14 Noiembrie, 2018
 • Protocolul din 05.11.2010, Guvernul României

  Protocolul pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chişinău la 21 februarie 1995, din 05.11.2010

 • Protocolul din 07.10.2009, Ministerul Economiei

  Protocolul între Ministerul Economiei din România şi Ministerul Energiei din Georgia privind cooperarea în domeniul petrolului, gazelor şi rutelor de transport al energiei din 07.10.2009

 • Protocolul din 13.11.2009, Ministerul Afacerilor Externe

  Protocolul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la Acordul privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 14 august 1992, din 13.11.2009

 • Protocolul din 15.04.2009, Ministerul Finanţelor Publice

  Protocolul pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a protocolului-anexă, semnate la Bucureşti la 18 octombrie 1994, din 15.04.2009

 • Protocolul din 19.06.2008, Guvernul României

  Protocolul privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi a diversităţii peisajelor la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, din 19.06.2008 *)

 • Protocolul din 01.12.1986, Act Internaţional

  Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT) din 01.12.1986 *)

 • Protocolul din 10.09.2009, Guvernul României

  Protocolul celei de-a şaptea reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare constituite pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului din 10.09.2009

 • Protocolul din 26.06.1999, Act Internaţional

  Protocolul de modificare a Convenţiei internaţionale pentru simplificarea şi armonizarea regimurilor vamale, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999

 • Protocolul din 30.04.2010, Ministerul Afacerilor Externe

  Protocolul adiţional între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind amendamentele la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, din 30.04.2010

 • Protocolul din 22.10.2009, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Protocolul între Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor din România şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind regulile de navigaţie pe apele de frontieră pentru mijloacele de navigaţie aparţinând autorităţilor de frontieră ale României şi Ucrainei, precum şi modul de cooperare pe timpul executării pazei şi supravegherii frontierei de stat româno-ucrainene din 22.10.2009

 • Protocolul din 08.06.2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Protocolul cadru privind asigurarea siguranţei spaţiului aerian pe timpul intervenţiilor active în atmosferă din 08.06.2010

 • Protocolul din 09.02.2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

  Protocolul de colaborare între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Fondul ONU pentru Populaţie pentru anii 2010-2011 din 09.02.2010

 • Protocolul din 04.02.2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Protocolul privind cooperarea în domeniul afacerilor interne între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne şi pentru Sport din landul Hessa din 04.02.2010

 • Protocolul din 06.04.2009, Guvernul României

  Protocolul de amendare a Acordului de cooperare economică şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei, semnat la Bucureşti la 27 octombrie 1993, din 06.04.2009

 • Protocolul din 16.06.2010, Guvernul României

  Protocolul Sesiunii a XXI-a a Comisiei hidrotehnice româno – ungare, semnat la Târgu Mureş la 16 aprilie 2010, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta în 15 septembrie 2003

 • Protocolul din 25.03.2010, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Protocolul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bruxelles la 10 octombrie 2007, din 25.03.2010

 • Protocolul din 29.03.2010, Ministerul Apărării Naţionale

  Protocolul între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea dintre forţele aeriene din 29.03.2010

 • Protocolul nr. 1404/2010, Uniunea Naţională a Notarilor Publici

  încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 • Protocolul nr. 2282/2010, Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret

  Protocolul nr. 2282/2010 privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor-urmaşi ai eroilor martiri, precum şi a celor cu părinţi care deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Protocolul nr. 429312/2010, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Protocolul nr. 429312/2010 de colaborare încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 • Protocolul nr. 9283/2010, Secretariatul de Stat pt. Probl. Revoluţionarilor din Decembrie 1989

  Protocolul nr. 9283/2010 privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor-urmaşi ai eroilor martiri, precum şi a celor cu părinţi care deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004