21 Martie, 2019
 • Anexele din 15.06.2011, Banca Naţională a României – BNR

  Anexele nr. I-V la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2011 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2-România

 • Anexa din 11.07.2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Anexa privind Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare din 11.07.2011

 • Anexele din 17.10.2011, Banca Naţională a României – BNR

  Anexele nr. I-III la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2011 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit

 • Anexele din 26.01.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1-18 la Hotărârea Guvernului nr. 69/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Satu Mare

 • Anexa din 26.01.2011, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 70/2011 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 • Anexele din 03.06.2011, Parlamentul României

  Anexele nr. 1, 1.1-1.4, 2, 2.1-2.12, 3, 3.1-3.50, 4, 4.1-4.8, 5, 5.1-5.3, 6, 7, 7.1-7.19, 8, 8.1-8.17, 9, 9.1-9.6 la Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinte Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

 • Anexele din 15.06.2011, Parlamentul României

  Anexele nr. 1-14 la Legea nr. 119/2011 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2009

 • Anexele din 26.05.2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 124/2011 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, “Agricultură şi Dezvoltare Rurală – Orizont PAC 2020″

 • Anexa din 23.02.2011, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 155/2011 pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional si de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II si III de invaliditate

 • Anexa din 23.02.2011, Guvernul României

  Anexa cuprinzand Planul de management al Parcului Natural Bucegi din 23.02.2011

 • Anexele din 02.03.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1-29 la Hotărârea Guvernului nr. 202/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sălaj, precum şi al municipiului Zalău, oraşelor şi comunelor din judeţul Sălaj

 • Anexele din 02.09.2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Anexele nr. 1-15 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 204/2011 pentru modificarea şi completarea Planurilor de conturi şi a monografiilor pentru reflectarea în contabilitate a fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 498/2008

 • Anexa din 01.04.2011, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi – CECCAR

  Anexa cuprinzând membrii inactivi ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, fără drept de exercitare a profesiei din 01.04.2011

 • Anexele din 09.03.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1-22 la Hotărârea Guvernului nr. 223/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea

 • Anexele din 23.03.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1-29 la Hotărârea Guvernului nr. 295/2011 privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Anexele din 23.03.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 321/2011 privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în administrarea consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, beneficiare ale proiectului “Economia bazată pe cunoaştere”

 • Anexele din 13.05.2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 346/2011 pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2011 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957

 • Anexele din 06.04.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1-64 la Hotărârea Guvernului nr. 362/2011 privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Anexa din 20.04.2011, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 412/2011 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al judeşului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi

 • Anexele din 20.04.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1-79 la Hotărârea Guvernului nr. 422/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, a Hotărârii Guvernului nr. 1.170/2004 pentru modificarea şi completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.564/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, a Hotărârii Guvernului nr. 1.170/2004 pentru modificarea şi completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, precum şi pentru atestarea domeniului public al unor comune nou-înfiinţate în judeţul Suceava

 • Anexele din 09.06.2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 422/2011 privind normele tehnice de siguranţă pentru navele maritime de pasageri

 • Anexa din 20.06.2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 457/2011 pentru aprobarea Strategiei de transport intermodal în România din 20.06.2011

 • Anexele din 07.07.2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul nr. 509/2011 pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2011 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 şi modificată prin Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001

 • Anexele din 18.05.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1-13 la Hotărârea Guvernului nr. 532/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Satu Mare

 • Anexele din 18.05.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1-13 la Hotărârea Guvernului nr. 533/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita

 • Anexa din 18.05.2011, Guvernul României

  Anexa cuprinzând Planul de management al Parcului Natural Balta Mică a Brăilei, elaborat de Administraţia Parcului Natural Balta Mică a Brăilei cu sprijinul Consiliului ştiinţific şi Consiliului consultativ de administrare din 18.05.2011

 • Anexele din 25.05.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1-63 la Hotărârea Guvernului nr. 543/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 • Anexele din 25.05.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1-10 la la Hotărârea Guvernului nr. 544/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Anexele din 25.05.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 546/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

 • Anexele din 28.09.2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.483/2011 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.224/2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

 • Anexele din 27.06.2011, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Anexele nr. 1-7 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 571/2011 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe ţară, fără regim special

 • Anexele din 01.06.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1-5 la Hotărârea Guvernului nr. 577/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 • Anexele din 01.06.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1-17 la Hotărârea Guvernului nr. 581/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad

 • Anexele din 08.06.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1-41 la Hotărârea Guvernului nr. 596/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 • Anexele din 16.06.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1- 46 la Hotărârea Guvernului nr. 630/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.973/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor

 • Anexele din 29.06.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1-38 la Hotărârea Guvernului nr. 676/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 532/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Caraş-Severin, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Caraş-Severin

 • Anexele din 29.06.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 677/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Anexele din 29.06.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1-12 la Hotărârea Guvernului nr. 678/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi

 • Anexa din 29.06.2011, Guvernul României

  Anexa privind codul studiilor universitare de doctorat din 29.06.2011

 • Anexele din 27.07.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1-7 la Hotărârea Guvernului nr. 766/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa

 • Anexele din 03.08.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1-42 la Hotărârea Guvernului nr. 793/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

 • Anexele din 03.08.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1-8 la Hotărârea Guvernului nr. 799/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.62/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Anexele din 24.08.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1-21 la Hotărârea Guvernului nr. 846/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor

 • Anexele din 24.08.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1-40 la Hotărârea Guvernului nr. 861/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman

 • Anexa din 21.09.2011, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 930/2011 pentru modificarea anexei nr. 24 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea din 21.09.2011

 • Anexele din 28.09.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1-15 la Hotărârea Guvernului nr. 939/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita

 • Anexele din 28.09.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1-20 la Hotărârea Guvernului nr. 959/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Anexele din 28.09.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1/1.a, 1/1.b, 1/1.c, 2/1.a/1-2/1.a/64, 2/1.b/1- 2/1.b/73 şi 2/1.c/1-2/1.c/73 la Hotărârea Guvernului nr. 963/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru 210 obiective de investiţii, grădiniţe cu program normal cu două săli de grupă, cuprinse în Proiectul “Reforma educaţiei timpurii în România”, componentele 1.a, 1.b şi 1.c

 • Anexele din 05.10.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1-13 la Hotărârea Guvernului nr. 985/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa

 • Anexa din 12.10.2011, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2011 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa

 • Anexa din 12.10.2011, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.035/2011 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Naţional Călimani

 • Anexele din 26.10.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1-9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.082/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 • Anexele din 02.11.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1-23 la Hotărârea Guvernului nr. 1.097/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş

 • Anexa din 02.11.2011, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.098/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani din 02.11.2011

 • Anexele din 03.11.2010, Guvernul României

  Anexele nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.112/2010 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi

 • Anexa din 16.11.2011, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi din 16.11.2011

 • Anexa din 25.03.2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Anexa privind aprobarea modelului Contractului de finanţare de tip grant pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″, în vederea aplicării acestui model contractelor de grant ce urmează a fi semnate de organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane din 25.03.2011

 • Anexa din 25.03.2011, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Anexa privind aprobarea modelului Contractului de finanţare de tip grant pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″, în vederea aplicării acestui model contractelor de grant ce urmează a fi semnate de Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” din 25.03.2011

 • Anexa din 30.11.2011, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.184/2011 privind modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. drept urmare a inventarierii anuale din 30.11.2011

 • Anexele din 30.11.2011, Guvernul României

  Anexele nr. 1-7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.191/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Anexele din 02.08.2011, Ministerul Sănătăţii

  Anexele nr. 1-15 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.232/2011 privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea neonatologie

 • Anexele din 26.08.2011, Ministerul Sănătăţii

  Anexele nr. 2-4 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 • Anexa din 23.12.2010, Guvernul României

  Anexa privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, înregistrate în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului din 23.12.2010

 • Anexele din 11.05.2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Anexele nr. 1-7 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011 – 14 mai 2012

 • Anexa din 08.11.2010, Ministerul Sănătăţii

  Anexa privind definirea gradelor utilizate în ghidurile de practică medicală din 08.11.2010

 • Anexele din 11.11.2011, Ministerul Sănătăţii

  Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.542/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/ 2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 • Anexele din 08.04.2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Anexele nr. 1-9 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011, aprobate prin Ordinul nr. 1865/2011

 • Anexele din 12.07.2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Anexele nr. 1–3 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor, ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.883/2.194/152 privind stabilirea cadrului instituţional pentru aplicarea prevederilor Deciziei Comisiei 2011/278/UE de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

 • Anexa din 30.06.2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Anexa – SISTEM SIMPLIFICAT DE CONTABILITATE – REGLEMENTĂRI CONTABILE SIMPLIFICATE din 30.06.2011

 • Anexele din 29.09.2011, Ministerul Mediului şi Pădurilor

  Anexele nr. 1-4 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

 • Anexa din 06.08.2011, Consiliul de Mediere

  Anexa cuprinzând Codul de etică al membrilor Consiliului de mediere din 06.08.2011

 • Anexele din 01.09.2011, Ministerul Finanţelor Publice

  Anexele nr. 1-6 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.479/3.525/2011 pentru aprobarea Convenţiei de implementare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, a Convenţiei de lucru prevăzute la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fideiusiune, a contractului de ipotecă mobiliară, precum şi a înscrisului prevăzut la art. 12 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011

 • Anexele din 16.09.2011, Consiliul de Mediere

  Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului de mediere nr. 2.670/2011 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizaţi

 • Anexa din 26.01.2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Anexa cuprinzand Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2011 din 26.01.2011

 • Anexa din 15.06.2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr 4.433/2011 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2011

 • Anexele din 31.08.2010, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat – 2011

 • Anexele din 30.08.2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Anexele nr. 1-3 la Ordinul nr. 5.224 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

 • Anexa din 04.10.2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.528/2011 privind aprobarea programelor şcolare integrate prin care se realizează educaţia de bază în cadrul programului “A doua şansă” – învăţământ primar

 • Anexa din 04.10.2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.529/2011 privind aprobarea programelor şcolare pentru educaţia de bază din cadrul programului “A doua şansă” pentru învăţământul secundar inferior din 04.10.2011

 • Anexele din 21.10.2010, Parlamentul României

  Anexele nr. 1-14 la Legea nr. 193/2010 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2008

 • Anexele din 21.10.2010, Parlamentul României

  Anexele nr. 1-14 la Legea nr. 193/2010 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2008

 • Anexele din 21.10.2010, Parlamentul României

  Anexele nr. 1-14 la Legea nr. 193/2010 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2008

 • Anexele din 21.10.2010, Parlamentul României

  Anexele nr. 1-14 la Legea nr. 193/2010 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2008

 • Anexele din 21.10.2010, Parlamentul României

  Anexele nr. 1-14 la Legea nr. 193/2010 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2008

 • Anexele din 21.10.2010, Parlamentul României

  Anexele nr. 1-14 la Legea nr. 193/2010 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2008

 • Anexa din 08.11.2010, Ministerul Sănătăţii

  Anexa privind Recomandările Asociaţiei Europene de Ecocardiografie privind standardizarea efectuării, stocării digitale şi raportării ecocardiografiilor din 08.11.2010

 • Anexa din 08.11.2010, Ministerul Sănătăţii

  Anexa privind algoritmurile de diagnostic şi tratament în afecţiunile cardiovasculare din 08.11.2010

 • Anexa din 08.11.2010, Ministerul Sănătăţii

  Anexa privind diagnosticul şi tratamentul disecţiei de aorta din 08.11.2010 *