• Decizia nr. 941/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 941/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 942/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 942/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) teza a doua şi art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi ale art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 943/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 943/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 944/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 944/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului

 • Decizia nr. 945/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 945/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 269 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 946/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 946/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 256 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 947/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 947/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992

 • Decizia nr. 948/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 948/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 949/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 949/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 105 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 95/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 95/2011 privind prelungirea perioadei de exercitare de către domnul Onescu Lilian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, prin detaşare, a funcţiei publice de consilier superior în cadrul Unităţii de implementare a proiectelor finanţate din fonduri structurale din structura Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 95/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 95/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 95/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 95/2011 privind suspendarea, la cerere, a desfăşurării activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale Vienna Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 950/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 950/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora

 • Decizia nr. 951/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 951/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 952/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 952/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 teza finală din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 953/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 953/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. b), art. 3 lit. a)-z), art. 7, art. 8, art. 10, art. 11, art. 24 şi art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 954/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 954/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 955/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 955/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 956/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 956/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1-3 şi art. 14 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi a Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 250/2007

 • Decizia nr. 957/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 957/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 şi art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 958/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 958/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. a), art. 10 lit. b), art. 11 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) şi art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 959/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 959/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 96/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 96/2011 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general al Comisiei Naţionale de Prognoză de către domnul Marian Neagu

 • Decizia nr. 96/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 96/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3041 şi art. 582 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 960/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 960/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 139 alin. (6) şi (11) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi a prevederilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială

 • Decizia nr. 961/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 961/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17-20 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Decizia nr. 962/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 962/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 alin. 2 şi 3 din Codul familiei

 • Decizia nr. 963/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 963/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (21) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 964/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 964/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1020, art. 1021, art. 1429 pct. 2 şi art. 1439 din Codul civil

 • Decizia nr. 965/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 965/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 966/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 966/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 967/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 967/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 63 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 968/2011, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 968/2011 privind planurile emisiunilor filatelice, condiţiile de emitere, tipărire, punere în circulaţie, retragere din circulaţie şi de comercializare a timbrelor şi efectelor poştale

 • Decizia nr. 968/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 968/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1073 şi art. 1541 din Codul civil

 • Decizia nr. 969/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 969/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 97/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 97/2011 privind numirea domnului Octavian Liviu Bumbu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 97/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 97/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 şi art. 2441 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 970/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 970/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 2, 3, 4 şi 41, art. 172 alin. 1, 2 şi 6 şi art. 173 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 971/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 971/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 966 şi 968 din Codul civil

 • Decizia nr. 972/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 972/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 şi 86 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 973/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 973/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 93 alin. (4) şi art. 94 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 974/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 974/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317 şi 319 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 975/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 975/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 pct. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

 • Decizia nr. 976/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 976/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 977/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 977/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare

 • Decizia nr. 978/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 978/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 92 alin. (1) lit. d) şi art. 94 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 979/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 979/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII Accelerarea judecăţilor în materia restituirii proprietăţilor funciare al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, precum şi ale art. 376 alin. 1 şi ale art. 377 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 98/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 98/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale de către domnul Radu Bogdan Savonea

 • Decizia nr. 98/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 98/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 236 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 980/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 980/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 981/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 981/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi a prevederilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 982/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 982/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 983/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 983/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII Accelerarea judecăţilor în materia restituirii proprietăţilor funciare al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, precum şi ale art. 305 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 984/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 984/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Decizia nr. 985/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 985/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969, art. 1020 şi art. 1021 din Codul civil

 • Decizia nr. 986/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 986/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (5), (6), (9) şi (10) din Legea energiei electrice nr. 13/2007

 • Decizia nr. 987/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 987/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 988/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 988/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 989/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 989/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 975 din Codul civil

 • Decizia nr. 99/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 99/2011 privind numirea Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici

 • Decizia nr. 99/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 99/2011 privind avizarea constituirii şi funcţionării organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX)

 • Decizia nr. 99/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 99/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi ale art. 2441 alin. (5) şi art. 20669 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 990/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 990/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 991/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 991/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Decizia nr. 992/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 992/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 500 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 993/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 993/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (2) lit. b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 994/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 994/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 131 alin. (4) şi art. 132 alin. (1), (2) şi (5) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 995/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 995/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 996/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 996/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 şi următoarele, art. 403, 428 şi 523 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 997/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 997/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 998/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 998/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) raportat la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor

 • Decizia nr. 999/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 999/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317, 318 şi 3191 din Codul de procedură civilă