• Decizia nr. 1/2011, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 1/2011 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 1/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 1/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei de secretar general al Ministerului Administraţiei şi Internelor de către domnul Mironescu Laurenţiu

 • Decizia nr. 1/2011, Senatul României

  Decizia nr. 1/2011 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 1/2011, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 1/2011 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Drăgăşani

 • Decizia nr. 1/2011, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 1/2011 privind înfiinţarea unei comisii de lucru

 • Decizia nr. 1/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1/2011 asupra sesizării de neconstituţionalitate a Legii educaţiei naţionale

 • Decizia nr. 1/2011, Colegiul Farmaciştilor din România

  Decizia nr. 1/2011 privind aprobarea procedurilor de evaluare a farmaciilor cu privire la respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică

 • Decizia nr. 1/2011, Comisia Centrală Fiscală

  Decizia nr. 1/2011 a Comisiei fiscale centrale

 • Decizia nr. 1/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 1/2011 privind recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 14/2010 este constituit conform dispoziţiilor art. 3306 alin. 1-2 din Codul de procedură civilă, modificat şi completat prin Legea nr. 202/2010, şi ale art. 27 alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare

 • Decizia nr. 10/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 10/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 10/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 10/2011 privind încetarea exercitării temporare, prin detaşare, a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Administraţiei şi Internelor de către domnul Mironescu Laurenţiu

 • Decizia nr. 10/2011, Senatul României

  Decizia nr. 10/2011 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 10/2011, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 10/2011 privind încetarea concesiunii miniere de explorare a granitului din perimetrul Călăţele

 • Decizia nr. 10/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 10/2011 privind recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 12/2011 este legal constituit conform dispoziţiilor art. 3306 alin. 2 din Codul de procedură civilă, modificat şi completat prin Legea nr. 202/2010, şi ale art. 272 alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, modificat şi completat prin Hotărârea Colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 24/2010

 • Decizia nr. 100/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 100/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă

 • Decizia nr. 100/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 100/2011 privind modificarea componenţei Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici

 • Decizia nr. 1000/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1000/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

 • Decizia din 18.05.2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Decizia în Cauza Drăganschi împotriva României din 18.05.2010

 • Decizia din 17.01.2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia privind examinarea recursului în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 83 alin. 1 din Codul penal, respectiv la posibilitatea suspendării condiţionate a executării pedepsei stabilite pentru o infracţiune intenţionată (săvârşită în cursul termenului de încercare al unei suspendări condiţionate a executării pedepsei dispuse anterior), pedeapsă la care a fost cumulată o altă pedeapsă ca urmare a revocării suspendării condiţionate a executării acestei din urmă pedepse, în cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 81 din Codul penal cu privire la infracţiunea săvârşită ulterior din 17.01.2011

 • Decizia din 12.10.2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Decizia cu privire la Cererea nr. 128/04 introdusă de Gheorghe David şi alte cereri împotriva României din 12.10.2011

 • Decizia nr. 1001/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1001/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. 1 şi ale art. 317 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1002/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1002/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1003/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1003/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1004/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1004/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1005/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1005/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 13 şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 1006/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1006/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome

 • Decizia nr. 1007/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1007/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 şi 88 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1008/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1008/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 112 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1009/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1009/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

 • Decizia nr. 101/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 101/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

 • Decizia nr. 101/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 101/2011 privind numirea Comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici

 • Decizia nr. 1010/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1010/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi a dispoziţiilor art. 8 şi art. 12 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă

 • Decizia nr. 1011/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1011/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1012/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1012/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399-404 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1013/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1013/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. 1 lit. b) şi ale art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1014/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1014/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea sindicatelor nr. 54/2003

 • Decizia nr. 1015/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1015/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (3), art. 260 alin. (2), art. 261 alin. (1), art. 262 alin. (1), art. 266, art. 267, art. 269 şi art. 275 alin. (5) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 1016/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1016/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare şi ale art. 16 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010

 • Decizia nr. 1017/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1017/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1018/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1018/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1019/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1019/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 170 alin. 1 şi 3 şi ale art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 102/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 102/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 102/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 102/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Asieuropean Broker de Asigurare – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 • Decizia nr. 102/2011, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 102/2011 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România – A.D.P.F.R. drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru retransmiterea prin cablu

 • Decizia nr. 102/2011, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 102/2011 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

 • Decizia nr. 102/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 102/2011 privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Iuliana Lascu, secretar general în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Decizia nr. 1020/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1020/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1021/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 1021/2011 privind examinarea recursului declarat de Rotărescu Ioan împotriva Sentinţei civile nr. 178/F/CA din 23 iunie 2010 a Curţii de Apel Alba Iulia – Secţia contencios administrativ şi fiscal.

 • Decizia nr. 1021/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1021/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 113 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi art. 254 alin. (7) şi art. 259 alin. (61) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 1022/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1022/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1023/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1023/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă

 • Decizia nr. 1024/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1024/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1025/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1025/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1026/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1026/2010 privind aprobarea retragerii la cerere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale Guild – Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 1026/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1026/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1027/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1027/2010 privind sancţionarea cu retragerea aprobării domnului Doru Ignat Ciocan – conducător executiv/administrator la Societatea Comercială Allied Team Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 1027/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1027/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1028/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1028/2010 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Allied Team Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Decizia nr. 1028/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1028/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1029/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1029/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 103/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 103/2011 privind sancţionarea domnului Ciupercă Bogdan, director executiv la Societatea Comercială Asieuropean Broker de Asigurare – S.R.L., cu retragerea aprobării

 • Decizia nr. 103/2011, Agenţia pt Implementarea Proiectelor şi Programelor pt Întreprinderi Mici si Mijlocii

  Decizia nr. 103/2011 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

 • Decizia nr. 103/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 103/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale art. 75 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 103/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 103/2011 pentru eliberarea domnului Răzvan-Horaţiu Radu din funcţia de agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Tribunalului Uniunii Europene, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene

 • Decizia nr. 1030/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1030/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

 • Decizia nr. 1030/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1030/2011 privind suspendarea, la cerere, a desfăşurării activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale M.C.M. Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 1031/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1031/2011 privind sancţionarea Societăţii Comerciale STRATEGIC INSURANCE BROKER – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 1031/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1031/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 319 din Codul de procedură civilă, ale art. 67 şi art. 68 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic şi ale art. 89-96 din Legea învăţământului nr. 84/1995

 • Decizia nr. 1032/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1032/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale AGRO PROTECTOR 2010 ASIGURĂRI – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1032/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1032/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 300 alin. 2 şi 3 şi ale art. 403 alin. 3 şi 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1033/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1033/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3841 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1034/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1034/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale DELTA S.R.S. BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1034/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1034/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi ale art. 3 din Normele metodologice nr. P/608-773/1998 privind modul de ţinere a registrelor comerţului şi de efectuare a înregistrărilor, emise de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi de Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 1034/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1034/2011 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a exercitării activităţii Societăţii Comerciale Inter Consulting Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 1035/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1035/2010 privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de viaţă de la Societatea KD Life Asigurări – S.A. către Societatea KD Zivljenje d.d., revocarea administratorului special desemnat şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii KD Life Asigurări – S.A.

 • Decizia nr. 1035/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1035/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Decizia nr. 1036/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1036/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3701 şi art. 3702 din Codul de procedură civilă, art. 169 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat şi art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 1037/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1037/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale BALANS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1037/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1037/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. 1 şi 2 din Codul penal, precum şi ale art. 57 alin. (1), art. 75 şi art. 76 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1038/2010, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1038/2010 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ELIRE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1038/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1038/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 402 alin. 1 teza a treia din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1039/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1039/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 104/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 104/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 şi 34 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 104/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 104/2011 privind numirea domnului Răzvan-Horaţiu Radu în funcţia de agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Tribunalului Uniunii Europene, precum şi a celorlalte instituţii europene, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Europene

 • Decizia nr. 1040/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1040/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art. I pct. 7 din aceeaşi ordonanţă prin care se completează cu lit. n) art. 1833 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 1041/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1041/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3741 din Codul de procedură civilă şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing

 • Decizia nr. 1042/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1042/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar şi ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 1043/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1043/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Decizia nr. 1043/2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1043/2011 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale EDEN PMB BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1044/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1044/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor cap. IV Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariate, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Decizia nr. 1045/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1045/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 219 şi art. 267 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, precum şi ale art. 73 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 28 din Legea sindicatelor nr. 54/2003

 • Decizia nr. 1046/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1046/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286 – 28717 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 1047/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1047/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 28, art. 29, art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1048/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1048/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1049/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1049/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1)-(5), alin. (6) lit. a)-c) şi alin. (7)-(8) şi art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 105/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 105/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2, art. 31 alin. 1 şi 2 şi art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 105/2011, Prim-ministru

  Decizia nr. 105/2011 privind numirea doamnei Dobre Anca-Roxana în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Decizia nr. 1050/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1050/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 598 şi 599 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1051/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1051/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1052/2011, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1052/2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal