• Decizia nr. 146/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 146/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4, 5, 6, 11 şi 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală

 • Decizia nr. 1460/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1460/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (5) şi (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 1463/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1463/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1466/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1466/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1467/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1467/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002~ privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1468/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1468/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16, art. 17 şi art. 19 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1468/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1468/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. C din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 1469/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1469/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 1469/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1469/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 147/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 147/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1251 alin. (1), art. 149 şi art. 172 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale art. 51 din Legea locuinţei nr. 114/1996

 • Decizia nr. 1470/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1470/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 114 alin. 5 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1470/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1470/2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1471/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1471/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 570 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1472/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1472/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 289 din Codul penal

 • Decizia nr. 1472/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1472/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi ale art. 109 alin. (2) şi (3) şi art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1473/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1473/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1473/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1473/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1474/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1474/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) liniuţa a 4-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1475/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1475/2010 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1476/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1476/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1), art. 9, art. 13 şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale, precum şi a dispoziţiilor ordonanţei în ansamblul său

 • Decizia nr. 1477/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1477/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 alin. 2 şi ale art. 40 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1477/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1477/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 1478/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1478/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 3041 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1479/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1479/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 2 şi art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 148/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 148/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 148/2011, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 148/2011 privind modificarea şi completarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 133/2011

 • Decizia nr. 1480/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1480/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 911 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1481/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1481/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

 • Decizia nr. 1483/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1483/2011 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1484/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1484/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 • Decizia nr. 1484/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1484/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 1489/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1489/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi art. 13 alin. (1), (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 1489/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1489/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi art. 13 alin. (1), (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 149/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 149/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 501 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 194522 decembrie 1989, introduse prin Legea nr. 1/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001

 • Decizia nr. 1491/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1491/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2, art. 28 alin. (3) şi art. 32 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 1492/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1492/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) teza a doua din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 1493/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1493/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 alin. 4 şi art. 42 alin. 1 din Codul familiei, precum şi ale art. 2, art. 6, art. 14 alin. (2), art. 16, art. 24 alin. (1), art. 31 şi art. 38 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 • Decizia nr. 1494/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1494/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

 • Decizia nr. 1495/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1495/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 136 alin. (1) şi art. 138 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1496/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1496/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) şi alin. (11) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, precum şi a celor ale art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1497/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1497/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 42 alin. 1 din Legea nr. 4/1953 – Codul familiei

 • Decizia nr. 1498/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1498/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

 • Decizia nr. 1498/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1498/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1499/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1499/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 147, art. 254 şi art. 258 din Codul penal

 • Decizia nr. 15/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 15/2011 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei de secretar general adjunct al Ministerului Administraţiei şi Internelor de către doamna Dobriţoiu Cristina

 • Decizia nr. 15/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 15/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 3 şi art. 400 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 15/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 15/2011 privind completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 17/2011

 • Decizia nr. 150/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 150/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (6) şi art. 215 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1500/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1500/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 239 alin. 1 şi 2 din Codul penal

 • Decizia nr. 1501/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1501/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 77 alin. (1) lit. b) şi art. 78 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1502/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1502/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei şi a Decretului privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice şi art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1503/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1503/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 63 alin. 2 şi art. 65 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1504/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1504/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 1505/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1505/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1403 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1506/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1506/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1507/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1507/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, în ansamblu, şi a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (31) şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 1508/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1508/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399, art. 400 şi art. 403 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1509/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1509/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 151/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 151/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. g) şi art. 45 alin. (7) lit. a) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007

 • Decizia nr. 1510/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1510/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (11) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1510/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1510/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 912 alin. 4 şi 5 şi art. 913 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1511/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1511/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 şi 71 din Codul penal

 • Decizia nr. 1511/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1511/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1512/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1512/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 1513/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1513/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 şi art. 137 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1514/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1514/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1515/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1515/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 4, art. 6, art. 8, art. 10 alin. (2) şi art. 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1516/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1516/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 şi art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 1516/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1516/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 911-916 din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 146 şi art. 215 alin. 5 din Codul penal

 • Decizia nr. 1517/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1517/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1518/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1518/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1519/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1519/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 152/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 152/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281, 2811 , 2812 şi 2813 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1520/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1520/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) şi art. 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, precum şi a celor ale art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 1521/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1521/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1523/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1523/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi art. 111 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1524/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1524/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 457 alin. 1 şi alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1526/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1526/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 360 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1527/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1527/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009 şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 1527/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1527/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 1528/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1528/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 1528/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1528/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3741 din Codul de procedură civilă şi ale art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 • Decizia nr. 1529/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1529/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. 1 şi 4, art. 70 alin. 2, art. 171 alin. 1 şi ale art. 224 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1529/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1529/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 153/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 153/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ARPEMIX – CONSULT BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 153/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 153/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi ale art. 5 din Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine*)

 • Decizia nr. 1530/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1530/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IX pct. 4 din Legea nr. 281/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale, art. 112 alin. 1 şi 2 teza a doua din Codul de procedură penală şi art. I pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 207/2000 privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală

 • Decizia nr. 1530/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1530/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. 1 şi 4 din Codul familiei

 • Decizia nr. 1531/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1531/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 969 alin. 1 din Codul civil

 • Decizia nr. 1531/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1531/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1532/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1532/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 pct. 1 lit. b), art. 34 lit. a) şi art. 38 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1532/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1532/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 98 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

 • Decizia nr. 1533/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1533/2011 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 1533/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1533/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38510 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1534/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1534/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1535/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1535/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 1536/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1536/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1537/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1537/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 1538/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1538/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 386 alin. 1 lit. a) şi art. 387 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1539/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1539/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) şi art. 51 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România