25 Aprilie, 2019
 • Criteriul din 24.11.2011, Ministerul Apărării Naţionale

  Criteriul şi metodologia privind selecţia personalului în vederea participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român din 24.11.2011

 • Criteriul din 11.05.2011, Secretariatul General al Guvernului

  Criteriul de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al Guvernului care se finanţează prin bugetul Secretariatului General al Guvernului din 11.05.2011

 • Criteriile din 10.02.2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din 10.02.2011

 • Criteriul din 18.04.2011, Ministerul Sănătăţii

  Criteriul minim obligatoriu pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă din 18.04.2011

 • Criteriul din 28.12.2010, Guvernul României

  Criteriul de evaluare a performanţelor profesionale individuale în cazul examenului de promovare şi avansare în funcţii, grade ori trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea acestuia din 28.12.2010

 • Criteriul din 20.10.2011, Ministerul Sănătăţii

  Criteriul privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale pentru personalul contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar din 20.10.2011

 • Criteriul din 13.07.2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Criteriul sectorial şi pragurile critice aferente în scopul identificării infrastructurilor critice naţionale din sectorul Spaţiu şi cercetare din 13.07.2011

 • Criteriul din 07.09.2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Criteriul generale de admitere în învăţământul postliceal din 07.09.2011

 • Criteriul din 07.10.2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Criteriul general de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din 07.10.2011

 • Criteriul din 31.05.2011, Ministerul Sănătăţii

  Criteriul ce stă la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 23 alin. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, pentru asistenţa medicală primară din 31.05.2011

 • Criteriul din 31.05.2011, Ministerul Sănătăţii

  Criteriul ce stă la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice din 31.05.2011

 • Criteriul din 31.05.2011, Ministerul Sănătăţii

  Criteriul ce stă la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (4) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru medicina dentară din 31.05.2011

 • Criteriul din 31.05.2011, Ministerul Sănătăţii

  Criteriul ce stă la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 44 alin. (5) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice din 31.05.2011

 • Criteriul din 31.05.2011, Ministerul Sănătăţii

  Criteriul ce stă la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 62 alin. (3) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, pentru asistenţa medicală spitalicească din 31.05.2011