• Decizia nr. 380/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 380/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 372 şi art. 3741 din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 66 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale

 • Decizia nr. 381/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 381/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi art. 13 alin. (1), (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 381/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 381/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale PALLADIUM INSURANCE BROKER – S.R.L.

 • Decizia nr. 382/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 382/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ARTMA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 382/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 382/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5802 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 383/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 383/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale CLAR BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 383/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 383/2011 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 referitor la art. 16 alin. (1), pct. 9 referitor la art. 31 alin. (1), pct. 25, pct. 37 referitor la art. 72 alin. (5), pct. 40 referitor la art. 79 alin. (4), pct. 51 referitor la art. 94 alin. (2), pct. 52, 66, 70, 75, 78, 84 şi art. II alin. (1) din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, precum şi a legii în ansamblul său

 • Decizia nr. 384/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 384/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 • Decizia nr. 385/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 385/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum şi a ordonanţei de urgenţă în ansamblul său

 • Decizia nr. 386/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 386/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1), art. 81 alin. (1) şi art. 84 alin. (1) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 387/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 387/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 388/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 388/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 şi 85 din Codul penal

 • Decizia nr. 389/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 389/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) teza a doua şi art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 39/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 39/2011 privind eliberarea domnului Corneliu Burada din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Decizia nr. 39/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 39/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi ale art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 390/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 390/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic

 • Decizia nr. 391/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 391/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 392/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 392/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 • Decizia nr. 393/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 393/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, precum şi a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (31) şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 394/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 394/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 • Decizia nr. 395/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 395/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 396/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 396/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 397/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 397/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 8 alin. (1), (2) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 398/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 398/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15-19, 21, 24 şi 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 399/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 399/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 399/2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 399/2011 privind reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului organizat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti la data de 26 iunie 2011

 • Decizia nr. 4/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 4/2011 privind examinarea recursului în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, referitor la posibilitatea personalului din serviciile de probaţiune de a beneficia de sporul pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică în cuantum de 50%

 • Decizia nr. 4/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 4/2011 privind recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 3/2011

 • Decizia nr. 4/2011, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 4/2011 privind stabilirea datei organizării alegerilor pentru comisiile de disciplină, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale

 • Decizia nr. 4/2011, Senatul României

  Decizia nr. 4/2011 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17-18 martie 2011

 • Decizia nr. 4/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 4/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 4/2011, Camera de Comerţ şi Industrie a României

  Decizia nr. 4/2011 pentru modificarea şi completarea Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional şi pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

 • Decizia nr. 4/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 4/2011 privind aprobarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Mihai Prisăcariu, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Decizia nr. 40/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 40/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) şi art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 40/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 40/2011 privind numirea doamnei Szenczi Bianka în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Decizia nr. 400/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 400/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2562 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 401/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 401/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, în ansamblu, şi a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (31) şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, aşa cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005

 • Decizia nr. 402/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 402/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4 alin. (1) şi (2) şi art. 5 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 403/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 403/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 404/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 404/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 405/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 405/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 406/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 406/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 407/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 407/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 408/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 408/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (5) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

 • Decizia nr. 409/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 409/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17-22, art. 23 şi art. 25 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Decizia nr. 409/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 409/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale TRUST BROKERS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 41/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 41/2011 pentru eliberarea domnului Cătălin Ovidiu Baba din funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru şi pentru numirea acestuia în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 41/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 41/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) lit. f), art. 51 alin. (2) şi art. 77 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 410/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 410/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. 1 şi 2 ale articolului unic din Legea nr. 276/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 411/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 411/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15, 21, 24 şi 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 412/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 412/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale CONSTANTINESCU BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 412/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 412/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 262, art. 264 şi art. 275-278 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 413/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 413/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale GEMARAL BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 413/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 413/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 65 alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 • Decizia nr. 414/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 414/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene

 • Decizia nr. 415/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 415/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decizia nr. 416/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 416/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 417/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 417/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (4) şi art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 418/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 418/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 419/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 419/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 42/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 42/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 42/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 42/2011 privind stabilirea atribuţiilor domnului Adrian Victor Vevera, consilier în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 • Decizia nr. 420/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 420/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. 3 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin

 • Decizia nr. 421/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 421/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15-19 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 422/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 422/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 611 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 423/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 423/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 şi art. 34 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi ale art. 304 şi art. 312 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 424/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 424/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 425/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 425/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă şi art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 426/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 426/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. I pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 427/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 427/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de
  urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 428/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 428/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 429/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 429/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2-6 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 43/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 43/2011 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Virgil Ştefan Niţulescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 43/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 43/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) şi (2), art. 103 lit. f) şi art. 104 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 430/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 430/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 431/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 431/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 432/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 432/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum şi a ordonanţei de urgenţă în ansamblul său

 • Decizia nr. 433/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 433/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 434/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 434/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2), (21) şi (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 435/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 435/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399, art. 403, art. 428 şi art. 523 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 436/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 436/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 292 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 437/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 437/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 438/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 438/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale SOLARIS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 438/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 438/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 439/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 439/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 44/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 44/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 9 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 44/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 44/2011 privind înlocuirea unui membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 • Decizia nr. 440/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 440/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 441/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 441/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4041 alin. 1 şi 2, precum şi ale art. 4042 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 441/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 441/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale SUD ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 442/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 442/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale YORK – BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 442/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 442/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (3) şi art. 9 alin. (5) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Decizia nr. 443/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 443/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din cap. VI din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 444/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 444/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 67 şi 68 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic şi ale art. 89-96 din Legea învăţământului nr. 84/1995

 • Decizia nr. 445/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 445/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) şi art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 446/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 446/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (3), art. 14, art. 23 şi art. 26 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor

 • Decizia nr. 447/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 447/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. III teza întâi din Legea nr. 370/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

 • Decizia nr. 448/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 448/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor

 • Decizia nr. 449/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 449/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale CAROL BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 449/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 449/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei