• Decizia nr. 663/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 663/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 664/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 664/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 665/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 665/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Decizia nr. 666/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 666/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) corelat cu art. 5 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare

 • Decizia nr. 667/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 667/2011 referitoare la respingerea sesizării de neconstituţionalitate a Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 8 din 12 aprilie 2011 privind aprobarea Acordului dintre liderii grupurilor parlamentare referitor la componenţa conducerilor comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1.490 din 17 noiembrie 2010

 • Decizia nr. 668/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 668/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, ale anexelor nr. 1-4 la această ordonanţă de urgenţă, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, în ansamblul său

 • Decizia nr. 669/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 669/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Decizia nr. 67/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 67/2011 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Ladanyi Arpad Csaba, comisar general al Gărzii Financiare

 • Decizia nr. 67/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 67/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor

 • Decizia nr. 670/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 670/2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) şi ale art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 671/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 671/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 671/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 671/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Riana Broker de Asigurare – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei

 • Decizia nr. 672/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 672/2011 privind sancţionarea domnului Ştefan Gojgarea, conducător executiv la Societatea Comercială Riana Broker de Asigurare – S.R.L., cu retragerea aprobării

 • Decizia nr. 672/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 672/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) teza a doua şi art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989*)

 • Decizia nr. 673/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 673/2011 privind aprobarea cererii Societăţii Comerciale AVISO – Broker de Asigurare – S.R.L. de încetare a activităţii

 • Decizia nr. 673/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 673/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Decizia nr. 674/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 674/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 675/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 675/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 lit. b), c) şi d) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 676/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 676/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi art. 399 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 677/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 677/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3859 alin. 3 şi art. 38510 alin. 21 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 678/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 678/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (4) şi art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 679/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 679/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 68/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 68/2011 privind numirea domnului Lucaciu Marcel-Sorin în funcţia de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 • Decizia nr. 68/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 68/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 şi art. 52 alin. 6 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 68/2011, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 68/2011 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC – România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 • Decizia nr. 680/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 680/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 259 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 681/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 681/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 şi art. 2151 alin. 2 din Codul penal

 • Decizia nr. 682/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 682/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 321 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 683/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 683/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 258 alin. 1, art. 261 alin. 1 pct. 6 şi art. 2811 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 684/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 684/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 685/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 685/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. 1 lit. a) şi b), art. 71 alin. 1 şi 2 şi art. 281 din Codul penal şi ale art. 262 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 686/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 686/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. (1) lit. f) şi art. 74 alin. (2), (3), (5) şi (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 687/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 687/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) şi art. 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 688/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 688/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice

 • Decizia nr. 689/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 689/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 • Decizia nr. 69/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 69/2011 privind numirea în calitatea de membri ai Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă a unor reprezentanţi ai Guvernului

 • Decizia nr. 69/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 69/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

 • Decizia nr. 690/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 690/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 691/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 691/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 3 pct. 1 şi art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 692/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 692/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 696 din Codul civil

 • Decizia nr. 693/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 693/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 694/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 694/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 695/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 695/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (1)-(5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 696/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 696/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II pct. 1, 2, 5, 9, 11 şi 12 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 • Decizia nr. 697/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 697/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 697/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 697/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Elitasig Broker de Asigurare – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 • Decizia nr. 698/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 698/2011 privind sancţionarea domnului Enciu Eugen, director executiv la Societatea Comercială Elitasig Broker de Asigurare – S.R.L., cu retragerea aprobării

 • Decizia nr. 698/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 698/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271, 272 şi 273 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, 75 şi 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 699/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 699/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46 alin. (5) şi art. 84 alin. (1) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 7/2011, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 7/2011 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 7/2011, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 7/2011 privind încetarea concesiunii miniere de explorare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Feldioara

 • Decizia nr. 7/2010, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 7/2010 privind examinarea recursului în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin. (3)-(5) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 9 alin. (1) şi (2) din acelaşi act normativ şi la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, aprobată prin Legea nr. 641/2002, cu modificările şi completările ulterioare, asupra posibilităţii de a se dispune înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, atunci când această din urmă sancţiune nu este prevăzută, prin lege, alternativ cu amenda

 • Decizia nr. 7/2011, Senatul României

  Decizia nr. 7/2011 privind asigurarea conducerii Senatului în ziua de 6 aprilie 2011

 • Decizia nr. 7/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 7/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (4) şi art. 22 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

 • Decizia nr. 7/2011, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 7/2011 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice

 • Decizia nr. 7/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 7/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Lorant Para a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Decizia nr. 7/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 7/2011 privind completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 6/2011

 • Decizia nr. 70/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 70/2011 privind prelungirea detaşării domnului Dumitrescu Claudiu Constantin în funcţia de şef, cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF

 • Decizia nr. 70/2011, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 70/2011 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START

 • Decizia nr. 70/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 70/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 13 şi art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 700/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 700/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 970 alin. 1 şi art. 1069 alin. 2 din Codul civil

 • Decizia nr. 701/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 701/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) şi art. 6 din titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi a celor ale art. 969 şi art. 1073-1077 din Codul civil

 • Decizia nr. 702/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 702/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (5), (7), (8) şi (10) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 703/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 703/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 alin. 5 şi art. 167 din Codul de procedură civilă şi art. 2, art. 64, art. 77, art. 78, art. 95, art. 169, art. 172, art. 180 alin. (2)-(4) şi art. 184 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 704/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 704/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (21) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 705/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 705/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 706/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 706/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 707/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 707/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 708/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 708/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice

 • Decizia nr. 709/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 709/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 71/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 71/2011 privind numirea domnului Dumitrescu Claudiu Constantin în funcţia de şef, cu rang de secretar de stat, al Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF

 • Decizia nr. 71/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 71/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 710/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 710/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 alin. 1 din Codul de procedură civilă şi ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 711/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 711/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 712/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 712/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 713/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 713/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 şi art. 80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 714/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 714/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 715/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 715/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Asig Invest Broker de Asigurare – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 • Decizia nr. 715/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 715/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 461 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 • Decizia nr. 716/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 716/2011 privind sancţionarea doamnei Doina Alexandra Mărgărit, persoană semnificativă/conducător executiv la Societatea Comercială Asig Invest Broker de Asigurare – S.R.L., cu retragerea aprobării

 • Decizia nr. 716/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 716/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 717/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 717/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Corporate Insurance Services – Broker de Asigurare Reasigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 717/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 717/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 92 alin. 4 şi art. 94 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 718/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 718/2011 privind sancţionarea doamnei Elena Tomescu, conducător executiv la Societatea Comercială Corporate Insurance Services – Broker de Asigurare Reasigurare – S.R.L., cu retragerea aprobării

 • Decizia nr. 718/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 718/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 719/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 719/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4041 şi art. 4042 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 72/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 72/2011 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Crăiţă Silvia, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 72/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 72/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208, art. 209 şi art. 210 din Codul penal

 • Decizia nr. 720/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 720/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 741 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 721/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 721/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b), art. 11 alin. (1) lit. b), art. 11 alin. (3) şi art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 722/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 722/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 723/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 723/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 724/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 724/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 şi art. 315 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 725/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 725/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare

 • Decizia nr. 726/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 726/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 • Decizia nr. 727/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 727/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 179 alin. (1)-(4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 728/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 728/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 300/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 • Decizia nr. 729/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 729/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 418 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 • Decizia nr. 73/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 73/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ioana Lazăr a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 73/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 73/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism