• Decizia nr. 31/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 31/2011 pentru eliberarea domnului Todea Andrei-Barbu din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 • Decizia nr. 31/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 31/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 303 alin. 6 teza a doua din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 31/2011, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 31/2011 privind componenţa comisiei de experţi a Colegiului Medicilor Dentişti din România

 • Decizia nr. 310/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 310/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. 3 şi ale art. 306 alin. 1
  din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 311/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 311/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 şi art. 215 alin. 5 din Codul penal

 • Decizia nr. 312/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 312/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) şi art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 313/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 313/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 2 şi 3, precum şi ale art. 378 alin. 11 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 314/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 314/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, precum şi ale art. 5 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România

 • Decizia nr. 315/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 315/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

 • Decizia nr. 316/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 316/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 572 lit. a) şi art. 574 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 • Decizia nr. 317/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 317/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 318/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 318/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 65 alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 • Decizia nr. 319/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 319/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Decizia nr. 32/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 32/2011 pentru numirea domnului Georgescu Eugen în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 • Decizia nr. 32/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 32/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 şi art. 582 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 320/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 320/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 şi art. 13 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi ale art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 321/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 321/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 1 şi 2 din Codul penal

 • Decizia nr. 322/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 322/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009

 • Decizia nr. 323/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 323/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 324/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 324/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. 5 tezele a treia şi a patra din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 325/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 325/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (3) lit. a) şi ale art. 111 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 326/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 326/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I alin. (2) şi art. II lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 327/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 327/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 328/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 328/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 187 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 329/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 329/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (6) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

 • Decizia nr. 33/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 33/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de către doamna Daniela Anghel

 • Decizia nr. 33/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 33/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. 2 şi art. 287 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 330/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 330/2011 privind aprobarea cererii de încetare a activităţii Societăţii Comerciale Eos Risq România Broker de Asigurare Reasigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 330/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 330/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. VI din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Decizia nr. 331/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 331/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 95 alin. (1), art. 96, art. 97, art. 100 alin. (3), art. 109 şi ale art. 111 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi a dispoziţiilor art. 25 alin. (1) şi art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 332/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 332/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 484/2002 privind înfiinţarea Universităţii Tibiscus din Timişoara şi ale art. 1163 alin. (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995

 • Decizia nr. 332/2010, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 332/2010 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor pentru retransmiterea prin cablu a prestaţiilor artistice fixate pe fonograme

 • Decizia nr. 333/2010, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 333/2010 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor pentru retransmiterea prin cablu a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual

 • Decizia nr. 333/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 333/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) lit. b) şi ale art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 334/2010, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 334/2010 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie – Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual drept colector al remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere audiovizuale pentru retransmiterea prin cablu

 • Decizia nr. 335/2010, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 335/2010 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice – PERGAM drept colector al remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu

 • Decizia nr. 335/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 335/2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3) lit. b) şi e) şi a dispoziţiilor art. 257 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 336/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 336/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 165 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Decizia nr. 336/2010, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 336/2010 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia pentru Drepturile de Autor (UCMR-ADA) drept colector al remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere muzicale pentru retransmiterea prin cablu

 • Decizia nr. 337/2010, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 337/2010 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România – Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A.) drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de videograme pentru retransmiterea prin cablu

 • Decizia nr. 337/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 337/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Decizia nr. 338/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 338/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (8) şi art. 15 din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local

 • Decizia nr. 338/2010, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 338/2010 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru retransmiterea prin cablu

 • Decizia nr. 339/2010, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 339/2010 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale – VISARTA drept colector al remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere din domeniul artelor vizuale pentru retransmiterea prin cablu

 • Decizia nr. 339/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 339/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale SELECT AUTOMOTIVE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 339/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 339/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 34/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 34/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi ale art. 74, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă

 • Decizia nr. 34/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 34/2011 privind eliberarea domnului Diacomatu R. Sergiu Ionuţ din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 340/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 340/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activităţii jurisdicţionale şi a personalului instanţelor Curţii de Conturi de către instanţele judecătoreşti

 • Decizia nr. 341/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 341/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. 1, art. 173 alin. 1, art. 250,
  art. 252 şi art. 257 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 342/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 342/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 343/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 343/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (3) lit. e) şi alin. (6), art. 211 alin. (1) teza întâi, art. 213 alin. (2) şi (4), art. 257 alin. (1), art. 258 alin. (1) şi (3) şi art. 259 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art. 1 alin. (2) lit. d), art. 4 alin. (1) teza a doua şi art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 • Decizia nr. 344/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 344/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Senior Broker de Asigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 344/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 344/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 211 alin. (1) şi (11) şi art. 258 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 345/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 345/2011 privind sancţionarea domnului Barsa Dragoş Gabriel, conducător executiv la Societatea Comercială Senior Broker de Asigurare – S.R.L., cu retragerea aprobării

 • Decizia nr. 345/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 345/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 346/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 346/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 642 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 347/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 347/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Decizia nr. 348/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 348/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, precum şi a dispoziţiilor art. 181 alin. (1) şi (3) şi art. 182 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 349/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 349/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 35/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 35/2011 privind numirea domnului Mihai Cristian-Sebastian în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 35/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 35/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 394 alin. 1 lit. e)
  din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 35/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 35/2011 privind retragerea aprobării acordate doamnei Dobrescu Rodica, în calitate de administrator al Societăţii Comerciale PROTRUCK ASIGURĂRI – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 350/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 350/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 219 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 351/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 351/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. 4 al articolului unic din Legea nr. 295/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, ale Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) şi (4), art. 8 alin. (1) şi (2) şi ale art. 10 din această ordonanţă

 • Decizia nr. 352/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 352/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 77 alin. (1) lit. b) şi ale art. 78 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 353/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 353/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 354/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 354/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 355/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 355/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 356/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 356/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 357/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 357/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 358/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 358/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 359/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 359/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 304 pct. 9 şi art. 3041 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 36/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 36/2011 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale PROTRUCK ASIGURĂRI – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 36/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 36/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 332 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 36/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 36/2011 privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Liniilor directoare privind incluziunea romilor pentru perioada 2011-2020

 • Decizia nr. 360/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 360/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 361/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 361/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 alin. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 362/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 362/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 109 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 363/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 363/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi (7), art. 17, 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, 28, 31, 33 şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi art. 10, 11, 12 şi 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 364/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 364/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 365/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 365/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 98 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 366/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 366/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Capitolului IV Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Decizia nr. 367/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 367/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Decizia nr. 368/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 368/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17-25 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Decizia nr. 369/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 369/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. 1, art. 31 şi art. 34 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 37/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 37/2011 privind numirea unor reprezentanţi ai statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 37/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 37/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 370/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 370/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) lit. g) şi art. 45 alin. (7) lit. a) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007

 • Decizia nr. 371/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 371/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 372/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 372/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15, 21, 24 şi 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 373/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 373/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 pct. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

 • Decizia nr. 374/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 374/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

 • Decizia nr. 375/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 375/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 156 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 376/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 376/2011 asupra respingerii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 377/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 377/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Capitolului IV Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Decizia nr. 378/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 378/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17-21 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Decizia nr. 379/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 379/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17-21, art. 23, art. 25 şi art. 26 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Decizia nr. 38/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 38/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 363 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 38/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 38/2011 privind revocarea şi numirea unor membri în organul colegial de conducere al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor