• Decizia nr. 45/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 45/2011 privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Ovidiu Virgil Drăgănescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 45/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 45/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, în ansamblul său,
  precum şi, în mod special, ale art. 8 lit. a), art. 10 alin. (2) şi art. 11 alin. (1) din aceasta

 • Decizia nr. 450/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 450/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 451/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 451/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 452/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 452/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 453/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 453/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 şi art. 483 din Codul civil

 • Decizia nr. 454/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 454/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 616 din Codul civil

 • Decizia nr. 455/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 455/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

 • Decizia nr. 456/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 456/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 111 din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 1073 şi art. 1077 din Codul civil

 • Decizia nr. 457/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 457/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 458/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 458/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 197 alin. 2 şi 3, art. 264 alin. 3 şi 4 şi art. 4145 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 459/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 459/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 217 alin. 1 din Codul penal şi art. 262 pct. 1 lit. a), art. 322 şi art. 323 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 459/2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 459/2011 pentru completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

 • Decizia nr. 46/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 46/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. a) şi b), art. 7, art. 8, art. 10, art. 11, art. 13 şi art. 24 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 46/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 46/2011 pentru numirea domnului Vătafu Teodor Cătălin în funcţia de şef al Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, cu rang de secretar de stat

 • Decizia nr. 460/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 460/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (2) şi art. 19 alin. (3) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Decizia nr. 461/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 461/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480, art. 969 şi art. 1073 din Codul civil

 • Decizia nr. 462/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 462/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

 • Decizia nr. 462/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 462/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale AAA – Furgon Broker de Asigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 463/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 463/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 alin. 2 şi art. 321 din Codul penal

 • Decizia nr. 464/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 464/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori

 • Decizia nr. 465/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 465/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 126 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 • Decizia nr. 466/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 466/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 998 din Codul civil şi ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 467/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 467/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 184 alin. 3 din Codul penal

 • Decizia nr. 468/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 468/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 147 alin. 2 şi art. 2151 din Codul penal

 • Decizia nr. 469/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 469/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 alin. (5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

 • Decizia nr. 47/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 47/2011 privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Bănescu Dragoş Ionuţ a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 47/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 47/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 3 şi 4 din Codul penal

 • Decizia nr. 47/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 47/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale MUNTENIA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 470/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 470/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 471/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 471/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 şi art. 160 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 472/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 472/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 473/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 473/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 474/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 474/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 şi 73 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 475/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 475/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 184 alin. 2, 4 şi 5 din Codul penal

 • Decizia nr. 476/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 476/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 477/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 477/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) teza a doua din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 478/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 478/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 479/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 479/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 36 teza întâi din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Decizia nr. 48/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 48/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 48/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 48/2011 privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al doamnei Mantale Mioara, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 480/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 480/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) teza a doua şi art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 481/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 481/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 482/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 482/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 70 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 483/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 483/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 88 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 484/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 484/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 485/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 485/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 81 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 486/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 486/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2, art. 49 alin. (1) şi (2) şi art. 77 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 487/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 487/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului

 • Decizia nr. 488/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 488/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2151 raportat la art. 146 din Codul penal

 • Decizia nr. 489/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 489/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi ale art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 49/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 49/2011 privind revocarea şi numirea unor membri în organul colegial de conducere al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

 • Decizia nr. 49/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 49/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi ale art. 3041 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 490/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 490/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 184 alin. 2, 4 şi 6 din Codul penal

 • Decizia nr. 491/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 491/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România

 • Decizia nr. 492/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 492/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 493/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 493/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 8 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 494/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 494/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 3 şi art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 494/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 494/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale ASSET INCON PLUS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 495/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 495/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale FEM – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 495/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 495/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 12 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale art. 6 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 496/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 496/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (5), (8) şi (10) şi art. 74 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 497/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 497/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 din Codul penal

 • Decizia nr. 498/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 498/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 alin. 1 lit. b) din Codul penal

 • Decizia nr. 498/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 498/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale NOVALTO BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 499/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 499/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 2 şi 5 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 5/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 5/2011 privind recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 4-2011

 • Decizia nr. 5/2011, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 5/2011 privind încetarea concesiunii miniere de explorare a porfirului cuarţifer din perimetrul Streniţa

 • Decizia nr. 5/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 5/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 5/2011, Senatul României

  Decizia nr. 5/2011 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 24-25 martie 2011

 • Decizia nr. 5/2010, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 5/2010 privind examinarea recursului în interesul legii cu privire la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, prin luarea în considerare a formelor de retribuire obţinute în regim de lucru prelungit, prevăzute de art. 2 din Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1.546/1952

 • Decizia nr. 5/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 5/2011 privind sancţionarea domnului Nicolae Jecu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 5/2011, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 5/2011 privind stabilirea datelor organizării alegerilor din mandatul 2012-2016, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din România şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale

 • Decizia nr. 50/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 50/2011 privind numirea prin mobilitate a domnului Panduru Virgil în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 50/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 50/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 500/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 500/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 500/2011, Administraţia Naţională a Penitenciarelor

  Decizia nr. 500/2011 pentru aprobarea Manualului privind măsurile de prevenire şi reacţie la incidentele produse pe timpul transportului persoanelor private de libertate cu mijloace auto

 • Decizia nr. 501/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 501/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 175-1841 şi art. 363 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 502/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 502/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate

 • Decizia nr. 503/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 503/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 504/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 504/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. 3 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

 • Decizia nr. 505/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 505/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (1) lit. b) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale art. 55 alin. (5) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

 • Decizia nr. 506/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 506/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă

 • Decizia nr. 507/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 507/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) şi art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 508/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 508/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 alin. 1 şi art. 86 alin. 2 din Codul familiei

 • Decizia nr. 509/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 509/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 şi art. 38 din Codul familiei, coroborate cu art. 614 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 51/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 51/2011 privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 270/2010 pentru constituirea Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislaţiei şi procedurilor din domeniul restituirii proprietăţilor

 • Decizia nr. 51/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 51/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 510/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 510/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 511/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 511/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 651 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 512/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 512/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

 • Decizia nr. 513/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 513/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

 • Decizia nr. 514/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 514/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale

 • Decizia nr. 515/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 515/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 245 alin. 1 lit. c1) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 516/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 516/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 224 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 517/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 517/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. 1 şi art. 224 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 518/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 518/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 136 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 519/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 519/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 şi art. 145 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 52/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 52/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 52/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 52/2011 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Ovidiu Virgil Drăgănescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului