• Decizia nr. 1302/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1302/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1303/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1303/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (10) din Legea energiei electrice nr. 13/2007 şi ale art. 14 alin. (1) şi art. 15 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1304/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1304/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 81 alin. (1), art. 82 alin. (3) şi art. 84 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1306/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1306/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului

 • Decizia nr. 1308/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1308/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc şi art. 70 alin. (1) lit. g) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

 • Decizia nr. 1308/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1308/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1309/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1309/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, precum şi ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 131/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 131/2011 privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 270/2010 pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislaţiei şi procedurilor din domeniul restituirii proprietăţilor

 • Decizia nr. 131/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 131/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Novofinance Groupe – Broker de Asigurare şi Reasigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 131/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 131/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Decizia nr. 1310/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1310/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1311/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1311/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1312/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1312/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1313/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1313/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 482 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1314/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1314/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Decizia nr. 1314/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1314/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (3), art. 103 alin. (3) şi art. 115 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1317/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1317/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 378 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane

 • Decizia nr. 1318/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1318/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 224 şi art. 911 din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 1319/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1319/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 132/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 132/2011 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 382/2009 privind componenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 • Decizia nr. 132/2011, Autorit. Naţ. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal

  Decizia nr. 132/2011 privind condiţiile prelucrării codului numeric personal şi a altor date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală

 • Decizia nr. 132/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 132/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite

 • Decizia nr. 1320/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1320/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 4 şi art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1321/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1321/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) lit. g) coroborate cu dispoziţiile art. 50 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

 • Decizia nr. 1322/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1322/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1323/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1323/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 şi art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 1324/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1324/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) pct. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

 • Decizia nr. 1325/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1325/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 1, 2 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1326/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1326/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1327/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1327/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 • Decizia nr. 1328/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1328/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 681, art. 143 alin. 1 şi art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1329/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1329/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 178 alin. 3 şi art. 184 alin. 41 din Codul penal

 • Decizia nr. 133/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 133/2011 privind înlocuirea preşedintelui Comisiei speciale de retrocedare

 • Decizia nr. 133/2011, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 133/2011 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

 • Decizia nr. 133/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 133/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 163-170 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1330/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1330/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 239 alin. 1 şi 5 şi art. 2721 din Codul penal

 • Decizia nr. 1331/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1331/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 913 alin. 1 şi alin. 2 teza întâi din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1332/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1332/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 150 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1333/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1333/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) şi art. 13 alin. (1) din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane

 • Decizia nr. 1334/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1334/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4, art. 6, art. 171 alin. 1 şi art. 173 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1335/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1335/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), sintagma alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor, din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

 • Decizia nr. 1336/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1336/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 386 alin. 1 lit. c) şi art. 388 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1337/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1337/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 258 alin. 2 din Codul penal şi art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1338/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1338/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 329 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1339/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1339/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 134/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 134/2011 pentru eliberarea domnului Radu-Constantin Ragea din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 134/2011, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 134/2011 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 103/2011

 • Decizia nr. 134/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 134/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 916 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1340/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1340/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 84 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Decizia nr. 1341/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1341/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1342/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1342/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1403 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1343/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1343/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 262 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1345/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1345/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 şi 34 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1346/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1346/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

 • Decizia nr. 1346/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1346/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (3) şi (4), art. 3 şi art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora

 • Decizia nr. 1347/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1347/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 1348/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1348/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 • Decizia nr. 1349/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1349/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 135/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 135/2011 privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, de către doamna Ioana Lazăr a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 135/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 135/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1350/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1350/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 1351/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1351/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) şi art. 100 lit. b) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 1353/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1353/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 1354/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1354/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1355/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1355/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1355/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1355/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2067 alin. (9) şi art. 20628 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 1356/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1356/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 1356/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1356/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 288 alin. 2 teza finală, sub sancţiunea nulităţii, din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1357/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1357/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1357/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1357/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II pct. 1, 2, 5, 9,11 şi 12 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 • Decizia nr. 1358/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1358/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004*)

 • Decizia nr. 1359/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1359/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 136/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 136/2011 privind numirea doamnei Ana-Ioana Rusu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 136/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 136/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (3) şi (8) şi art. 9 alin. (5) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Decizia nr. 1368/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1368/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 şi art. 86 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1369/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1369/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2151 alin. 2 raportat la art. 146 din Codul penal

 • Decizia nr. 137/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 137/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (1) şi (3) şi ale art. 88 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, precum şi ale pct. 17 lit. a) din anexa nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora

 • Decizia nr. 137/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 137/2011 privind numirea prin mobilitate a domnului Dezsi Attila în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 137/2011, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 137/2011 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare – START, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 70/2011

 • Decizia nr. 1370/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1370/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 şi art. 17 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local

 • Decizia nr. 1371/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1371/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1539 şi art. 1541 din Codul civil

 • Decizia nr. 1372/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1372/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 501 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1373/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1373/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1307 din Codul civil

 • Decizia nr. 1373/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1373/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, a dispoziţiilor Legii nr. 54/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, precum şi a dispoziţiilor art. 911-916 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1374/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1374/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 1375/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1375/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 1376/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1376/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 1377/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1377/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 1378/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1378/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. a), art. 7-10 şi ale art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 1378/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1378/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. 2, art. 38 alin. 4 şi art. 42 alin. 1 din Codul familiei, precum şi a celor ale art. 2, art. 6, art. 14 alin. (2), art. 16, art. 23, art. 24 alin. (1), art. 31 şi art. 38 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 • Decizia nr. 1379/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1379/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 138/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 138/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi art. 8 alin. (2) teza a doua din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 138/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 138/2011 privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Dezsi Attila, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 1380/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1380/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c) şi art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 1380/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1380/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 1381/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1381/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. h) şi art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 1382/2011, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 1382/2011 privind modificarea şi completarea unor reglementări în domeniul resurselor de numerotaţie şi resurselor tehnice

 • Decizia nr. 1386/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1386/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 1387/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1387/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), precum şi art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1388/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1388/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale