14 Noiembrie, 2019
 • Ordonanţa nr. 1/2010, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 1/2010 privind modificarea termenului pentru înfiinţarea secţiilor de insolvenţă

 • Ordonanţa nr. 10/2010, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 10/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru unele cantităţi de combustibili

 • Ordonanţa nr. 11/2010, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 11/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

 • Ordonanţa nr. 12/2010, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 12/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale

 • Ordonanţa nr. 13/2010, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 13/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne

 • Ordonanţa nr. 14/2010, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010

 • Ordonanţa nr. 15/2010, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităţilor de tineret şi sport

 • Ordonanţa nr. 16/2010, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 16/2010 privind preluarea Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren – CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC, aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin procedura comasării prin absorbţie

 • Ordonanţa nr. 17/2010, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 17/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi de Ordonanţa Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Ordonanţa nr. 18/2010, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010

 • Ordonanţa nr. 19/2010, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 19/2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010

 • Ordonanţa nr. 2/2010, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 2/2010 pentru modificarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

 • Ordonanţa nr. 20/2010, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor

 • Ordonanţa nr. 21/2010, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 21/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere

 • Ordonanţa nr. 22/2010, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

 • Ordonanţa nr. 22(r2)/1999, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare

 • Ordonanţa nr. 23/2010, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 23/2010 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

 • Ordonanţa nr. 24/2010, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă

 • Ordonanţa nr. 25/2010, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură

 • Ordonanţa nr. 26/2010, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune

 • Ordonanţa nr. 27/2010, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 27/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 • Ordonanţa nr. 28/2010, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 28/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

 • Ordonanţa nr. 29/2010, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 29/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 • Ordonanţa nr. 3/2010, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici

 • Ordonanţa nr. 39(r2)/1996, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 • Ordonanţa nr. 4/2010, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România

 • Ordonanţa nr. 5/2010, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale

 • Ordonanţa nr. 6/2010, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranţă rutieră

 • Ordonanţa nr. 7/2010, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 • Ordonanţa nr. 8/2010, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Ordonanţa nr. 9/2010, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar