• Decizia nr. 80/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 80/2011 privind numirea prin mobilitate a domnului Bitea Cristian-Vasile în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 80/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 80/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5-15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 80/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 80/2011 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale Equities Partners BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 800/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 800/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) teza a doua şi art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989*

 • Decizia nr. 801/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 801/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 802/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 802/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, în ansamblu, şi, în special, a celor ale art. 1 şi art. 3 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă

 • Decizia nr. 803/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 803/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 98 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

 • Decizia nr. 804/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 804/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3841 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 805/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 805/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 3 şi ale art. 400 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 806/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 806/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 807/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 807/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (2) lit. c) teza a doua din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 807/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 807/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale BECHERU INSURANCE UNION – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 808/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 808/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 809/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 809/2011 privind sancţionarea cu retragerea aprobării a doamnei Nedelea Mariana, persoană semnificativă/conducător executiv la Societatea Comercială Intergrand Broker de Asigurare Reasigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 809/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 809/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 81/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 81/2011 privind retragerea aprobării domnului Cinezan Mihai, în calitate de conducător executiv al Societăţii Comerciale Equities Partners BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 81/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 81/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 81/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 81/2011 pentru eliberarea domnului Remus Virgil Baciu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 810/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 810/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Intergrand Broker de Asigurare Reasigurare – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 • Decizia nr. 810/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 810/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 811/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 811/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale

 • Decizia nr. 811/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 811/2011 privind aprobarea cererii de încetare a activităţii şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale OK Consulting Broker de Asigurare – S.A.

 • Decizia nr. 812/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 812/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

 • Decizia nr. 812/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 812/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale BESTKLASS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 813/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 813/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 63 teza a doua din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei

 • Decizia nr. 814/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 814/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1, 4 şi 5 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 815/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 815/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 112 din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 30 şi art. 35 din Codul familiei

 • Decizia nr. 816/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 816/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 817/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 817/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 şi ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 817/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 817/2011 privind suspendarea, la cerere, a desfăşurării activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială Asibrok Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 818/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 818/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 819/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 819/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 42 alin. 1 şi 4 din Codul familiei

 • Decizia nr. 82/2011, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 82/2011 privind modificarea pct. 1 al cap. I din anexa nr. 1 la Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 70/2011

 • Decizia nr. 82/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 82/2011 privind revocarea domnului Nagy Iosif din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Decizia nr. 82/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 82/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. 2 şi art. 378 alin. 11 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 820/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 820/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (11) şi art. 3 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, precum şi a prevederilor acestei ordonanţe în ansamblul său

 • Decizia nr. 821/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 821/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 şi art. 584 din Codul civil

 • Decizia nr. 822/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 822/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 823/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 823/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi ale art. 1169 şi art. 1173 alin. 1 din Codul civil

 • Decizia nr. 824/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 824/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) şi ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice

 • Decizia nr. 825/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 825/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II pct. 1, 2, 5 şi 9 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 • Decizia nr. 826/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 826/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 827/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 827/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 828/2011, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 828/2011 privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

 • Decizia nr. 828/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 828/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96, 97, 102, 103 şi 121 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 829/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 829/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 alin. (1) lit. d) şi art. 223 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 83/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 83/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. 41 şi art. 265 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 83/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 83/2011 privind numirea domnului Abos Gabriel în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Decizia nr. 830/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 830/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 830/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 830/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale DANUBIUS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 831/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 831/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. 1, art. 92 alin. 4 şi 6, art. 921, art. 3711, art. 3713, art. 3731, art. 387 alin. 1 pct. 5 şi alin. 2 şi art. 411 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 832/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 832/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi ale art. 4 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 833/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 833/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 834/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 834/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (8) raportate la cele ale art. 114 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 835/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 835/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 836/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 836/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (6) lit. e), art. 10 lit. h1) şi art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 837/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 837/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 838/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 838/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 839/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 839/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4 alin. (1) şi (2) şi art. 5 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 84/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 84/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 84/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 84/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de către doamna Anisie Monica Cristina

 • Decizia nr. 840/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 840/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 841/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 841/2011 privind retragerea, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale PROFINS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 841/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 841/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 676 din Codul civil

 • Decizia nr. 842/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 842/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 237 alin. (1) lit. b) şi alin. (7) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 842/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 842/2011 privind aprobarea cererii de încetare a activităţii Societăţii Comerciale OPTIMASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 843/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 843/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 843/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 843/2011 privind sancţionarea domnului Branza Dan Radu, persoană semnificativă/conducător executiv la Societatea Comercială Multiexpert Asig – Broker de Asigurare – S.R.L., cu retragerea aprobării

 • Decizia nr. 844/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 844/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15, art. 16, art. 17 şi art. 19 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 844/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 844/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Multiexpert Asig – Broker de Asigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 845/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 845/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 846/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 846/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 847/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 847/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3) şi ale art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 848/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 848/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1085 alin. 1 şi alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 849/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 849/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 85/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 85/2011 privind eliberarea domnului Samuel Calotă din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 85/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 85/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 148 alin. 1 lit. f) şi art. 160^b din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 850/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 850/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Decizia nr. 850/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 850/2011 privind aprobarea retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale CARDIF ASIGURĂRI – S.A.

 • Decizia nr. 851/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 851/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

 • Decizia nr. 852/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 852/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 alin. 5 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 852/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 852/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale SOVEREIGN AND PARTNERS EUROPE – INSURANCE BROKERS – S.R.L.

 • Decizia nr. 853/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 853/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 92 alin. 4 şi 6 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 854/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 854/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 394 din Codul de procedură penală în interpretarea dată prin Decizia nr. LX/2007 pronunţată de Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 • Decizia nr. 855/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 855/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 856/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 856/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (4) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 857/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 857/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 858/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 858/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate

 • Decizia nr. 859/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 859/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale INSURANCE REINSURANCE INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE – S.A. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 859/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 859/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 86/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 86/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 86/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 86/2011 privind numirea doamnei Balla Tullia Imola în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 860/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 860/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 861/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 861/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. 2 şi art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 861/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 861/2011 privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la Societatea GENERALI ASIGURĂRI – S.A. către Societatea GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE – S.A. (fostă ASIGURARE REASIGURARE ARDAF – S.A.) şi a fuziunii prin absorbţie dintre Societatea GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE – S.A. (fostă ASIGURARE REASIGURARE ARDAF – S.A.), în calitate de societate absorbantă, şi Societatea GENERALI ASIGURĂRI – S.A., în calitate de societate absorbită

 • Decizia nr. 862/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 862/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 105 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic

 • Decizia nr. 863/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 863/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. b1) şi b2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Decizia nr. 864/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 864/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 302 din Codul penal

 • Decizia nr. 865/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 865/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 din Codul penal

 • Decizia nr. 866/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 866/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 1-3 din Codul penal