• Decizia nr. 596/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 596/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 597/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 597/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 598/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 598/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 599/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 599/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 6/2011, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 6/2011 privind încetarea concesiunii miniere de explorare a apei geotermale din perimetrul Nord-Est Satu Mare

 • Decizia nr. 6/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 6/2011 privind completul competent să judece recursurile în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 5/2011

 • Decizia nr. 6/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 6/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 6/2011, Senatul României

  Decizia nr. 6/2011 privind asigurarea conducerii Senatului în ziua de 4 aprilie 2011

 • Decizia nr. 6/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 6/2011 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 596/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Constantin Adrian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 6/2011, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 6/2011 privind identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de linii închiriate – segmente terminale cu capacitatea de transmisie de până la şi inclusiv 2 Mbps

 • Decizia nr. 60/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 60/2011 privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări generale de la Societatea ROUMANIE ASSURANCE INTERNATIONAL – S.A. la Societatea ASIGURARE REASIGURARE ARDAF – S.A.

 • Decizia nr. 60/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 60/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5, art. 10 pct. 1 şi 2, art. 19, art. 95 şi art. 159 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 60/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 60/2011 privind încetarea exercitării temporare, prin detaşare, a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Administraţiei şi Internelor de către domnul Mironescu Laurenţiu

 • Decizia nr. 600/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 600/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 601/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 601/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale INTER BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 601/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 601/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 602/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 602/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale QUARTZ – ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 602/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 602/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 603/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 603/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 220 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 604/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 604/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 123 alin. (1) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

 • Decizia nr. 605/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 605/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Magazinul de Asigurări Broker de Asigurare Reasigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 605/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 605/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 606/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 606/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 lit. q) şi art. 59 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 • Decizia nr. 607/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 607/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 alin. 1 şi 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 608/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 608/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4), art. 8 alin. (1) lit. a) şi art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 609/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 609/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 106 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi ale art. 7 alin. (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 61/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 61/2011 privind încetarea exercitării temporare, prin detaşare, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Administraţiei şi Internelor de către domnul Dumitrana Alexandru

 • Decizia nr. 61/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 61/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 61/2011, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 61/2011 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor-manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii

 • Decizia nr. 610/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 610/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) şi art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale Apele Române şi ale art. 1 alin. (1) şi (2) şi art. 2 alin. (3) din anexa nr. 3 la aceeaşi ordonanţă de urgenţă, precum şi a prevederilor art. 50 alin. (1) şi art. 107 alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996

 • Decizia nr. 611/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 611/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 alin. (2) pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Decizia nr. 612/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 612/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 613/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 613/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 614/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 614/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale PRIMA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 614/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 614/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 116 alin. (1) şi (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, ale art. 5 alin. (3) din titlul XIII intitulat Accelerarea judecăţilor în materia restituirii proprietăţilor funciare al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, şi a celor ale art. 5803 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 615/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 615/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 78 alin. (2), (3) şi (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Decizia nr. 616/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 616/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 11/1997 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996

 • Decizia nr. 617/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 617/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1201 din Codul civil

 • Decizia nr. 618/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 618/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 85 alin. (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Decizia nr. 619/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 619/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 224 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 • Decizia nr. 62/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 62/2011 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Rizescu Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 62/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 62/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (2) lit. j) din Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007

 • Decizia nr. 620/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 620/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 621/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 621/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002

 • Decizia nr. 622/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 622/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 623/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 623/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (8) şi art. 15 din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local

 • Decizia nr. 624/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 624/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (1) lit. a) subpunctul (iii) şi ale art. III alin. (24) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel cum au fost modificate şi completate prin articolul unic al titlului V din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 625/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 625/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

 • Decizia nr. 626/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 626/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) lit. e), art. 21 alin. (1) şi ale art. 42 alin. (10) lit. b) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

 • Decizia nr. 627/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 627/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, art. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 120 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, precum şi a celor ale art. 480 din Codul civil

 • Decizia nr. 628/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 628/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 629/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 629/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 alin. 1 lit. f) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

 • Decizia nr. 63/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 63/2011 privind detaşarea doamnei Romfeld Maria Magdolna din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director general în cadrul Consiliului Judeţean Harghita

 • Decizia nr. 63/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 63/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 63/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 63/2011 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale IDS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 630/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 630/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 631/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 631/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 99 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 632/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 632/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1391 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 • Decizia nr. 633/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 633/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 88 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 634/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 634/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, ale art. 24, art. 25, art. 26 alin. (1), (2), (21)-(23), (3) şi (31), art. 27, art. 28 şi art. 31 alin. (1), (2), (5) şi (6) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, astfel cum au fost modificate prin art. I din titlul VI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, precum şi ale acestei legi

 • Decizia nr. 635/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 635/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 636/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 636/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 şi art. 81 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, ale art. 2 alin. (3) şi art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi ale art. I, II şi V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 637/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 637/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (3) din Legea dialogului social nr. 62/2011 şi ale art. 238 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 638/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 638/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (1) pct. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 639/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 639/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1, pct. 5, pct. 6 şi pct. 12, art. 4, art. 31 alin. (1) şi art. 33 alin. (2) teza finală din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 64/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 64/2011 pentru constituirea Comitetului interministerial privind turismul în România

 • Decizia nr. 64/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 64/2011 privind retragerea aprobării acordate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor domnului Octavian Cristian Munteanu – director executiv al Societăţii Comerciale IDS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 64/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 64/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

 • Decizia nr. 640/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 640/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 641/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 641/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 642/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 642/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) lit. e) şi ale art. 121 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 643/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 643/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 12 din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, dispoziţii referitoare la modificarea art. 8 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, precum şi ale art. 8 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 644/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 644/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (2) şi art. 108 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 645/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 645/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 238 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 646/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 646/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 155 şi art. 238 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 647/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 647/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi ale art. 3041 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 648/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 648/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 649/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 649/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 266-268 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 649/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 649/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale PROXIMUS BROKER DE ASIGURĂRI – S.R.L.

 • Decizia nr. 65/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 65/2011 pentru reluarea activităţii doamnei Iuliana Lascu în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 65/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 65/2011 privind aprobarea suspendării, la cerere, a activităţii Societăţii Comerciale SET 4 COVER BROKER ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 65/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 65/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 650/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 650/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 650/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 650/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale SCALA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 651/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 651/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 18, art. 19, art. 20, art. 25, art. 26, art. 27 şi art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 652/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 652/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

 • Decizia nr. 653/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 653/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 653/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 653/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale MK SAFEZON INSURANCE BROKER – S.R.L.

 • Decizia nr. 654/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 654/2011 privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de viaţă de la Societatea Comercială CARDIF ASIGURĂRI – S.A. la societăţile comerciale CARDIF ASSURANCE VIE S.A. Paris Sucursala Bucureşti şi CARDIF – ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A. Paris Sucursala Bucureşti

 • Decizia nr. 654/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 654/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286, art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi ale art. 74, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă

 • Decizia nr. 655/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 655/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 452 alin. 2 lit. c) teza finală din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 656/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 656/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 657/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 657/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 658/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 658/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 659/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 659/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (2), art. 40 alin. (2) lit. a) şi art. 41 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 66/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 66/2011 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Iuliana Lascu din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Decizia nr. 66/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 66/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 660/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 660/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 661/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 661/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 şi art. 399 alin. 21 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 662/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 662/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi ale art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii