• Decizia nr. 867/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 867/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 332 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 868/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 868/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 869/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 869/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 181 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 87/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 87/2011 privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Bănescu Dragoş Ionuţ a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 87/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 87/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 166 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 870/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 870/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 şi art. 341 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 871/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 871/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 872/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 872/2011 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 • Decizia nr. 873/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 873/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale REMABO BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 873/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 873/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale

 • Decizia nr. 874/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 874/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală

 • Decizia nr. 874/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 874/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale START BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 875/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 875/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 875/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 875/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale AGRICOVER BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 876/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 876/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 821 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 • Decizia nr. 877/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 877/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 878/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 878/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 879/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 879/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 237 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 88/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 88/2011 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Adrian Rădulescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 88/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 88/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 238 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 880/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 880/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, precum şi ale art. 119 şi art. 129 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 881/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 881/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 lit. c) liniuţa a treia teza finală din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

 • Decizia nr. 882/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 882/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XIII alin. (1) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare

 • Decizia nr. 883/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 883/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor anexelor la Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, care cuprind referiri la valoarea salariilor de bază minime brute egale cu 440-880 RON, precum şi ale art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Decizia nr. 884/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 884/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6735, 6736, art. 6739 şi art. 67311-67313 din Codul de procedură civilă şi ale art. 728 din Codul civil

 • Decizia nr. 885/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 885/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, ale art. 23 din Legea locuinţei nr. 114/1996, precum şi ale art. 480, art. 1429 şi art. 1436 din Codul civil

 • Decizia nr. 886/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 886/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969-970, art. 977, art. 981, art. 1429 alin. 1 şi ale art. 1439 alin. 2 din Codul civil

 • Decizia nr. 887/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 887/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, raportate la art. 13 din acelaşi act normativ

 • Decizia nr. 888/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 888/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare

 • Decizia nr. 889/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 889/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 89/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 89/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV
  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare
  şi art. 16 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010

 • Decizia nr. 89/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 89/2011 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale de către domnul Ionuţ Cristian Negrescu

 • Decizia nr. 890/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 890/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1169 din Codul civil, precum şi ale art. 16 alin. (1), art. 32 alin. (2) şi (3), art. 33 şi art. 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 891/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 891/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 892/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 892/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 63 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Decizia nr. 893/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 893/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă şi art. 241 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 894/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 894/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă

 • Decizia nr. 895/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 895/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 126 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 • Decizia nr. 896/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 896/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3)-(5) şi art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 897/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 897/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 256 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 898/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 898/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009 şi art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, în privinţa sintagmei în vigoare

 • Decizia nr. 899/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 899/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 9/2011, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 9/2011 privind încetarea concesiunii miniere de explorare a apei geotermale din perimetrul Seaca

 • Decizia nr. 9/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 9/2011 privind completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 8/2011

 • Decizia nr. 9/2011, Senatul României

  Decizia nr. 9/2011 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 24-25 mai 2011

 • Decizia nr. 9/2010, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 9/2010 privind examinarea recursului în interesul legii cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 119 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la înţelesul sintagmei proces penal în curs în cadrul căruia se poate realiza recunoaşterea, pe cale incidentală, a unei hotărâri penale străine

 • Decizia nr. 9/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 9/2011 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Mircea Alexandru, secretar general adjunct al Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 9/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 9/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7201 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 90/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 90/2011 privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 270/2010 pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislaţiei şi procedurilor din domeniul restituirii proprietăţilor

 • Decizia nr. 90/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 90/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. 41 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 900/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 900/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 126 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 • Decizia nr. 901/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 901/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 902/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 902/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b), art. 1084 şi art. 1085 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 903/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 903/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Decizia nr. 904/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 904/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 alin. 1 şi art. 305, raportate la art. 3041 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 905/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 905/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27, art. 31 alin. (4) şi art. 32 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 906/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 906/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (1) şi art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 907/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 907/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 908/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 908/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 909/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 909/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale, în ansamblul său, precum şi ale art. 5, 6, 7, 10, 11 şi 13 din această ordonanţă, în special

 • Decizia nr. 91/2011, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 91/2011 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor-manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 61/2011

 • Decizia nr. 91/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 91/2011 privind desemnarea domnului Claudiu Constantin Stafie, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în calitate de reprezentant al României în Comitetul Nabucco

 • Decizia nr. 91/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 91/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 910/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 910/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 254 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 911/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 911/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 912/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 912/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 913/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 913/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 914/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 914/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 163, art. 164, art. 165 şi art. 242 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 915/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 915/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 916/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 916/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. a), art. 29 alin. (1) şi art. 31 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 917/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 917/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 918/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 918/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 919/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 919/2011 asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Decizia nr. 92/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 92/2011 pentru eliberarea doamnei Cynthia Carmen Curt din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 92/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 92/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 3 din Codul penal şi art. 148 alin. 1 lit. d) şi f) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 920/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 920/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. 3 şi art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 921/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 921/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 lit. a) şi lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Decizia nr. 922/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 922/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 lit. e) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 923/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 923/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 şi art. 319 alin. 1 din Codul de procedură civilă şi art. 40 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor

 • Decizia nr. 924/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 924/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3711 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 925/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 925/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 926/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 926/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 927/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 927/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 928/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 928/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 929/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 929/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 93/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 93/2011 pentru reluarea activităţii doamnei Cynthia Carmen Curt în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 93/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 93/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38514 alin. 11 şi art. 3856 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 930/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 930/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (1) lit. c) şi alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 931/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 931/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (1) pct. 18 şi art. 102 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi ale art. 16 alin. (7) şi art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 932/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 932/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 alin. (2), art. 99 alin. (2) şi art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 933/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 933/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 934/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 934/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. d) raportate la cele ale art. 8 alin. (1) pct. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

 • Decizia nr. 935/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 935/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3711 alin. 2 şi art. 3731 alin. 1 şi 6 din Codul de procedură civilă şi a art. 1 alin. (1) şi art. 7 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 936/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 936/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 şi 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 937/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 937/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (4) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

 • Decizia nr. 938/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 938/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 75 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

 • Decizia nr. 939/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 939/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare

 • Decizia nr. 94/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 94/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14, art. 15, art. 16, art. 911-913, art. 228 şi art. 262 din Codul de procedură penală, a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, a dispoziţiilor Legii nr. 503/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie şi ale Legii nr. 54/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, precum şi a dispoziţiilor art. 446 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

 • Decizia nr. 94/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 94/2011 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Cynthia Carmen Curt din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi detaşarea la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 940/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 940/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar, art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare şi art. 16 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010