23 Aprilie, 2019
 • Legea nr. 280/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 280/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Legea nr. 281/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 281/2010 pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010

 • Legea nr. 284/2010, Parlamentul României

  Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 • Legea nr. 285/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Legea nr. 286/2010, Parlamentul României

  Legea bugetului de stat pe anul 2011, nr. 286/2010

 • Legea nr. 287/2010, Parlamentul României

  Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010

 • Legea nr. 288/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 288/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

 • Legea nr. 289/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 289/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Legea nr. 29/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 29/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ

 • Legea nr. 3/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 3/2010 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2009 pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă, aflat în subordinea Academiei Române, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice

 • Legea nr. 30/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 30/2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European

 • Legea nr. 31/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 31/2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE

 • Legea nr. 32/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 32/2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de tranziţie pentru România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contribuţia financiară a Facilităţii de tranziţie pentru întărirea capacităţii instituţionale în România

 • Legea nr. 33/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 33/2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. în scopul refinanţării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004

 • Legea nr. 334(r1)/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 • Legea nr. 34/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 34/2010 pentru completarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 • Legea nr. 35/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 35/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2009 privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 • Legea nr. 36/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 36/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

 • Legea nr. 37/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 37/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009

 • Legea nr. 378/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 378/2009 privind ratificarea Actelor finale ale Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părţi din regiunile 1 şi 3, în benzile de frecvenţe 174-230 MHz şi 470-862 MHz, şi a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006

 • Legea nr. 38/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 38/2010 pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă

 • Legea nr. 388/2009, Parlamentul României

  Legea nr. 388/2009 privind acceptarea Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Republica Croaţia, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă şi Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învăţământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul mixt al miniştrilor în 16 martie 2007 la Zagreb, Republica Croaţia

 • Legea nr. 39/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 39/2010 pentru acceptarea amendamentului la Statutul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare propus prin Rezoluţia nr. 596 din 30 ianuarie 2009, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 • Legea nr. 4/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 4/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 • Legea nr. 40/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 40/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 • Legea nr. 41/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 41/2010 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice

 • Legea nr. 42/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 42/2010 privind darea în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului

 • Legea nr. 43/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 43/2010 privind transmiterea unui teren aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa

 • Legea nr. 44/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 44/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 • Legea nr. 45/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 45/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2009 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre

 • Legea nr. 46/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 46/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat către populaţie

 • Legea nr. 47/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 47/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare

 • Legea nr. 47(r3)/1992, Parlamentul României

  Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Legea nr. 48/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 48/2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate

 • Legea nr. 49/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale

 • Legea nr. 5/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 5/2010 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

 • Legea nr. 50/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 50/2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale Guvernul României pentru formarea managerilor din sectorul public

 • Legea nr. 51/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 51/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari

 • Legea nr. 52/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 52/2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

 • Legea nr. 53/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 53/2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 • Legea nr. 54/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 54/2010 pentru abrogarea alin. (2) şi (3) ale art. 34 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic

 • Legea nr. 55/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 55/2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

 • Legea nr. 56/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional

 • Legea nr. 57/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 57/2010 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România şi Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009

 • Legea nr. 58/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 58/2010 pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 21 ianuarie 2010, privind garantarea în proporţie de 80% a obligaţiilor aferente Contractului de finanţare dintre Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială Ford România – S.A. în valoare de 400.000.000 euro pentru modernizarea fabricii de automobile de la Craiova

 • Legea nr. 59/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 59/2010 pentru modificarea art. 55 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Legea nr. 6/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 6/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

 • Legea nr. 60/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 60/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 • Legea nr. 61/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 61/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Legea nr. 62/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 62/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2009 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD

 • Legea nr. 63/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 63/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă

 • Legea nr. 64/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 64/2010 privind transmiterea unor suprafeţe de teren pentru realizarea proiectului Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi

 • Legea nr. 65/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 65/2010 pentru completarea art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Legea nr. 66/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 66/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice

 • Legea nr. 67/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 67/2010 pentru modificarea alin. (3) al art. 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Legea nr. 68/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 68/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România

 • Legea nr. 69/2010, Parlamentul României

  Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010

 • Legea nr. 7/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 7/2010 pentru modificarea alin. (1) al art. 281 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare

 • Legea nr. 70/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 70/2010 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998

 • Legea nr. 71/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 71/2010 pentru modificarea alin. (3) al art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Legea nr. 72/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 72/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intenţie, semnată de autorităţile române la Bucureşti la 5 februarie 2010 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 19 februarie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009

 • Legea nr. 73/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 73/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (primul addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2010 şi la Bruxelles la 22 februarie 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009

 • Legea nr. 74/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 74/2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010

 • Legea nr. 75/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 75/2010 privind externarea persoanelor decedate, de religie islamică

 • Legea nr. 76/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 76/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Legea nr. 77/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 77/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice

 • Legea nr. 78/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 78/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate

 • Legea nr. 79/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 79/2010 pentru completarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006

 • Legea nr. 8/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 8/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal

 • Legea nr. 80/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 80/2010 pentru modificarea pct. 3 al lit. B Păsări din anexa nr. 1 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 • Legea nr. 81/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 81/2010 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Legea nr. 82/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 82/2010 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor

 • Legea nr. 83/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 83/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Legea nr. 84/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 84/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului

 • Legea nr. 84(r1)/1998, Parlamentul României

  Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice

 • Legea nr. 85/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 85/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă

 • Legea nr. 86/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 86/2010 pentru înfiinţarea comunei Racşa, judeţul Satu Mare, prin reorganizarea comunei Oraşu Nou

 • Legea nr. 87/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 87/2010 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2007

 • Legea nr. 88/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 88/2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii

 • Legea nr. 89/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 89/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri

 • Legea nr. 89(r1)/1998, Parlamentul României

  Legea apiculturii nr. 89/1998

 • Legea nr. 9/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 • Legea nr. 90/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 90/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare

 • Legea nr. 91/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 91/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Legea nr. 92/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 92/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

 • Legea nr. 93/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 93/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2008 privind modificarea şi completarea Codului penal

 • Legea nr. 94/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 94/2010 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali

 • Legea nr. 95/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 95/2010 pentru modificarea alin. (1) al art. 10 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic

 • Legea nr. 96/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 96/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES

 • Legea nr. 97/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 97/2010 pentru completarea art. 99 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil

 • Legea nr. 98/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 98/2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru unele cantităţi de combustibili

 • Legea nr. 99/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 99/2010 pentru modificarea alin. (1) al art. 24 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor