• Decizia nr. 20/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 20/2011 privind completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 20/2011

 • Decizia nr. 200/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 200/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 201/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 201/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 60 alin. 1 şi 4 din Codul familiei

 • Decizia nr. 201/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 201/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale NEUTRO RISK – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 202/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 202/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 202/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 202/2011 privind aprobarea modificărilor aduse actului constitutiv al Societăţii Comerciale VOX ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L. referitoare la schimbarea denumirii societăţii, schimbarea sediului social, cesiunea de părţi sociale, noul asociat unic, revocarea/numirea unui administrator, revocarea/numirea unui director general şi reluarea activităţii

 • Decizia nr. 203/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 203/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969, art. 1020 şi art. 1021 din Codul civil, precum şi a celor ale art. 24 şi art. 25 din Legea locuinţei nr. 114/1996

 • Decizia nr. 203/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 203/2011 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 139A din 3 mai 2011 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală

 • Decizia nr. 204/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 204/2011 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 114A din 5 aprilie 2011 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală

 • Decizia nr. 204/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 204/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 205/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 205/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale STORMBRIDGE CORPORATION BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 205/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 205/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 206/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 206/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale DAW MANAGEMENT – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 206/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 206/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18-20 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Decizia nr. 206/2011, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 206/2011 privind modificarea pct. 2.3 din Procedura de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor-manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 61/2011

 • Decizia nr. 207/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 207/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale BDT BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 207/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 207/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 208/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 208/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 103 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 209/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 209/2011 privind retragerea aprobării domnului Tomuleanu Gheorghe în calitate de conducător executiv al Societăţii Comerciale STAR INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 209/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 209/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) şi art. 6-11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi ale art. 6 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 21/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 21/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

 • Decizia nr. 21/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 21/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret de către domnul Săndulache Ştefan-Cristian

 • Decizia nr. 21/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 21/2011 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi declanşarea procedurii falimentului Societăţii Comerciale Delta Asigurări – S.A.

 • Decizia nr. 21/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 21/2011 privind completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 22/2011

 • Decizia nr. 210/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 210/2011 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale STAR INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 210/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 210/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 286, art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 74, art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 211/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 211/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 şi 39 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 • Decizia nr. 211/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 211/2011 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectivă obligatorie

 • Decizia nr. 212/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 212/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. 3 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991

 • Decizia nr. 213/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 213/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială

 • Decizia nr. 214/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 214/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1114 din Codul civil şi art. 589 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 215/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 215/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 56 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 216/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 216/2011 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 153A din 12 mai 2011 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală

 • Decizia nr. 216/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 216/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 217/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 217/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) şi art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 218/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 218/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 din Codul familiei

 • Decizia nr. 219/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 219/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

 • Decizia nr. 22/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 22/2011 privind numirea unor reprezentanţi ai statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 22/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 22/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 22/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 22/2011 privind recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 24/2011

 • Decizia nr. 220/2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

 • Decizia nr. 220/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 220/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 182 lit. a) şi c) din titlul VII intitulat Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 221/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 221/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 • Decizia nr. 222/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 222/2011 privind aprobarea cererii Societăţii Comerciale CARION BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. referitoare la prelungirea suspendării activităţii

 • Decizia nr. 222/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 222/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 şi 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 223/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 223/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 223/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 223/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 223/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 223/2011 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 11 iulie 2011, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea şi distribuirea operelor muzicale pe înregistrări audiovizuale

 • Decizia nr. 224/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 224/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 224/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 224/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 225/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 225/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 • Decizia nr. 226/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 226/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului

 • Decizia nr. 226/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 226/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Broker de Asigurare Fortzaas – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 227/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 227/2011 privind retragerea aprobării acordate domnului Sărman Ciprian Vasile, director executiv al Societăţii Comerciale Broker de Asigurare Fortzaas – S.R.L.

 • Decizia nr. 227/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 227/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 alin. 1 şi art. 63 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 228/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 228/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 591 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 229/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 229/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5-15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 23/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 23/2011 pentru eliberarea domnului Răzvan-Horaţiu Radu din funcţia de agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 23/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 23/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 23/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 23/2011 privind recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 26/2011

 • Decizia nr. 230/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 230/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 231/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 231/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1
  din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 231/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 231/2011 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind colectarea drepturilor de suită rezultate în urma revânzării ulterioare a operelor de artă vizuală

 • Decizia nr. 232/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 232/2011 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 2 august 2011, având ca obiect Metodologia privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ prin intermediul serviciilor online sau mobile

 • Decizia nr. 232/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 232/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social

 • Decizia nr. 233/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 233/2011 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 234/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 234/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

 • Decizia nr. 235/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 235/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (1) lit. e)
  din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 • Decizia nr. 236/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 236/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
  privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 236/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 236/2011 privind comisionul maxim total ce poate fi reţinut de organismele de gestiune colectivă din sumele colectate anual

 • Decizia nr. 237/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 237/2011 privind avizarea şi funcţionarea organismelor de gestiune colectivă

 • Decizia nr. 237/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 237/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii şi ale art. 6 alin. (2) şi art. 8 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă

 • Decizia nr. 238/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 238/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

 • Decizia nr. 239/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 239/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 239/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 239/2011 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune şi remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor

 • Decizia nr. 24/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 24/2011 pentru numirea domnului Răzvan-Horaţiu Radu în funcţia de agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie şi a Tribunalului Uniunii Europene, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene

 • Decizia nr. 24/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 24/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39, art. 75 şi art. 76 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 • Decizia nr. 24/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 24/2011 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi declanşarea procedurii falimentului Societăţii Comerciale Delta Addendum Asigurări Generale – S.A.

 • Decizia nr. 240/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 240/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 • Decizia nr. 241/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 241/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. b), c), d), g) şi f) din Legea nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate

 • Decizia nr. 241/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 241/2011 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiecţia publică a operelor cinematografice

 • Decizia nr. 242/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 242/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 şi 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 243/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 243/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (3) şi art. 261 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 244/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 244/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea sindicatelor nr. 54/2003

 • Decizia nr. 245/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 245/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 245/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 245/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale BNK OFFICE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 246/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 246/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 247/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 247/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 247/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 247/2011 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 30 august 2011 având drept obiect repartizarea remuneraţiilor şi a comisionului datorat colectorului unic pentru dreptul de retransmitere prin cablu şi pentru remuneraţia compensatorie pentru copia privată

 • Decizia nr. 248/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 248/2011 privind aprobarea modelelor formularelor conţinând cererile-tip de înregistrare/înscriere/raportare a modelelor certificatelor/autorizaţiilor de înregistrare şi adeverinţelor de înscriere în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

 • Decizia nr. 248/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 248/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 249/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 249/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 25/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 25/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice de secretar general al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare de către domnul Barbu Domiţian

 • Decizia nr. 25/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 25/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 219 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 25/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 25/2011 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie vizând interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, referitor la posibilitatea magistraţilor de a beneficia de creşterile salariale prevăzute în art. 1 din actul normativ iniţial menţionat

 • Decizia nr. 250/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 250/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 911 şi art. 915 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 251/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 251/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 252/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 252/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 911 -916 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 253/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 253/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar şi ale art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare

 • Decizia nr. 253/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 253/2011 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau tonuri în aşteptare pentru telefoanele mobile