21 Noiembrie, 2019
 • Legea nr. 1/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 1/2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană

 • Legea nr. 10/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 10/2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontieră, semnat la Bucureşti la 13 noiembrie 2009

 • Legea nr. 100/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate

 • Legea nr. 101/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 101/2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea poliţienească transfrontalieră în materie penală, semnat la Vidin la 19 mai 2009, şi a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului comun de contact de cooperare poliţienească şi vamală, semnat la Vidin la 19 mai 2009

 • Legea nr. 102/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 102/2010 pentru ratificarea Statutului Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă, deschis spre semnare la Bonn la 26 ianuarie 2009, semnat de România la Bonn la 26 ianuarie 2009

 • Legea nr. 103/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 103/2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Letonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 11 iunie 2009

 • Legea nr. 104/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 104/2010 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 13 noiembrie 2009, la Acordul privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 14 august 1992

 • Legea nr. 105/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 105/2010 privind ratificarea Protocolului, semnat la Beirut la 15 aprilie 2009, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a protocolului-anexă, semnate la Bucureşti la 18 octombrie 1994

 • Legea nr. 106/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 106/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi

 • Legea nr. 107/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 107/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2010 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială pentru anul 2010

 • Legea nr. 108/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 108/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile

 • Legea nr. 109/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 109/2010 privind completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 • Legea nr. 11/2010, Parlamentul României

  Legea bugetului de stat pe anul 2010, nr. 11/2010

 • Legea nr. 110/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 110/2010 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2009 pentru completarea art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv

 • Legea nr. 111/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 111/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2010 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională Romtehnica – S.A. către Ministerul Apărării Naţionale în anul 2010

 • Legea nr. 112/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 112/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

 • Legea nr. 113/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 113/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

 • Legea nr. 114/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 114/2010 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în cadrul Operaţiunii Black Sea Harmony, semnat la Istanbul la 31 martie 2009

 • Legea nr. 115/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 115/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2010 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Legea nr. 116/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 116/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2010 privind unele măsuri de eficientizare a activităţii de întreţinere a culoarului de frontieră, fâşiei de protecţie şi a semnelor de frontieră

 • Legea nr. 117/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 117/2010 pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

 • Legea nr. 118/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Legea nr. 119/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Legea nr. 12/2010, Parlamentul României

  Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, nr. 12/2010

 • Legea nr. 120/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 120/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României

 • Legea nr. 121/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 121/2010 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK – S.A.

 • Legea nr. 122/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 122/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2009 pentru abrogarea alin. (8) al art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009

 • Legea nr. 123/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 123/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Legea nr. 124/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 124/2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

 • Legea nr. 125/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 125/2010 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2007

 • Legea nr. 126/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 126/2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009

 • Legea nr. 127/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 127/2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2009 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009

 • Legea nr. 128/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 128/2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne

 • Legea nr. 129/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 129/2010 pentru completarea art. 322 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale

 • Legea nr. 13/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 13/2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societăţii Comerciale Electrica Oltenia – S.A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice Electrica Moldova – S.A. şi Electrica Oltenia – S.A.

 • Legea nr. 130/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 130/2010 pentru modificarea art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor

 • Legea nr. 131/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 131/2010 pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr. 89/1998

 • Legea nr. 132/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice

 • Legea nr. 133/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 133/2010 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti – etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei – Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009

 • Legea nr. 134/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 • Legea nr. 135/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

 • Legea nr. 136/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 136/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Legea nr. 137/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 137/2010 pentru ratificarea Protocolului privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi a diversităţii peisajelor, adoptat şi semnat la Bucureşti la 19 iunie 2008, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003

 • Legea nr. 138/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 • Legea nr. 139/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 139/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 • Legea nr. 14/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 14/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societăţii Comerciale Electrica Oltenia – S.A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice Electrica Moldova – S.A. şi Electrica Oltenia – S.A.

 • Legea nr. 140/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 140/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Legea nr. 141/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen

 • Legea nr. 142/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 142/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv

 • Legea nr. 143/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 143/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Legea nr. 144/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 144/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011

 • Legea nr. 145/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 145/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto

 • Legea nr. 146/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 146/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

 • Legea nr. 147/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 147/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Legea nr. 148/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 148/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2010 privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 • Legea nr. 149/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 149/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

 • Legea nr. 15/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 15/2010 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităţilor în care se desfăşoară învăţământ liceal şi profesional de stat

 • Legea nr. 150/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 150/2010 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2009 pentru modificarea art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare

 • Legea nr. 151/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate

 • Legea nr. 152/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 152/2010 pentru completarea art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

 • Legea nr. 153/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 153/2010 privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

 • Legea nr. 154/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 154/2010 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, în scopul construirii unui sediu şi a unei biblioteci

 • Legea nr. 155/2010, Parlamentul României

  Legea poliţiei locale nr. 155/2010

 • Legea nr. 156/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 156/2010 pentru completarea art. 62 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic

 • Legea nr. 157/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 157/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

 • Legea nr. 158/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 158/2010 pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Legea nr. 159/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 159/2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2010 pentru modificarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

 • Legea nr. 16/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 16/2010 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2008 pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităţilor în care se desfăşoară învăţământ liceal şi profesional de stat

 • Legea nr. 160/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 160/2010 pentru completarea art. 23 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Legea nr. 161/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 161/2010 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului şi a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori

 • Legea nr. 162/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 162/2010 pentru ratificarea Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 august 2009 şi la Luxemburg la 15 septembrie 2009 între România şi Banca Europeană de Investiţii, la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Radet Bucureşti privind finanţarea Proiectului de reabilitare şi modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucureşti, semnat la Luxemburg şi la Bucureşti la data de 12 şi, respectiv, 14 noiembrie 1997, şi a Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 august 2009 şi la Paris la 10 septembrie 2009 între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998

 • Legea nr. 163/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 163/2010 pentru acceptarea de către Guvernul României a amendamentelor, adoptate la 30 iunie 2007 la Bruxelles, la Convenţia pentru înfiinţarea unui consiliu de cooperare vamală, încheiată la 15 decembrie 1950 la Bruxelles

 • Legea nr. 164/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 164/2010 pentru aderarea României la Convenţia privind crearea unei Organizaţii Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), adoptată la Geneva la 24 mai 1983, şi la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT), adoptat la Darmstadt la 1 decembrie 1986

 • Legea nr. 165/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 165/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Legea nr. 166/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 166/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor – Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Legea nr. 167/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 167/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 • Legea nr. 168/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 168/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane

 • Legea nr. 169/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 169/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Legea nr. 17/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 17/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru înfiinţarea Fundaţiei Colegiul Naţional de Afaceri Interne

 • Legea nr. 170/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 170/2010 pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea art. 101 din Legea locuinţei nr. 114/1996

 • Legea nr. 171/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

 • Legea nr. 172/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 172/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect

 • Legea nr. 173/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 173/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti – Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian – Sibiu, respectiv din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas – Constanţa, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie Varianta de ocolire a municipiului Sibiu, respectiv a obiectivului de investiţie Varianta de ocolire a municipiului Constanţa

 • Legea nr. 174/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava

 • Legea nr. 175/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Legea nr. 176/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Legea nr. 177/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României

 • Legea nr. 178/2010, Parlamentul României

  Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010

 • Legea nr. 179/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 179/2010 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 • Legea nr. 18/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 18/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei publice

 • Legea nr. 180/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 180/2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind recunoaşterea reciprocă a calificărilor obţinute în învăţământul superior pentru continuarea studiilor în instituţii de învăţământ superior din cele două ţări, semnat la Bucureşti la 22 mai 2009

 • Legea nr. 181/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 181/2010 pentru aderarea României la Acordul privind înfiinţarea şi Statutul Organizaţiei de Drept Public European, încheiat la Atena la 27 octombrie 2004

 • Legea nr. 182/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 182/2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2009

 • Legea nr. 183/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 183/2010 pentru ratificarea Acordului în domeniul securităţii sociale dintre România şi Canada, semnat la Ottawa la 19 noiembrie 2009

 • Legea nr. 184/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 184/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Legea nr. 185/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 185/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă şi diminuării şomajului în anul 2010

 • Legea nr. 186/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 186/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2010 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă

 • Legea nr. 187/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 187/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima casă

 • Legea nr. 188/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 188/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Legea nr. 189/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 189/2010 privind retrocedarea către Biblioteca Academiei Române a unor documente istorice reţinute în mod abuziv la Arhivele Naţionale ale României