• Decizia nr. 1621/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1621/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 şi art. 52 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1622/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1622/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1623/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1623/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 395, 397, 399, 402 şi 403 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1624/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1624/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1625/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1625/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 303 alin. 6 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1626/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1626/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 1627/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1627/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1628/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1628/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 320 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1629/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1629/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 163/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 163/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3041 şi art. 582 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1630/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1630/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local

 • Decizia nr. 1631/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1631/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1632/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1632/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1633/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1633/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 230/2007
  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 1634/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1634/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 lit. b) din Legea locuinţei nr. 114/1996

 • Decizia nr. 1635/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1635/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1636/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1636/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 332 alin. 4 şi art. 337 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1637/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1637/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 1638/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1638/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. 2 şi art. 38 alin. 4 din Codul familiei

 • Decizia nr. 1639/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1639/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 şi 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 164/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 164/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 40 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, ale art. 305 din Codul de procedură civilă şi ale art. 4 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1640/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1640/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi art. 3041 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1640/2011, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 1640/2011 privind modificarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio, aprobat prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 789/2009

 • Decizia nr. 1641/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1641/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 şi art. 37 alin. 2 lit. a) şi b) din Codul familiei

 • Decizia nr. 1642/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1642/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 şi art. 32 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1643/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1643/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1644/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1644/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4041 şi ale art. 4042 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1645/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1645/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) şi art. 51 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1646/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1646/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate

 • Decizia nr. 1647/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1647/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (4) şi art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 1648/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1648/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 126 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 • Decizia nr. 1649/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1649/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 911 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 165/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 165/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, în ansamblul său, precum şi, în mod special, ale art. 8 lit. a) şi art. 11 alin. (1) din aceasta

 • Decizia nr. 1650/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1650/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare

 • Decizia nr. 1651/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1651/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1652/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1652/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46, art. 49 şi art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 1653/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1653/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare

 • Decizia nr. 1654/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1654/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1655/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1655/2010 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, în ansamblul său, precum şi, în special, ale art. 1 din lege

 • Decizia nr. 1656/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1656/2010 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

 • Decizia nr. 1657/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1657/2010 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii bugetului de stat pe anul 2011

 • Decizia nr. 1658/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1658/2010 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, în ansamblul său, precum şi, în special, ale art. 1 alin. (2), art. 4, art. 10 alin. (1), art. 14, art. 22 alin. (1) şi (2), art. 33 alin. (1) şi art. 37 alin. (1) şi (3) din lege

 • Decizia nr. 166/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 166/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286, 287 şi 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, 75 şi 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, precum şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 167/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 167/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură civilă şi ale art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 168/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 168/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) lit. a), p) şi r) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 169/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 169/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) ultima liniuţă din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 17/2010, Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar

  Decizia nr. 17/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea răspunderii civile a auditorilor statutari şi a firmelor de audit

 • Decizia nr. 17/2010, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 17/2010 privind emiterea avizelor pentru înfiinţarea punctelor secundare de lucru în specialitatea medicină de familie

 • Decizia nr. 17/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 17/2011 privind detaşarea domnului Nistor Mircea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa

 • Decizia nr. 17/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 17/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2811 alin. 3, art. 2812 alin. 2 şi art. 2813 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 17/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 17/2011 privind recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 23/2011

 • Decizia nr. 170/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 170/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 • Decizia nr. 171/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 171/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 lit. e), art. 68, art. 69, art. 70 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi art. 257 alin. (22) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 172/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 172/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 pct. 5 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 1722/2011, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 1722/2011 privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere

 • Decizia nr. 173/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 173/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar şi art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare

 • Decizia nr. 174/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 174/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi art. 95 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 175/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 175/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 176/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 176/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Decizia nr. 177/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 177/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 178/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 178/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989*

 • Decizia nr. 179/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 179/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) şi art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale Apele Române, ale art. 1 alin. (1) şi (2) şi art. 2 alin. (3)-(5) din anexa nr. 3 la aceasta, precum şi ale art. 50 alin. (1) şi art. 107 alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996

 • Decizia nr. 18/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 18/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 18/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 18/2011 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de către doamna Daniela Anghel

 • Decizia nr. 18/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 18/2011 privind recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 16/2011

 • Decizia nr. 180/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 180/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 181/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 181/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi art. 299 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1813/2011, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 1813/2011 privind modificarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

 • Decizia nr. 1816/2011, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 1816/2011 privind acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 880-915 MHz/925-960 MHz, respectiv 1710-1747,5 MHz/1805-1842,5 MHz

 • Decizia nr. 182/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 182/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 183/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 183/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 184/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 184/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1851 alin. (3), art. 193 alin. (2) lit. a), art. 20651 alin. (1), art. 212 alin. (1) şi art. 213 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi art. 220 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 185/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 185/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 şi 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 186/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 186/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1924 alin. (2), art. 20621 alin. (10) şi art. 20643 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 187/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 187/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 pct. 3 şi ale art. 299 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 188/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 188/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149 alin. (9) şi art. 150 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 189/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 189/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 19/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 19/2011 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Corvin Nedelcu din funcţia publică de secretar general în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret în funcţia publică de secretar general al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 19/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 19/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. a), art. 4 alin. (3) şi art. 7-11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 19/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 19/2011 privind completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 18/2011

 • Decizia nr. 190/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 190/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I1 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Decizia nr. 191/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 191/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1020 şi art. 1021 din Codul civil

 • Decizia nr. 192/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 192/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. 1 din Legea locuinţei nr. 114/1996

 • Decizia nr. 193/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 193/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. f) şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 194/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 194/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 43 şi art. 97 din Codul familiei, precum şi ale art. 15 şi art. 16 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 • Decizia nr. 195/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 195/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 303 alin. 5 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 196/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 196/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

 • Decizia nr. 197/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 197/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi ale art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

 • Decizia nr. 198/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 198/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969, art. 1020 şi art. 1021 din Codul civil

 • Decizia nr. 199/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 199/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (5), (6) şi (7) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 2/2011, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 2/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de specialitate ale Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România

 • Decizia nr. 2/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 2/2011 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate privind Legea educaţiei naţionale, în ansamblul său, precum şi, în special, art. 45 alin. (5), (6), (7) şi (9), art. 46 alin. (2), art. 121, art. 125 alin. (1) lit. a), b) şi c), art. 125 alin. (2), art. 128 alin. (5), art. 132 alin. (5), art. 212 alin. (3), art. 215 alin. (1), (3) şi (4), precum şi art. 361 alin. (2) din lege

 • Decizia nr. 2/2011, Senatul României

  Decizia nr. 2/2011 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 15-16 februarie 2011

 • Decizia nr. 2/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 2/2011 pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 24/2010 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 • Decizia nr. 2/2011, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 2/2011 privind încetarea concesiunii miniere de explorare a calcarului din perimetrul Vârghiş

 • Decizia nr. 2/2011, Comisia Centrală Fiscală

  Decizia nr. 2/2011 a Comisiei fiscale centrale

 • Decizia nr. 2/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 2/2011 pentru examinarea recursului în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 45 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă raportat la dispoziţiile art. 245 alin. 1 lit. c1) din Codul de procedură penală, asupra legitimării procesuale active a procurorului de a formula acţiunea civilă pentru desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris falsificat atunci când acţiunea penală s-a stins în faza de urmărire penală printr-o soluţie de netrimitere în judecată

 • Decizia nr. 2/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 2/2011 privind recursul în interesul legii, care formează obiectul Dosarului nr. 1/2011

 • Decizia nr. 20/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 20/2011 pentru eliberarea domnului Radu Traian Mărginean din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor

 • Decizia nr. 20/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 20/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului