25 Aprilie, 2019
 • Lista nr. 1/2010, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista nr. 1/2010 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 1, care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.450/2009 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 1

 • Lista nr. 10/2010, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile parţiale din 18 iulie 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 538/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unui consiliu local şi a unui primar nr. 10/2010

 • Lista din 20.01.2010, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2010, în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 20.01.2010

 • Lista din 02.04.2010, Biroul Electoral Central – BEC

  Lista semnelor electorale, depuse şi admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de partidele politice şi alianţele politice care participă la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor care vor avea loc în Circumscripţia electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 19, în data de 25 aprilie 2010, din 02.04.2010 *)

 • Lista din 17.02.2010, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local al municipiului Adjud, judeţul Vrancea, în anul 2010, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 17.02.2010

 • Lista din 12.11.2010, Biroul Electoral Central – BEC

  Lista semnelor electorale*) depuse, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de către partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale legal constituite, care participă la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor care vor avea loc în Circumscripţia electorală nr. 22 – judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 3, în data de 5 decembrie 2010, din 12.11.2010

 • Lista din 17.03.2010, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local al municipiului Mediaş în anul 2010, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 17.03.2010

 • Lista din 19.03.2010, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Galaţi cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local în anul 2010, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 19.03.2010

 • Lista din 24.03.2010, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Târgu Mureş pentru anul 2010, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare din 24.03.2010

 • Lista din 14.04.2010, Primărie

  Lista asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care primesc subvenţii de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2010, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, aprobată prin Hotărârea nr. 99/2010 a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca din 14.04.2010

 • Lista din 11.05.2010, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române din municipiul Oradea cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local în anul 2010, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 11.05.2010

 • Lista din 12.05.2010, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în anul 2009, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 12.05.2010

 • Lista din 08.06.2010, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Piteşti care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2010, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 08.06.2010

 • Lista din 08.03.2010, Biroul Român de Metrologie Legală

  Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. – 2010 din 08.03.2010

 • Lista din 29.01.2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

  Lista organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcţii din 29.01.2010 *)

 • Lista din 30.11.2010, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Lista marilor contribuabili care sunt administraţi de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, începând cu data de 1 ianuarie 2013

 • Lista din 30.11.2010, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Lista contribuabililor mijlocii care sunt administraţi de către administraţiile finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii începând cu data de 1 ianuarie 2013, din 30.11.2010

 • Lista din 11.11.2010, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

  Lista cuprinzând programele pentru concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din 11.11.2010

 • Lista din 01.07.2010, Secretariatul de Stat pt. Probl. Revoluţionarilor din Decembrie 1989

  Lista finală cuprinzând persoanele cărora le-au fost eliberate certificatele doveditoare preschimbate conform prevederilor Legii nr. 341/2004 – Partea I – din 01.07.2010

 • Lista din 01.07.2010, Secretariatul de Stat pt. Probl. Revoluţionarilor din Decembrie 1989

  Lista finală cuprinzând persoanele cărora le-au fost eliberate certificatele doveditoare preschimbate conform prevederilor Legii nr. 341/2004 – Partea a II-a din 01.07.2010

 • Lista din 01.07.2010, Secretariatul de Stat pt. Probl. Revoluţionarilor din Decembrie 1989

  Lista finală cuprinzând persoanele cărora le-au fost eliberate certificatele doveditoare preschimbate conform prevederilor Legii nr. 341/2004 – Partea a III-a din 01.07.2010

 • Lista nr. 11/2010, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista nr. 11/2010 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile parţiale din 22 august 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 705/2010 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale

 • Lista nr. 12/2010, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista nr. 12/2010 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile parţiale din 22 august 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 705/2010 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale

 • Lista nr. 13/2010, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista nr. 13/2010 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile parţiale din 12 septembrie 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 792/2010 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în Circumscripţia electorală Racşa, judeţul Satu Mare

 • Lista nr. 14/2010, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista nr. 14/2010 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile parţiale din 26 septembrie 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 860/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale

 • Lista nr. 15/2010, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista nr. 15/2010 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile parţiale din 14 noiembrie 2010, care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.011/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale

 • Lista nr. 16/2010, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista nr. 16/2010 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile parţiale din 28 noiembrie 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.049/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru un consiliu local şi un primar

 • Lista nr. 17/2010, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista nr. 17/2010 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 22 – judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 3 pentru alegerea Camerei Deputaţilor din 5 decembrie 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.035/2010 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 22 – judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 3

 • Lista nr. 2/2010, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista nr. 2/2010 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile parţiale din 21 februarie 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 39/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unui consiliu local şi a primarilor în unele circumscripţii electorale

 • Lista nr. 3/2010, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista nr. 3/2010 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile parţiale din 21 februarie 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale până la data de 9 martie 2010, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 39/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unui consiliu local şi a primarilor în unele circumscripţii electorale, după cum urmează:

 • Lista nr. 4/2010, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista nr. 4/2010 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile parţiale din 21 martie 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 92/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor în unele circumscripţii electorale

 • Lista nr. 5/2010, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista nr. 5/2010 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile parţiale din 18 aprilie 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 164/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea

 • Lista nr. 6/2010, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista nr. 6/2010 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia Electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 19, care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 180/2010 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia Electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 19

 • Lista nr. 7/2010, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista nr. 7/2010 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile parţiale din 30 mai 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 382/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale

 • Lista nr. 8/2010, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista nr. 8/2010 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile parţiale din 30 mai 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 382/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale

 • Lista nr. 9/2010, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista nr. 9/2010 a partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile parţiale din 18 iulie 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 538/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unui consiliu local şi a unui primar