17 Septembrie, 2019
 • Decizia nr. 1053/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1053/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 582 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1054/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1054/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1055/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1055/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 591 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1056/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1056/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1057/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1057/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96, art. 97 şi art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1058/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1058/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi (11), art. 3 alin. (1) lit. c) şi art. 31 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1059/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1059/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 913 alin. 1 şi 2 teza întâi din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 106/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 106/2011 privind numirea domnului Icobeţ Traian în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Decizia nr. 106/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 106/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) lit. b), c) şi d) şi art. 23 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 897/2008 privind recunoaşterea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Creştine după Evanghelie din România – Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din România

 • Decizia nr. 1060/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1060/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 pct. 14, art. 85 alin. (10), art. 87 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Decizia nr. 1061/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1061/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 6 alin. (1) şi (2), art. 10 alin. (2) şi art. 111 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1062/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1062/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale art. 3 alin. (2) şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale

 • Decizia nr. 1063/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1063/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 alin. 2 şi 5 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1063/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1063/2010 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Balkan Insurance Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 1064/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1064/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Decizia nr. 1065/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1065/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 alin. (1) lit. d) şi alin. (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1066/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1066/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 219 şi art. 267 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, precum şi ale art. 73 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003

 • Decizia nr. 1067/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1067/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2), (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1068/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1068/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399-404 şi, în special, cele ale art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1069/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1069/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (2) raportate la art. 22 alin. (1) lit. e) şi lit. g) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 107/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 107/2011 privind numirea domnului Boghiu Bogdan-Marius în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Decizia nr. 107/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 107/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1070/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1070/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9, art. 13 şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale, precum şi ale ordonanţei de urgenţă, în ansamblul său

 • Decizia nr. 1071/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1071/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 300 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1072/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1072/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi art. 13 alin. (1), (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 1073/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1073/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice

 • Decizia nr. 1074/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1074/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. 1 şi 2, art. 32 alin. 3 şi art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1075/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1075/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (2) şi (3), precum şi art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 1076/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1076/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 90 alin. (1), art. 91 alin. (1), (3) şi (4) şi art. 92 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi ale art. 9 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 1077/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1077/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 şi 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1078/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1078/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1079/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1079/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 108/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 108/2011 pentru eliberarea domnului Cătălin Teodor Vătafu din funcţia de şef al Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, cu rang de secretar de stat

 • Decizia nr. 108/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 108/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 1080/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1080/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi ale art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 1081/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1081/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 alin. 2 coroborate cu art. 23 alin. 1 lit. f) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

 • Decizia nr. 1082/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1082/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 371 7 alin. 2, 3 şi 4, art. 399 alin. 1, 2 1 şi 3, art. 403 alin. 1 şi 3 şi art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1083/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1083/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1084/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1084/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15, 19, 21 şi 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1085/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1085/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1086/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1086/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) lit. e) şi art. 109 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1087/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1087/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 1088/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1088/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Decizia nr. 1089/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1089/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 109/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 109/2011 privind numirea domnului Cătălin Teodor Vătafu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Europene

 • Decizia nr. 109/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 109/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1090/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1090/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 121, art. 124, art. 125, art. 128 alin. (5), art. 207 alin. (1), art. 209, art. 215 alin. (1), art. 288 alin. (1), precum şi ale art. 289 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 • Decizia nr. 1091/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1091/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 255 alin. (1), (11) şi (12), ale art. 2561 şi art. 2562 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 1092/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1092/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 293 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1093/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1093/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 şi art. 13 din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor

 • Decizia nr. 1094/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1094/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1095/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1095/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 112-114, art. 125-157 şi ale art. 402 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1096/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1096/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 alin. (2) lit. e) şi f) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal coroborate cu cele ale pct. 38 alin. (3) şi pct. 39 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Decizia nr. 1097/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1097/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1586 din Codul civil şi ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti

 • Decizia nr. 1098/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1098/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale, precum şi ale art. 41 alin. (2) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 • Decizia nr. 1099/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1099/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 608-618 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 11/2011, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 11/2011 privind încetarea concesiunii miniere de explorare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Crângu lui Neagu, judeţul Giurgiu

 • Decizia nr. 11/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 11/2011 privind examinarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 13/2011 este constituit conform art. 3306 alin. 2 din Codul de procedură civilă, modificat şi completat prin Legea nr. 202/2010, şi art. 272 alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, modificat şi completat prin Hotărârea Colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 24/2010

 • Decizia nr. 11/2011, Senatul României

  Decizia nr. 11/2011 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 11-12 octombrie 2011

 • Decizia nr. 11/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 11/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 204 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 11/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 11/2011 privind reintegrarea domnului Pelmuş Pandelea în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 110/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 110/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. 3, art. 31 alin. 1 şi art. 34 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 110/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 110/2011 pentru eliberarea domnului Bogdan Mănoiu din funcţia de şef al Departamentului pentru Afaceri Europene, cu rang de ministru

 • Decizia nr. 1100/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1100/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 320 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1101/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1101/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 lit. f) şi art. 208 alin. (7) din Codul fiscal

 • Decizia nr. 1102/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1102/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 teza finală din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1103/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1103/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1104/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1104/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, ale art. 12 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, precum şi a principiului îmbogăţirii fără justă cauză, atunci când este aplicat în litigii în materia măsurilor reparatorii pentru imobilele preluate abuziv

 • Decizia nr. 1105/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1105/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 46 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 1106/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1106/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1107/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1107/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 975 din Codul civil

 • Decizia nr. 1108/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1108/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 40 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

 • Decizia nr. 1109/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1109/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 111/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 111/2011 privind numirea domnului Bogdan Mănoiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Europene

 • Decizia nr. 111/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 111/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1110/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1110/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 1111/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1111/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1073 din Codul civil

 • Decizia nr. 1112/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1112/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 79 alin. (7) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 1113/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1113/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 51 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină şi ale art. 80 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 1115/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1115/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din titlul X Circulaţia juridică a terenurilor al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 1116/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1116/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 1117/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1117/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, în ansamblul ei, cu referire specială la art. 5, 8, 9, 10, 24 şi 25 din acest act normativ

 • Decizia nr. 1118/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1118/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 71 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Decizia nr. 1119/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1119/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

 • Decizia nr. 112/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 112/2011 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ion Anghel din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în funcţia publică, temporar vacantă, de secretar general în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Decizia nr. 112/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 112/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1120/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1120/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1069 alin. 1 şi art. 1070 din Codul civil

 • Decizia nr. 1121/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1121/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969 şi art. 1073 din Codul civil

 • Decizia nr. 1122/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1122/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989*)

 • Decizia nr. 1123/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1123/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1), art. 28, art. 32 şi art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 1124/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1124/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 şi art. 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi ale art. 13 alin. (1) şi art. 16 alin. (2) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori

 • Decizia nr. 1125/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1125/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 • Decizia nr. 1126/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1126/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 193/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 1127/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1127/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, în ansamblul său, precum şi, în mod special, ale art. 1 şi art. 6 din aceasta

 • Decizia nr. 1128/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1128/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 147 alin. 2 cu referire la art. 255 alin. 1 şi art. 257 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 1129/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1129/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 113/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 113/2011 privind eliberarea doamnei Crinuţa Nicoleta Dumitrean din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 113/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 113/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) şi (4), art. 48 alin. (3) şi art. 49 alin. (1), (4) şi (7) din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive

 • Decizia nr. 1130/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1130/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 1131/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1131/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală