• Decizia nr. 1132/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1132/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) şi (4), art. 8 alin. (1) şi (2) şi art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, precum şi a ordonanţei în ansamblul său

 • Decizia nr. 1133/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1133/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 şi art. 299 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1134/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1134/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 113 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 1135/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1135/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1136/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1136/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1137/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1137/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1138/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1138/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 598 şi art. 600 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1139/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1139/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 114/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 114/2011 privind numirea doamnei Dorina Danielescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 114/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 114/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1140/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1140/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1141/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1141/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1142/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1142/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 1143/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1143/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 lit. q) şi art. 59 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 • Decizia nr. 1144/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1144/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi art. 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi ale art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1145/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1145/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1146/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1146/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (11) lit. b) pct. (i) şi (ii) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 1147/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1147/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 5 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1148/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1148/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, în privinţa sintagmei în vigoare, şi ale art. II din Legea nr. 48/2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, raportate la prevederile art. VI alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002

 • Decizia nr. 1149/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1149/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă

 • Decizia nr. 115/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 115/2011 privind numirea prin mobilitate a domnului Oprea Ion în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 115/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 115/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 332 alin. 4
  din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 2 şi art. 10 din Legea nr. 143/2000
  privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

 • Decizia nr. 1150/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1150/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 1151/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1151/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 1152/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1152/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 841 şi art. 847 din Codul civil

 • Decizia nr. 1153/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1153/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1-4 din Legea nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 1154/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1154/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 268 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1155/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1155/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Decizia nr. 1156/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1156/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 225 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1157/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1157/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 1158/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1158/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3841 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1159/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1159/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 116/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 116/2011 privind eliberarea domnului Silviu Bian din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 • Decizia nr. 116/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 116/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (1) şi (6)
  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1160/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1160/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5802 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1161/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1161/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 1162/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1162/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. 3 şi art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1163/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1163/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 teza finală a părţii introductive din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1164/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1164/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 şi 34 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1165/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1165/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4), art. 11 alin. (1), art. 102 alin. (1) şi (2), art. 103 lit. h) şi art. 104 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1166/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1166/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 62 alin. (5), art. 77 alin. (3) lit. a) şi art. 82 alin. (3) lit. b) pct. (iii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1167/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1167/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 • Decizia nr. 1167/2011, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 1167/2011 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului

 • Decizia nr. 1168/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1168/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 1, 3 şi 5 din Codul penal

 • Decizia nr. 1169/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1169/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006

 • Decizia nr. 117/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 117/2011 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Iulia Cârcei din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică temporar vacantă de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 • Decizia nr. 117/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 117/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1170/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1170/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1171/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1171/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1172/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1172/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 93 alin. (4) şi art. 94 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 1173/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1173/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 1174/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1174/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 şi 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1175/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1175/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 şi art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1176/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1176/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1177/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1177/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 69 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi ale art. 57 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 1178/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1178/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1179/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1179/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare

 • Decizia nr. 118/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 118/2011 privind stabilirea atribuţiilor domnului Ion Oprea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 118/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 118/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 1180/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1180/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1181/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1181/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1182/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1182/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane

 • Decizia nr. 1183/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1183/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti

 • Decizia nr. 1184/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1184/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 167 alin. 1-4, art. 169 alin. 1 şi art. 208 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1185/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1185/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989*)

 • Decizia nr. 1186/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1186/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului şi ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1187/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1187/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006
  privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1188/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1188/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 266-28718 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 1189/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1189/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare

 • Decizia nr. 119/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 119/2011 privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Kaitor Mihaela-Ioana a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 • Decizia nr. 119/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 119/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 277 şi art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1190/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1190/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 lit. a) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1191/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1191/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. d) şi ale art. 19 alin. (21) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1197/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1197/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1198/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1198/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2), art. 33 şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1199/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1199/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16, art. 17 şi art. 19 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 12/2011, Senatul României

  Decizia nr. 12/2011 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 31 octombrie-4 noiembrie 2011

 • Decizia nr. 12/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 12/2011 privind completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 14/2011

 • Decizia nr. 12/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 12/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7208 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 12/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 12/2011 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Pelmuş Pandelea, secretar general al Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 120/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 120/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Decizia nr. 120/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 120/2011 pentru desemnarea reprezentanţilor Guvernului României în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social

 • Decizia nr. 1200/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1200/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1201/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1201/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) lit. e) şi art. 111 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1201/2011, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 1201/2011 privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet şi publicarea parametrilor aferenţi

 • Decizia nr. 1203/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1203/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16, art. 17 şi art. 19 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi ale art. 118 şi următoarele din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1204/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1204/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. e) şi j) şi art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 1205/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1205/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi ale art. 111 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 • Decizia nr. 1206/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1206/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1207/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1207/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15, art. 16 alin. (1), art. 17, art. 19 alin. (3) şi art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1208/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1208/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 lit. a), pct. 6 şi pct. 12, art. 8 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (1) şi art. 33 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1209/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1209/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 121/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 121/2011 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Cătălin Florin Teodorescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 121/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 121/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 1210/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1210/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 pct. 2, art. 21 şi art. 165 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1211/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1211/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 280 alin. 5 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1212/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1212/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

 • Decizia nr. 1213/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1213/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15, 16, 17, 18 şi 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1214/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1214/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1215/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1215/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. 159 din Codul de procedură civilă