20 Septembrie, 2019
 • Decizia nr. 1389/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1389/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 şi art. 911-915 din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie şi a dispoziţiilor Legii nr. 54/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 139/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 139/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie

 • Decizia nr. 139/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 139/2011 privind numirea domnului Dezsi Attila în funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru

 • Decizia nr. 1391/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1391/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (31) şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, aşa cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005

 • Decizia nr. 1393/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1393/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

 • Decizia nr. 14/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 14/2011 privind recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 10/2011

 • Decizia nr. 14/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 14/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Administraţiei şi Internelor de către domnul Alexandru Dumitrana

 • Decizia nr. 14/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 14/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

 • Decizia nr. 140/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 140/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 140/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 140/2011 privind eliberarea domnului Bogdan Mănoiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Europene

 • Decizia nr. 1400/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1400/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1403/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1403/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 31, art. 33 şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi ale art. 95 alin. (2) şi (4), art. 100 alin. (3) şi art. 103 alin. (6) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1404/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1404/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 140 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1405/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1405/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul penal

 • Decizia nr. 1406/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1406/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453, 454 şi 457 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1408/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1408/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 189 din Codul penal

 • Decizia nr. 1409/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1409/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 228 alin. 4 şi 6 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 141/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 141/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 110 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă, art. 2, 7, 10, 11, 13, 14 şi 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe şi ale art. 23 din Legea locuinţei nr. 114/1996

 • Decizia nr. 1410/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1410/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 1410/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1410/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

 • Decizia nr. 1411/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1411/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 2 lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 1412/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1412/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 1-3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1414/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1414/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 219 şi art. 267 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, art. 73 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, precum şi ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003

 • Decizia nr. 1414/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1414/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 şi art. 34 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1415/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1415/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 şi art. 31 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1415/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1415/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2, 7, 8, 11, 13 şi 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 1416/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1416/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 1416/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1416/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi a art. 6 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1417/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1417/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1418/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1418/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. b), c) şi d) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1419/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1419/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 106 alin. 1 din Codul de procedură civilă raportate la cele ale art. 966 din Codul civil

 • Decizia nr. 1419/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1419/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a) şi b) şi art. 1085 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 142/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 142/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 1420/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1420/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale art. 156 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1420/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1420/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. a), art. 8 lit. a), art. 11 alin. (1) şi art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 1422/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1422/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, ale Legii nr. 259/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale Legii nr. 300/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, ale art. 29 alin. (1) în privinţa sintagmei în vigoare din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi ale art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României

 • Decizia nr. 1422/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1422/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (7) şi art. 33 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1423/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1423/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 şi art. 80 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Decizia nr. 1423/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1423/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 1424/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1424/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 222 şi art. 282 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 73 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003

 • Decizia nr. 1425/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1425/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (2), art. 25 şi art. 48 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Decizia nr. 1426/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1426/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi ale art. 299 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1426/2011, Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor

  Decizia nr. 1426/2011 pentru aprobarea Normelor privind mecanismul de transmitere către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a rapoartelor prevăzute la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, precum şi a Formularului pentru raportarea persoanelor, entităţilor desemnate şi a operaţiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale

 • Decizia nr. 1427/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1427/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1427/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1427/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1428/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1428/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1429/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1429/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15, art. 31 şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1429/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1429/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 şi art. 22 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

 • Decizia nr. 143/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 143/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1430/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1430/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 70 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic

 • Decizia nr. 1431/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1431/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3), (31) şi (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 1432/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1432/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1433/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1433/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 alin. 2 şi 3, art. 321 şi art. 20 raportat la art. 175 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 1433/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1433/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) şi art. 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi ale art. 109 alin. (2) şi (3) şi art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1434/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1434/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32, art. 33 şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001~ privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1434/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1434/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1435/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1435/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4142 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1435/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1435/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) teza întâi din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006

 • Decizia nr. 1436/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1436/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (11) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1436/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1436/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. 1 şi 4, art. 70 alin. 2, art. 172 alin. 1 şi art. 224 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1437/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1437/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 1437/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1437/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 214/2008 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială

 • Decizia nr. 1438/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1438/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 şi art. 69 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată

 • Decizia nr. 1438/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1438/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, precum şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 1439/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1439/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 şi art. 71 din Codul penal

 • Decizia nr. 144/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 144/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din titlul X Circulaţia juridică a terenurilor al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 1440/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1440/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2), art. 7, art. 25 alin. (1) şi art. 34 lit. j) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

 • Decizia nr. 1440/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1440/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 315 alin. 1, 2 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1441/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1441/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 şi art. 50 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice raportate la dispoziţiile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 • Decizia nr. 1441/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1441/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 1442/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1442/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1442/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1442/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1443/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1443/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (1) şi art. 97 alin. (1) lit. d) raportate la cele ale art. 97 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1443/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1443/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 lit. a) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 1444/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1444/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1444/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1444/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1445/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1445/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1445/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1445/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 1446/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1446/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 88 şi art. 100 alin. 1 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

 • Decizia nr. 1446/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1446/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, în ansamblul său, şi a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (1) lit. t) şi alin. (2), art. 36, art. 88 alin. (1) lit. b) şi d), alin. (2) şi (3), art. 91, art. 92 şi art. 95 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, în special

 • Decizia nr. 1447/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1447/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 681, art. 143 alin. 1 şi art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1447/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1447/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (8) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1448/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1448/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II pct. 1, 2, 5, 9, 11 şi 12 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 • Decizia nr. 1448/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1448/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi ale art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1449/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1449/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. 1 raportat la art. 83 alin. 3 din Codul penal

 • Decizia nr. 1449/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1449/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 145/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 145/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) şi art. 56 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 • Decizia nr. 1450/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1450/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) şi (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi a ordonanţei în ansamblul său, precum şi a prevederilor art. 95 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1450/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1450/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1451/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1451/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 911 din Codul de procedură penală şi ale art. 20 şi 21 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului

 • Decizia nr. 1451/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1451/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15, art. 21, art. 24 şi art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1452/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1452/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, prin raportare la art. 146 din Codul penal

 • Decizia nr. 1453/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1453/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 şi art. 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 1454/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1454/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, a dispoziţiilor art. 56 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, a prevederilor art. 100 şi art. 224 ultimul alineat din Codul de procedură penală, precum şi a celor cuprinse în secţiunea V1 cap. II a titlului III din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1455/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1455/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 1455/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1455/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1456/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1456/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1456/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1456/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 1457/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1457/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 7 alin. (1) şi art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 1458/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1458/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 31 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative