• Decizia nr. 520/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 520/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) şi art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 521/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 521/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 522/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 522/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 523/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 523/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (4) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 524/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 524/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 lit. a) şi pct. 6, ale art. 31 alin. (1) şi ale art. 33 alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 524/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 524/2011 privind sancţionarea cu retragerea aprobării domnului Cătălin George Ungureanu administrator/director general la Societatea Comercială B.C.S. Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 525/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 525/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale B.C.S. Broker de Asigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 525/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 525/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 861 şi art. 862 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 526/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 526/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 527/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 527/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 211 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 528/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 528/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 863 alin. 1 lit. a) şi art. 864 alin. 2 din Codul penal

 • Decizia nr. 529/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 529/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 53/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 53/2011 privind aprobarea componenţei Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia

 • Decizia nr. 53/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 53/2011 referitoare la admiterea sesizării de neconstituţionalitate a Hotărârii Plenului Senatului nr. 43 din 22 decembrie 2010 privind validarea magistraţilor aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 530/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 530/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. 1, art. 76, art. 173 alin. 1, art. 250, art. 252 şi art. 257 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 531/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 531/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 128 alin. 2 din Codul penal

 • Decizia nr. 532/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 532/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 911 alin. 1 şi 2 şi art. 912 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 533/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 533/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989*)

 • Decizia nr. 534/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 534/2011 privind interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare de către Societatea Comercială Sital Asigurări-Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 534/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 534/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 535/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 535/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1169 din Codul civil, art. 16 alin. (1) şi art. 32-34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 536/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 536/2011 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 537/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 537/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 538/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 538/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ

 • Decizia nr. 539/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 539/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin. (1) lit. m), raportat la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 54/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 54/2011 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Panduru Virgil, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 54/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 54/2011 referitoare la admiterea sesizării de neconstituţionalitate a Hotărârii Plenului Senatului nr. 31 din 15 decembrie 2010 privind alegerea celor doi reprezentanţi ai societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 540/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 540/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

 • Decizia nr. 541/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 541/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 542/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 542/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 543/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 543/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local

 • Decizia nr. 544/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 544/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum şi ale art. 106 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 545/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 545/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 75 alin. (111) şi art. 87 alin. (91) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 546/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 546/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, precum şi ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 547/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 547/2011 privind aprobarea cererii de încetare a activităţii Societăţii Comerciale Eurolife Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 547/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 547/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5802 din Codul de procedură civilă, precum şi a prevederilor art. 38 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 548/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 548/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 548/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 548/2011 privind sancţionarea domnului Cătălin Frost, administrator – conducător executiv, persoană semnificativă la Societatea Comercială Eurolife Broker de Asigurare – S.R.L., cu retragerea aprobării

 • Decizia nr. 549/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 549/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 şi art. 931 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 55/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 55/2011 privind numirea domnului Ferdinand Nagy în funcţia de comisar al Secţiunii Române pentru reprezentarea Guvernului României în ceea ce priveşte organizarea şi participarea României la Expoziţia Internaţională 2012 Yeosu, Republica Coreea

 • Decizia nr. 55/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 55/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 lit. a) şi b) şi pct. 12, art. 31-33, art. 47, 49, 61, 107 şi 108 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 550/2011, Administraţia Naţională a Penitenciarelor

  Decizia nr. 550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a penitenciarelor-spital

 • Decizia nr. 550/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 550/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 551/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 551/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 552/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 552/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 553/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 553/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi art. 13 alin. (1), (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 554/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 554/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 555/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 555/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4041 şi art. 4042 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 556/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 556/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2), (21) şi (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 557/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 557/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) şi art. 25 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 558/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 558/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 559/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 559/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 şi art. 80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 56/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 56/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii pentru coordonarea instrumentelor structurale

 • Decizia nr. 56/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 56/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) şi ale art. 24 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 560/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 560/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi (2) şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 561/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 561/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 562/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 562/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 563/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 563/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 din Codul penal

 • Decizia nr. 564/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 564/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 4 din Codul penal

 • Decizia nr. 565/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 565/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 332 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 566/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 566/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 567/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 567/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (11) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 568/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 568/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 120 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic

 • Decizia nr. 568/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 568/2011 privind sancţionarea domnului Josef Schindlegger, persoană semnificativă la Societatea Comercială Insurance Consulting & Solutions Broker de Asigurare – S.R.L., cu retragerea aprobării

 • Decizia nr. 569/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 569/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Insurance Consulting & Solutions Broker de Asigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 569/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 569/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi (3) şi art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 57/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 57/2011 privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Kaitor Mihaela-Ioana a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 • Decizia nr. 57/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 57/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

 • Decizia nr. 570/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 570/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi (11) şi art. 31din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 570/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 570/2011 privind suspendarea, la cerere, a desfăşurării activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale ROYAL BUSINESS – Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 571/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 571/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 572/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 572/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Decizia nr. 573/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 573/2011 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 741 din Codul penal

 • Decizia nr. 574/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 574/2011 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii dialogului social în ansamblul său, precum şi, în special, ale art. 3 alin. (1) şi (2), art. 4, art. 41 alin. (1), titlul IV privind Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social, titlul V privind Consiliul Economic şi Social, art. 138 alin. (3), art. 183 alin. (1) şi (2), art. 186 alin. (1), art. 202, art. 205, art. 209 şi art. 224 lit. a) din lege

 • Decizia nr. 575/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 575/2011 privind obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 576/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 576/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 şi ale cap. IX din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 • Decizia nr. 577/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 577/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 578/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 578/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 14 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 579/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 579/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1), (3), (8) şi (9) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 58/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 58/2011 privind constituirea Comitetului interministerial pentru trecerea la euro

 • Decizia nr. 58/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 58/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 58/2011, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti şi pentru aprobarea Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România

 • Decizia nr. 580/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 580/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 614 şi art. 616 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 581/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 581/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 582/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 582/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1201 din Codul civil şi art. 163 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 583/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 583/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1, 6 şi 12, art. 31 şi 33 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 584/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 584/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi art. 87 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 585/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 585/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 586/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 586/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 teza finală din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 587/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 587/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 154 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 588/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 588/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 224 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 589/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 589/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. 2 şi art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 59/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 59/2011 privind desemnarea domnului Adrian Victor Vevera, consilier în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, în calitate de coordonator al Grupului de lucru interdepartamental pe probleme de securitate energetică regională

 • Decizia nr. 59/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 59/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 590/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 590/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 120 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 591/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 591/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 şi art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 592/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 592/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. 1 şi 2 şi art. 337 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 593/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 593/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul penal şi ale art. 171 alin. 2 şi art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 594/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 594/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. 1 raportat la art. 76 alin. 1, art. 173 alin. 1, art. 250, art. 252 şi art. 257 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 595/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 595/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 388 alin. 1 din Codul de procedură penală