• Decizia nr. 154/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 154/2011 privind sancţionarea domnului Kevin Michael Alexander Von Gamm, persoană semnificativă la Societatea Comercială AWD Romania Broker de Asigurare – S.R.L., cu retragerea aprobării

 • Decizia nr. 154/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 154/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare

 • Decizia nr. 1540/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1540/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 286, art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1541/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1541/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1542/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1542/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (4) teza finală şi art. 121 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Decizia nr. 1543/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1543/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1544/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1544/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2871 şi art. 2874 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 1545/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1545/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) şi art. 13 alin. (1) din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane

 • Decizia nr. 1546/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1546/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane

 • Decizia nr. 1547/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1547/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

 • Decizia nr. 1548/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1548/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 255 alin. 3 din Codul penal coroborat cu art. 223 din Codul de procedură penală şi art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, prin raportare la art. 78 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1549/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1549/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 155/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 155/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale AWD Romania Broker de Asigurare – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 • Decizia nr. 155/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 155/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1550/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1550/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 224 şi art. 911 din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 6 şi art. 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 1551/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1551/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) şi art. 3 din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

 • Decizia nr. 1552/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1552/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989*)

 • Decizia nr. 1553/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1553/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1554/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1554/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 din Codul familiei

 • Decizia nr. 1555/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1555/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1556/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1556/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1557/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1557/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1558/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1558/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 şi art. 44 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 1559/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1559/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 149 şi art. 1551 din Codul de procedură civilă, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene

 • Decizia nr. 156/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 156/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 173 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1560/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1560/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 329 şi ale art. 3307 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1561/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1561/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (21) şi ale art. 501 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1562/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1562/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 916 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1563/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1563/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (1), (2) şi (21) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 1564/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1564/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 1565/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1565/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 152 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1566/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1566/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5802 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1567/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1567/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 161 teza a doua din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1568/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1568/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1569/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1569/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. a) şi b), art. 5 alin. (1), art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 alin. (2), art. 11, art. 13, art. 17, art. 18, art. 24 şi art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 157/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 157/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 şi art. 52 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 1570/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1570/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) şi art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1571/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1571/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) şi (2) şi ale art. 103 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1572/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1572/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (2), art. 22 alin. (2), art. 23 alin. (2) şi art. 25 alin. (1), (2), (7) şi (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1573/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1573/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 911, 912 şi 915 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1574/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1574/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin. (1) lit. m) raportat la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 1575/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1575/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 1575/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1575/2011 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996

 • Decizia nr. 1576/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1576/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 1577/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1577/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 1578/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1578/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1579/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1579/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 158/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 158/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1580/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1580/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16, art. 21, art. 26, art. 28 şi art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1580/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1580/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 105 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic

 • Decizia nr. 1581/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1581/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 277 şi art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1581/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1581/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. 96 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1582/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1582/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 1583/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1583/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1584/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1584/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989*)

 • Decizia nr. 1585/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1585/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi ale art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 194522 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente*)

 • Decizia nr. 1586/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1586/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1587/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1587/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 911-913 din Codul de procedură penală cu referire la art. 228 din acelaşi cod, a dispoziţiilor art. 26, art. 27 şi art. 28 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, şi a dispoziţiilor art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 1588/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1588/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul penal, art. 262 pct. 1 lit. a) şi art. 378 alin. 11 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1589/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1589/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 159/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 159/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 300 alin. 2 din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 84 alin. 1 pct. 2 şi 3 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului

 • Decizia nr. 1590/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1590/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 1591/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1591/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) şi (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1592/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1592/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 394 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1593/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1593/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108 şi art. 110 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, precum şi a dispoziţiilor art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional

 • Decizia nr. 1594/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1594/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor articolului unic al Legii nr. 148/2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2008 privind actualizarea participaţiei la capitalul social deţinute de Societatea Comercială Fondul Proprietatea – S.A. la Societatea Naţională Nuclearelectrica – S.A.

 • Decizia nr. 1594/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1594/2011 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii asistenţei sociale, în ansamblul său, precum şi, în special, ale art. 14, art. 31 alin. (1), art. 56 alin. (1), art. 60 alin. (1) şi art. 81 alin. (1)-(3) din lege

 • Decizia nr. 1595/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1595/2011 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate privind Legea pentru completarea Legii învăţământului nr. 84/1995

 • Decizia nr. 1595/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1595/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 1596/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1596/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 198 alin. 3 şi art. 199 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1596/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1596/2011 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării

 • Decizia nr. 1597/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1597/2011 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu Şişeşti

 • Decizia nr. 1597/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1597/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) şi art. 94 alin. (1) lit. m) raportat la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 1598/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1598/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1598/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1598/2011 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru completarea art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 1599/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1599/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2), art. 4 lit. a) şi art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, precum şi ale ordonanţei de urgenţă în ansamblul său

 • Decizia nr. 16/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 16/2011 privind împuternicirea domnului colonel Lucaciu Marcel-Sorin pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 • Decizia nr. 16/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 16/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 75 alin. (111)
  din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 16/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 16/2011 privind recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casaţie şi Justţtie privind interpretarea dispoziţiilor art. 136 alin. 1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, cu referire la momentul dezinvestirii instanţei de judecată şi la calea de atac exercitată împotriva hotărârilor pronunţate de prima instanţă în soluţionarea acestor cereri

 • Decizia nr. 160/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 160/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52
  din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1600/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1600/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1601/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1601/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 1602/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1602/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 239 alin. 2 din Codul penal

 • Decizia nr. 1603/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1603/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 161 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1604/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1604/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Decizia nr. 1605/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1605/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. II poziţia 215 din anexa la Legea nr. 7/1998 privind declararea ca abrogate a unor acte normative

 • Decizia nr. 1606/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1606/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1607/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1607/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 teza întâi din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 şi ale art. 269 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1608/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1608/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 911, art. 912 alin. 2 şi art. 915 din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

 • Decizia nr. 1609/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1609/2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 161/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 161/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 84 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Decizia nr. 1613/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1613/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) şi art. 31 alin. (2), (3) şi (4) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1614/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1614/2010 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 123 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Decizia nr. 1615/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1615/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1616/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1616/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 177-183 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1617/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1617/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1618/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1618/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 485 şi art. 487 din Codul civil

 • Decizia nr. 1619/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1619/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 162/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 162/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 136 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1620/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1620/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor