21 August, 2019
 • Decizia nr. 2531/2011, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Decizia nr. 2531/2011 privind desemnarea titularului de licenţă de distribuţie Societatea Comercială DISTRIGAZ SUD REŢELE – S.R.L. pentru operarea sistemului de distribuţie în satul Crizbav, aparţinător comunei Crizbav, judeţul Braşov

 • Decizia nr. 2532/2011, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Decizia nr. 2532/2011 privind desemnarea furnizorului de ultimă instanţă Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY ROMANIA – S.A. în satul Crizbav, aparţinător comunei Crizbav, judeţul Braşov

 • Decizia nr. 254/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 254/2011 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radio şi remuneraţiile corespunzătoare cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor

 • Decizia nr. 254/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 254/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 255/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 255/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) teza a doua şi art. 33 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 255/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 255/2011 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale, operelor scrise şi operelor din domeniul artelor vizuale ale acestora

 • Decizia nr. 256/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 256/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 199 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 257/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 257/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare şi ale art. 16 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010

 • Decizia nr. 258/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 258/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 137 alin. 2 şi art. 202 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 258/2011, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 258/2011 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 103/2011

 • Decizia nr. 259/2011, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 259/2011 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 102/2011

 • Decizia nr. 259/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 259/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 323 alin. 1 şi art. 326 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 26/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 26/2011 pentru numirea domnului Tiberiu Mugurel Dinu, consul general la Milano, în funcţia de comisar general al Secţiunii române pentru reprezentarea Guvernului României în ceea ce priveşte participarea României la Expoziţia Mondială 2015 Hrănirea planetei, energie pentru viaţă, Milano, Italia

 • Decizia nr. 26/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 26/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 315 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 260/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 260/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 261/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 261/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 alin. 2 şi art. 40 alin. 1, 2 şi 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 261/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 261/2011 privind instituirea unor măsuri de prevenire a introducerii în circuitul comercial a fonogramelor şi videogramelor realizate fără acordul titularilor de drepturi

 • Decizia nr. 262/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 262/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă şi ale art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 263/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 263/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 264/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 264/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 265/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 265/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 lit. v) şi art. 55 pct. 5 lit. a) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

 • Decizia nr. 266/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 266/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 360, art. 363 alin. 1 şi 3 şi art. 3853 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 266/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 266/2011 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 30 septembrie 2011, având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental

 • Decizia nr. 267/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 267/2011 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 3 octombrie 2011 având ca obiect stabilirea modalităţii de repartizare în cote procentuale între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, ADPFR şi UPFR, a remuneraţiei cuvenite pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme

 • Decizia nr. 267/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 267/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 267/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 267/2011 privind aprobarea numirii directorului general al Societăţii Comerciale ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. şi a reluării activităţii

 • Decizia nr. 268/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 268/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 şi 68 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic şi ale art. 89-96 din Legea învăţământului nr. 84/1995

 • Decizia nr. 269/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 269/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 lit. a) din Legea nr. 448/2006
  privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Decizia nr. 27/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 27/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Administraţiei şi Internelor de către domnul Tobă Gheorghe Petre, chestor principal de poliţie

 • Decizia nr. 27/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 27/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 109 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 270/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 270/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399-404, art. 428 şi art. 523 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 270/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 270/2011 privind desemnarea Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA) drept colector al remuneraţiilor reprezentând drepturile patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental

 • Decizia nr. 271/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 271/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 272/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 272/2011 privind suspendarea, la cerere, a desfăşurării activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale Magna Insurance Broker – S.R.L.

 • Decizia nr. 272/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 272/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

 • Decizia nr. 273/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 273/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 95 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 273/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 273/2011 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind reproducerea de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale şi tabelul de remuneraţii cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor acestora

 • Decizia nr. 274/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 274/2011 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată şi cuantumul acesteia

 • Decizia nr. 274/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 274/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 272 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 275/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 275/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ

 • Decizia nr. 275/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 275/2011 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind cuantumul remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4

 • Decizia nr. 276/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 276/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317-321 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 277/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 277/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 lit. a) teza a doua din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 278/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 278/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 364 şi art. 403 alin. 1-3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 278/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 278/2011 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX) drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual

 • Decizia nr. 279/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 279/2011 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX) drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu a prestaţiilor artistice fixate pe fonograme

 • Decizia nr. 279/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 279/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II alin. (1) din titlul II al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002

 • Decizia nr. 28/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 28/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. 1 şi art. 92 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 28/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 28/2011 privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Sorin Florea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de comisar general adjunct al Gărzii Financiare – Comisariatul General

 • Decizia nr. 280/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 280/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 281/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 281/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1231 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe

 • Decizia nr. 282/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 282/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 283/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 283/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

 • Decizia nr. 284/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 284/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. 4, art. 62, 63, 66, 78, 87 şi 88 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 285/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 285/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 402 alin. 1 şi 2 şi art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 286/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 286/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317 din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) şi (4), art. 8 alin. (1), (2) şi (5), art. 9 şi ale art. 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 286/2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 286/2011 privind publicarea codurilor de conduită profesională adoptate de furnizorii de servicii media audiovizuale

 • Decizia nr. 286/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 286/2011 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

 • Decizia nr. 287/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 287/2011 privind accesul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectivă

 • Decizia nr. 287/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 287/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale şi celor ale art. 55 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 288/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 288/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 112 pct. 5 teza finală din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 289/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 289/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 pct. 5 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 29/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 29/2011 privind încetarea exercitării temporare, prin detaşare, a funcţiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de către domnul Octavian Petru Dragomir

 • Decizia nr. 29/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 29/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 262 alin. 1 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală şi art. 281 din Codul penal

 • Decizia nr. 29/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 29/2011 privind respingerea recursurilor în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de colegiile de conducere ale curţilor de apel Braşov, Cluj, Craiova şi Galaţi privind aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 119/2010, raportat la art. 20 alin. (2) din Constituţie, art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omului şi art. 14 din Convenţie, referitoare la recalcularea pensiilor prevăzute de art. 1 din lege

 • Decizia nr. 290/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 290/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 365 şi art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 291/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 291/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, în integralitatea sa

 • Decizia nr. 291/2011, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 291/2011 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare START, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 70/2011

 • Decizia nr. 292/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 292/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 alin. 2 lit. a) şi b) din Legea nr. 4/1953 – Codul familiei şi ale art. 15 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 • Decizia nr. 292/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 292/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale VIO ILE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 293/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 293/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 lit. c) şi art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, precum şi ale art. 44 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007

 • Decizia nr. 294/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 294/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale

 • Decizia nr. 295/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 295/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4041 şi ale art. 4042 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 296/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 296/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 297/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 297/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17-20 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Decizia nr. 298/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 298/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4, art. 45 şi art. 59 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 299/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 299/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 299/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 299/2011 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale

 • Decizia nr. 3/2011, Colegiul Farmaciştilor din România

  Decizia nr. 3/2011 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Farmaciştilor din România

 • Decizia nr. 3/2011, Comisia Centrală Fiscală

  Decizia nr. 3/2011 a Comisiei fiscale centrale

 • Decizia nr. 3/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 3/2011 pentru examinarea recursului în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 5803din Codul de procedură civilă, raportate la art. 3731 , art. 387, art. 572 şi art. 5802 din acelaşi cod, referitor la obligativitatea parcurgerii procedurii execuţionale prin încuviinţarea executării silite şi emiterea somaţiei către debitor, prealabil sesizării instanţei de judecată pentru aplicarea amenzii civile în cazul neexecutării obligaţiilor de a face cu caracter strict personal

 • Decizia nr. 3/2011, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 3/2011 privind încetarea concesiunii miniere de explorare a andezitului din perimetrul Săcuieu

 • Decizia nr. 3/2011, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 3/2011 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2009 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

 • Decizia nr. 3/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 3/2011 privind recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 2/2011

 • Decizia nr. 3/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 3/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 3/2011, Senatul României

  Decizia nr. 3/2011 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 1-5 martie 2011

 • Decizia nr. 3/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 3/2011 privind numirea domnului Sorin Popa în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Decizia nr. 30/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 30/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 30/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 30/2011 privind detaşarea domnului Onescu Lilian din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de consilier superior în cadrul Unităţii de Implementare a Proiectelor Finanţate din Fonduri Structurale din structura Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 300/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 300/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 256 alin. (1), art. 283 şi art. 285 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 301/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 301/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti şi ale art. 27 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 302/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 302/2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (4), art. 17 lit. f), art. 20 şi art. 28 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, precum şi ale art. 5 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 303/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 303/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 304/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 304/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII
  Accelerarea judecăţilor în materia restituirii proprietăţilor funciare al Legii nr. 247/2005
  privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 3046/2011, Curtea de Apel Cluj

  Decizia civilă nr. 3046/2011 privind examinarea recursului declarat de pârâtul Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca împotriva Sentinţei civile nr. 4.430 din data de 17 decembrie 2010 pronunţată de Tribunalul Cluj, în Dosarul nr. 3.260/117/2010, în contradictoriu cu reclamantele Asociaţia pentru Protecţia Animalelor “Arca lui Noe”, Lupu Ana şi Federaţia Română pentru Protecţia şi Controlul Animalelor, având ca obiect – anulare act administrativ

 • Decizia nr. 305/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 305/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 lit. a), art. 8 alin. (4) şi art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 306/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 306/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 323 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 307/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 307/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 238 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 308/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 308/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1085 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 309/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 309/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (4) şi alin. (5) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei