• Decizia nr. 1216/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1216/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1217/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1217/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) şi art. 109 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi ale art. 34 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1218/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1218/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5803 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1219/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1219/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 122/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 122/2011 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Gheorghe Sârb, secretar general în cadrul Ministerului Sănătăţii

 • Decizia nr. 122/2011, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Decizia nr. 122/2011 privind aprobarea machetelor pentru declaraţia de consum total anual de energie şi pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie

 • Decizia nr. 122/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 122/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1)-(4) şi ale art. 34 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi ale art. 82 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1220/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1220/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 • Decizia nr. 1221/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1221/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 137, art. 141, art. 145 şi art. 149 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1222/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1222/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 1224/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1224/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 205 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1225/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1225/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 1226/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1226/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 136, art. 141, art. 142 şi art. 145 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1228/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1228/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 136 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1229/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1229/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 • Decizia nr. 123/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 123/2011 privind desemnarea domnului Cătălin Ovidiu Baba, secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în calitatea de coordonator metodologic al grupului de lucru privind monitorizarea şi evaluarea implementării planurilor de acţiuni rezultate în urma analizei funcţionale realizate de Banca Mondială

 • Decizia nr. 123/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 123/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) lit. n) şi alin. (4) lit. t) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Decizia nr. 1230/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1230/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20669 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi art. 220 alin. (22) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1231/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1231/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 8 lit. k) şi art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism şi ale art. 5 alin. 2 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

 • Decizia nr. 1232/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1232/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 199 şi art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1233/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1233/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1234/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1234/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1088 alin. 2 teza întâi din Codul civil

 • Decizia nr. 1235/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1235/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 92 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1236/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1236/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1237/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1237/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1238/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1238/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (5), art. 92 alin. (1) lit. b), art. 94 alin. (1) şi art. 167 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1239/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1239/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1671 alin. (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 124/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 124/2011 privind numirea unui reprezentant al statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 124/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 124/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (11) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002
  privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 124/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 124/2011 privind aprobarea modificărilor aduse actului constitutiv al Societăţii Comerciale EUROLIFE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. referitoare la revocarea administratorului unic – directorului general, numirea administratorului unic – directorului general şi reluarea activităţii

 • Decizia nr. 1240/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1240/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 122 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Decizia nr. 1241/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1241/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2), art. 4 lit. a) şi art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, precum şi ale art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Decizia nr. 1243/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1243/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 252 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1246/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1246/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) teza întâi prima şi a doua liniuţă, precum şi teza a doua din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1247/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1247/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1248/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1248/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1249/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1249/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) teza întâi a doua liniuţă din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 125/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 125/2011 privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 decembrie 2011, a doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică vacantă de director general în cadrul Consiliului Judeţean Harghita

 • Decizia nr. 125/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 125/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) şi alin. 9 şi 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1251/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1251/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 1255/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1255/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2) şi (21) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, ale Ordinului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.009/2007 privind procedurile de selecţie a practicienilor în insolvenţă agreaţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi cea privind interpretarea deciziilor Curţii Constituţionale nr. 182 din 16 noiembrie 1999 şi nr. 898 din 16 iunie 2009

 • Decizia nr. 1256/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1256/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007

 • Decizia nr. 126/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 126/2011 pentru eliberarea doamnei Daniela Nicoleta Andreescu din funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru

 • Decizia nr. 126/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 126/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 305 din Codul de procedură civilă, ale art. 2 şi art. 32 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, ale art. 44-49 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii şi ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 1264/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1264/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c) şi art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi a legii, în ansamblul său

 • Decizia nr. 1265/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1265/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (5) teza finală din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1266/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1266/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

 • Decizia nr. 1267/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1267/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (1) teza finală din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1268/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1268/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-4 şi art. 7 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 1269/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1269/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c), art. 2-5 şi art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 127/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 127/2011 pentru numirea doamnei Elvira Rodica Andronescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 • Decizia nr. 127/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 127/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, ale art. 299-316 din Codul de procedură civilă şi ale art. 45, art. 451, art. 46, art. 49 alin. (2) şi art. 61 alin. (31) şi (35) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 1270/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1270/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 1272/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1272/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3041 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1273/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1273/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3711 alin. 3, art. 403 alin. 1 şi 3, art. 454 şi art. 457 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1274/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1274/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1274/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1274/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, ale art. 46 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi ale art. 3 din Normele metodologice nr. P/608/773 din 15 aprilie 1998 şi 21 aprilie 1998 privind modul de ţinere a registrelor comerţului şi de efectuare a înregistrărilor, emise de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi de Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 1275/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1275/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 57 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1276/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1276/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 248-254 şi art. 304 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1277/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1277/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 şi art. 1085 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1277/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1277/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21-24 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1278/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1278/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 460 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1279/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1279/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 244 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1279/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1279/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XIII alin. (1) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare

 • Decizia nr. 128/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 128/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (2) şi art. 49 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 128/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 128/2011 privind numirea doamnei Christiane Gertrud Cosmatu în funcţia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice

 • Decizia nr. 1280/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1280/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 457 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1281/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1281/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 104 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1282/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1282/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti coroborat cu art. 27 pct. 1, 2, 3, 5, 6, 8 şi 9 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1283/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1283/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. h) şi art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 1284/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1284/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c), art. 3 şi art. 4 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 1285/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1285/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi, în special, ale art. 1 lit. f) şi art. 3 din lege

 • Decizia nr. 1286/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1286/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c) şi art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 1287/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1287/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi art. 17-25 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Decizia nr. 1288/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1288/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare

 • Decizia nr. 1289/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1289/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 129/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 129/2011 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru supervizarea activităţii de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 • Decizia nr. 129/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 129/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 70 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 1290/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1290/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 401 alin. 1 şi art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, precum şi a dispoziţiilor art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 • Decizia nr. 1291/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1291/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 148 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală prin raportare la prevederile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1292/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1292/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1293/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1293/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 şi art. 582 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1294/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1294/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 452-461 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1295/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1295/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 alin. (2) şi art. 43 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1296/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1296/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) pct. IV şi art. 61 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1296/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1296/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1297/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1297/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 alin. (1), (2), alin. (3) teza întâi şi alin. (4) teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1298/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1298/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1299/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1299/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132, 133, 195 şi 196 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi ale art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 13/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 13/2011 privind recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 15/2011

 • Decizia nr. 13/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 13/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Administraţiei şi Internelor de către domnul Mironescu Laurenţiu

 • Decizia nr. 13/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 13/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) şi (5) şi art. 55 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 130/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 130/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 130/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 130/2011 privind sancţionarea cu retragerea aprobării acordate domnului Ştefan Popa, conducător executiv la Societatea Comercială Novofinance Groupe – Broker de Asigurare şi Reasigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 130/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 130/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Tudor Florentina a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Afacerilor Europene

 • Decizia nr. 1300/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1300/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Decizia nr. 1300/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1300/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, ale art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare şi ale Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1301/2010, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1301/2010 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Decizia nr. 1301/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1301/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) şi art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 1302/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1302/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20, art. 21 şi art. 25 alin. (2) din Legea partidelor politice nr. 14/2003