• Decizia nr. 730/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 730/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor

 • Decizia nr. 731/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 731/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2) şi art. 6 alin. (1), (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 732/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 732/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 733/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 733/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) teza finală din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 • Decizia nr. 734/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 734/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (3) lit. a) şi art. 111 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 735/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 735/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, coroborate cu cele ale art. 310 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 736/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 736/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 şi art. 13 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor

 • Decizia nr. 737/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 737/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2) teza finală din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 738/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 738/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Decizia nr. 738/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 738/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale RISC TOTAL ASIG – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 739/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 739/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale DMI INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 739/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 739/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 74/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 74/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Pădurilor de către domnul Lorant Para

 • Decizia nr. 74/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 74/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 şi art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 740/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 740/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 741/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 741/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 742/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 742/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare şi ale art. 16 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010

 • Decizia nr. 743/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 743/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 252 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 744/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 744/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 166 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 745/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 745/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 166 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 746/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 746/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 747/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 747/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) teza a doua şi art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi ale art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 748/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 748/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi ale art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 749/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 749/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 75/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 75/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 şi alin. 8 lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 75/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 75/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Pădurilor de către domnul Daniel Şerbănescu

 • Decizia nr. 750/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 750/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 şi 9 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 751/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 751/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 31 şi art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 752/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 752/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 şi art. 215 alin. 5 din Codul penal

 • Decizia nr. 752/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 752/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale VIVA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 753/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 753/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8, 9 şi 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 754/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 754/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 alin. 1 lit. a) şi b) din Codul penal

 • Decizia nr. 755/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 755/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 756/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 756/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 757/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 757/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 758/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 758/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 68 şi art. 683 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

 • Decizia nr. 759/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 759/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) şi art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 76/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 76/2011 privind numirea coordonatorului naţional al asistenţei financiare externe nerambursabile

 • Decizia nr. 76/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 76/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38514 alin. 1 şi art. 100 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 760/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 760/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 lit. a) şi b), art. 4 alin. (3) şi (4), art. 7-11 şi art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, precum şi ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 760/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 760/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale SDH BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 761/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 761/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 762/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 762/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 763/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 763/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 764/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 764/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 765/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 765/2011 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

 • Decizia nr. 766/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 766/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi art. 31 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 767/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 767/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3841 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 768/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 768/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3671 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 768/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 768/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale STORMBRIDGE CORPORATION BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 769/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 769/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 6, 7, 9 şi 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 77/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 77/2011 privind numirea doamnei Graziela Elena Vâjială în funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale Anti-Doping

 • Decizia nr. 77/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 77/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, 2 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 770/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 770/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 771/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 771/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 şi art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 772/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 772/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 592 alin. 2 teza întâi din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 773/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 773/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, ale art. 376 alin. 1 şi art. 377 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 774/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 774/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 775/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 775/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 teza finală din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 776/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 776/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. III din Legea nr. 113/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

 • Decizia nr. 777/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 777/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale

 • Decizia nr. 778/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 778/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 şi 8 lit. a) şi b), art. 72 alin. 2, art. 77, art. 86 alin. 3, art. 87, art. 88 alin. 2, art. 173 alin. 1 şi art. 279 alin. 2 din Codul de procedură penală, a art. I pct. 140 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi, precum şi a Deciziei nr. XLVIII (48) din 4 iunie 2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite

 • Decizia nr. 778/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 778/2011 privind sancţionarea domnului Dobrescu Ioan, conducător executiv la Societatea Comercială Grant Insurance Broker de Asigurare – S.R.L., cu retragerea aprobării

 • Decizia nr. 779/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 779/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Grant Insurance Broker de Asigurare – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei

 • Decizia nr. 779/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 779/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. 2 şi art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 78/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 78/2011 privind detaşarea domnului Nistor Mircea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa

 • Decizia nr. 78/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 78/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38515 pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 78/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 78/2011 privind sancţionarea cu retragerea aprobării doamnei Drăguşin Raluca-Andreia administrator/conducător executiv la Societatea Comercială HELMET BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 780/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 780/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 781/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 781/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

 • Decizia nr. 782/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 782/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) şi art. 51 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 783/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 783/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 784/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 784/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (1) şi (3) lit. a) pct. (i) şi art. 84 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 785/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 785/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 786/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 786/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 787/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 787/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6132 din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 42 şi art. 43 din Codul familiei

 • Decizia nr. 788/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 788/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente*)

 • Decizia nr. 789/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 789/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 219 şi art. 267 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, precum şi ale art. 28 alin. (2) şi art. 211 din Legea dialogului social nr. 62/2011

 • Decizia nr. 79/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 79/2011 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de către doamna Daniela Anghel

 • Decizia nr. 79/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 79/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale HELMET BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 79/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 79/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 189 din Codul penal

 • Decizia nr. 790/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 790/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 791/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 791/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 792/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 792/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 793/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 793/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 794/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 794/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 794/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 794/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Eurorisk Broker de Asigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 795/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 795/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 796/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 796/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 797/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 797/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

 • Decizia nr. 798/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 798/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 798/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 798/2011 privind retragerea, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale AGRI CONS Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 799/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 799/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Astral Broker de Asigurare – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 • Decizia nr. 799/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 799/2011 asupra proiectului de lege privind revizuirea Constituţiei României

 • Decizia nr. 8/2010, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 8/2010 privind examinarea recursului în interesul legii şi sesizarea colegiului de conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti cu privire la consecinţele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 62 din 18 ianuarie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi asupra activităţii dispoziţiilor art. 205, 206 şi 207 din Codul penal

 • Decizia nr. 8/2011, Senatul României

  Decizia nr. 8/2011 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 5-6 mai 2011

 • Decizia nr. 8/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 8/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

 • Decizia nr. 8/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 8/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Pădurilor de către domnul Daniel Şerbănescu

 • Decizia nr. 8/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 8/2011 privind completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 7/2011

 • Decizia nr. 8/2011, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 8/2011 privind încetarea concesiunii miniere de explorare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Poiana