568/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2010 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010

 • Decretul nr. 569/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 569/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010

 • Decretul nr. 57/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 57/2011 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 570/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 570/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

 • Decretul nr. 571/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 571/2011 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de modificare a Protocolului privind dispoziţiile tranzitorii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, semnat la Bruxelles la 23 iunie 2010

 • Decretul nr. 572/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 572/2011 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Amendamentului nr. 5 convenit prin schimburi de scrisori semnate la Bucureşti la 24 martie 2010 şi 19 aprilie 2010 şi la Luxemburg la 31 martie 2010, dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru finanţarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2000, şi pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract

 • Decretul nr. 573/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 573/2011 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei europene privind suprimarea cerinţei legalizării pentru documentele întocmite de agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari, adoptată la Londra la 7 iunie 1968 şi semnată de România la Strasbourg la 21 mai 2010

 • Decretul nr. 574/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 574/2011 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decretul nr. 575/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 575/2011 pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri temporare pentru funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

 • Decretul nr. 576/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 576/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

 • Decretul nr. 577/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 577/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Decretul nr. 578/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 578/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2009

 • Decretul nr. 579/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 579/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2009

 • Decretul nr. 58/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 58/2011 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 580/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 580/2011 pentru promulgarea Legii privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român

 • Decretul nr. 581/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 581/2011 pentru promulgarea Legii privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul României

 • Decretul nr. 582/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 582/2011 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 2 februarie 2011, şi modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 2009

 • Decretul nr. 583/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 583/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 • Decretul nr. 584/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 584/2011 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 • Decretul nr. 585/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 585/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului şi pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

 • Decretul nr. 586/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 586/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decretul nr. 587/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 587/2011 pentru promulgarea Legii privind activitatea de emitere de monedă electronică

 • Decretul nr. 588/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 588/2011 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre România şi Regatul Norvegiei privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Oslo la 20 septembrie 2010

 • Decretul nr. 589/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 589/2011 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Regatul Spaniei cu privire la funcţionarea Institutului Cultural Român de la Madrid şi a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din Bucureşti, semnat la Madrid la 19 octombrie 2010

 • Decretul nr. 59/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 59/2011 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 590/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 590/2011 pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Tratatul referitor la Sistemul European de Informaţii privind Vehiculele şi Permisele de Conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000

 • Decretul nr. 591/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 591/2011 privind numirea unui judecător

 • Decretul nr. 592/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 592/2011 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 593/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 593/2011 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 594/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 594/2011 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 595/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 595/2011 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 596/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 596/2011 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 597/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 597/2011 privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 316 Asigurare Date Guruslău

 • Decretul nr. 598/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 598/2011 privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 185 Sprijin Logistic Mureş

 • Decretul nr. 599/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 599/2011 privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 183 Artilerie General Ion Dragalina

 • Decretul nr. 6/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 6/2011 pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

 • Decretul nr. 60/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 60/2011 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 600/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 600/2011 privind acordarea Drapelului de luptă Comandamentului Bazei 3 Logistică

 • Decretul nr. 601/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 601/2011 privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 911 Infanterie Capidava

 • Decretul nr. 602/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 602/2011 privind acordarea Drapelului de luptă Statului Major al Forţelor Aeriene

 • Decretul nr. 603/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 603/2011 privind acordarea Drapelului de luptă Bazei 191 Logistică pentru Comunicaţii şi Informatică

 • Decretul nr. 604/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 604/2011 privind trecerea direct în retragere a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

 • Decretul nr. 605/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 605/2011 privind înfiinţarea Consulatului României la Catania, Republica Italiană

 • Decretul nr. 606/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 606/2011 pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Decretul nr. 607/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 607/2011 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Moldova în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010

 • Decretul nr. 608/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 608/2011 pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 • Decretul nr. 609/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 609/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

 • Decretul nr. 61/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 61/2011 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 610/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 610/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 • Decretul nr. 611/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 611/2011 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 612/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 612/2011 privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 82 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 • Decretul nr. 613/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 613/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 908 din Codul de comerţ

 • Decretul nr. 614/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 614/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

 • Decretul nr. 615/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 615/2011 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov

 • Decretul nr. 616/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 616/2011 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei europene revizuite în materia adopţiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 şi semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009

 • Decretul nr. 617/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 617/2011 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Statutului personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990

 • Decretul nr. 618/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 618/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Decretul nr. 619/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 619/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Decretul nr. 62/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 62/2011 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 620/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 620/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Decretul nr. 621/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 621/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2011 privind finanţarea unor activităţi de îmbunătăţiri funciare

 • Decretul nr. 622/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 622/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate

 • Decretul nr. 623/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 623/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2011 privind reglementarea unor măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională Romtehnica – S.A. către Ministerul Apărării Naţionale în anul 2011

 • Decretul nr. 624/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 624/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE – CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi a cotizaţiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE – CSTAT

 • Decretul nr. 625/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 625/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli şi gestionarea fondurilor comunitare

 • Decretul nr. 626/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 626/2011 pentru promulgarea Legii privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea

 • Decretul nr. 627/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 627/2011 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

 • Decretul nr. 628/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 628/2011 pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii comunei Brazii, judeţul Ialomiţa, în Răduleşti

 • Decretul nr. 629/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 629/2011 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decretul nr. 63/2011, Preşedintele României

  Decretul nr. 63/2011 pentru numirea unui judecător