17 Iunie, 2019
 • Legea nr. 19/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 19/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională Romtehnica – S. A. către Ministerul Apărării Naţionale

 • Legea nr. 190/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 190/2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România

 • Legea nr. 191/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 191/2010 privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române, prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral

 • Legea nr. 192/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Legea nr. 194/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 194/2010 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2008

 • Legea nr. 195/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 195/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli

 • Legea nr. 196/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 196/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare

 • Legea nr. 197/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 197/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată

 • Legea nr. 198/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 198/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi

 • Legea nr. 199/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 199/2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici

 • Legea nr. 2/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 2/2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii

 • Legea nr. 20/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 20/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie

 • Legea nr. 200/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 200/2010 pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

 • Legea nr. 201/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 201/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale

 • Legea nr. 202/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

 • Legea nr. 203/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 203/2010 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010

 • Legea nr. 204/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 204/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Legea nr. 205/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 205/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării

 • Legea nr. 206/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 206/2010 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 • Legea nr. 207/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 207/2010 privind completarea Legii nr. 273/2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Legea nr. 208/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 208/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară

 • Legea nr. 209/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 209/2010 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2010 privind modificarea termenului pentru înfiinţarea secţiilor de insolvenţă

 • Legea nr. 21(r2)/1991, Parlamentul României

  Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române

 • Legea nr. 21/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 21/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea instituţiilor de formare profesională iniţială din Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Legea nr. 210/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 210/2010 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice

 • Legea nr. 211/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 211/2010 privind modificarea şi completarea Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009

 • Legea nr. 212/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 212/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante

 • Legea nr. 213/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 213/2010 privind modificarea art. 36 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar

 • Legea nr. 214/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 214/2010 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară

 • Legea nr. 215/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 215/2010 privind aderarea României la Convenţia internaţională pentru simplificarea şi armonizarea regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 1973, şi la Protocolul de modificare a Convenţiei internaţionale pentru simplificarea şi armonizarea regimurilor vamale, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999

 • Legea nr. 216/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 216/2010 privind darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman a unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române, prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, în vederea realizării obiectivului de investiţii Microhidrocentrală pe râul Moldova, în municipiul Roman, judeţul Neamţ

 • Legea nr. 217/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 217/2010 pentru aderarea României la Convenţia privind vămuirea centralizată, referitoare la distribuirea costurilor de colectare naţionale care sunt reţinute atunci când resursele proprii tradiţionale sunt puse la dispoziţia bugetului Uniunii Europene, semnată la Bruxelles la 10 martie 2009

 • Legea nr. 218/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 218/2010 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia, semnat la Bucureşti la 30 aprilie 2010, privind amendamentele la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Zagreb la 8 iunie 1994

 • Legea nr. 219/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 219/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

 • Legea nr. 22/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 22/2010 pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Legea nr. 220(r1)/2008, Parlamentul României

  Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 • Legea nr. 220/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 220/2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Astana la 2 martie 2010

 • Legea nr. 221/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007

 • Legea nr. 222/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 222/2010 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

 • Legea nr. 223/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 223/2010 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat

 • Legea nr. 224/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 224/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al doilea addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bruxelles la 20 iulie 2010 şi la Bucureşti la 2 august 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009

 • Legea nr. 225/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 225/2010 privind modificarea Legii nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007

 • Legea nr. 226/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 226/2010 pentru denunţarea Acordului dintre România şi Spania privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetăţenilor români şi spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 2004

 • Legea nr. 227/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 227/2010 pentru ratificarea amendamentelor la anexele A, B şi C la Convenţia privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-4/16, SC-4/17 şi SC-4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a Conferinţei părţilor, care a avut loc la Geneva, 4-8 mai 2009

 • Legea nr. 228/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 228/2010 privind ratificarea Acordului de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni – Bucureşti dintre Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei şi România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010

 • Legea nr. 229/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 229/2010 privind ratificarea Acordului de împrumut şi finanţare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), şi România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice al României (Împrumutat) şi Municipiul Timişoara (Agenţia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro şi o contribuţie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010

 • Legea nr. 23/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 23/2010 pentru modificarea şi completarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate

 • Legea nr. 230/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 230/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane

 • Legea nr. 231/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 231/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative

 • Legea nr. 232/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor

 • Legea nr. 233/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 233/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 • Legea nr. 234/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 234/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv

 • Legea nr. 235/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale

 • Legea nr. 236/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 236/2010 pentru modificarea alin. (5) al art. 44 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

 • Legea nr. 237/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 237/2010 pentru modificarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

 • Legea nr. 238/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 238/2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale

 • Legea nr. 239/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 239/2010 privind modificarea şi completarea Legii plantelor medicinale şi aromatice nr. 491/2003

 • Legea nr. 24/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 24/2010 pentru modificarea şi completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Legea nr. 24(r2)/2000, Parlamentul României

  Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 • Legea nr. 240/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 240/2010 privind transmiterea unui imobil, clădire şi teren, din proprietatea Băncii Naţionale a României în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi a României

 • Legea nr. 241/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 241/2010 pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

 • Legea nr. 242/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 242/2010 pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

 • Legea nr. 243/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 243/2010 pentru modificarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

 • Legea nr. 244/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 244/2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2009 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale

 • Legea nr. 245/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 245/2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar

 • Legea nr. 246/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 246/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

 • Legea nr. 247/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 247/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

 • Legea nr. 248/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 248/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor

 • Legea nr. 249/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 249/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport

 • Legea nr. 25/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 25/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Legea nr. 250/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 250/2010 privind ratificarea Convenţiei pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la Bucureşti la 9 decembrie 2009 şi semnată de România la Bucureşti, la aceeaşi dată

 • Legea nr. 251/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 251/2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate transfrontaliere şi a terorismului internaţional, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2009

 • Legea nr. 252/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 252/2010 privind ratificarea Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 şi semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007

 • Legea nr. 253/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 253/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2010 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătăţii

 • Legea nr. 254/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 254/2010 pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică

 • Legea nr. 255/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

 • Legea nr. 256/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 256/2010 pentru instituirea Zilei limbii tătare

 • Legea nr. 258/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 258/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului

 • Legea nr. 259/2010, Parlamentul României

  Legea siguranţei digurilor nr. 259/2010

 • Legea nr. 26/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

 • Legea nr. 260/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 260/2010 pentru abrogarea art. 8 din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

 • Legea nr. 261/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 261/2010 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în judeţul Iaşi

 • Legea nr. 262/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 262/2010 pentru ratificarea Acordului suplimentar la Memorandumul multilateral de înţelegere privind Programul comun NATO E-3A, semnat la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe, şi a Acordului suplimentar la Memorandumul de înţelegere pentru operaţii şi sprijin al Forţei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie şi Control, semnat la 26 septembrie 1984 şi revizuit la 27 martie 2003, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe, deschise spre semnare la 3 februarie 2009, semnate de partea română la Bucureşti la 28 ianuarie 2010

 • Legea nr. 263/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Legea nr. 264/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 264/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local

 • Legea nr. 265/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 • Legea nr. 266/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 266/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2010 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare referitoare la executarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2010

 • Legea nr. 267/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 267/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 • Legea nr. 268/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 268/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2010 pentru finanţarea, în anul 2010, a Programului Renaşterea satului românesc – 10 case pentru specialişti

 • Legea nr. 269/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 269/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex – ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană

 • Legea nr. 27/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 27/2010 privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor musulmani care şi-au dat viaţa pentru România în cele două războaie mondiale

 • Legea nr. 270/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 270/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Legea nr. 274/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 • Legea nr. 274(r1)/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii

 • Legea nr. 275/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar

 • Legea nr. 276/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 • Legea nr. 277/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

 • Legea nr. 278/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 278/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Legea nr. 279/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 279/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale

 • Legea nr. 28/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 28/2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2009 pentru modificarea termenului privind sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale