25 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 31/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 31/2010 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 31/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 31/2010 privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Irak

 • Hotărârea nr. 31/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 31/2010 privind alegerea celor doi reprezentanţi ai societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 31/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 31/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 310/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 310/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Feroviare de Turism S.F.T.-C.F.R. – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 311/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 311/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. – Marfă- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 312/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 312/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile – S.A. Constanţa şi Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime – S.A. Galaţi, aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 313/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 313/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 314/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 314/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Fluviale – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 315/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 315/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale Radionav – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 316/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 316/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome Autoritatea Aeronautică Civilă Română, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 317/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 317/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Naţionale Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 318/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 318/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome Registrul Auto Român, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 319/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 319/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 32/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 32/2010 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri săteşti situate în judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 32/2009, Ordinul Asistenţilor Medicali Geneneralişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medic

  Hotărârea nr. 32/2009 privind aprobarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali

 • Hotărârea nr. 32/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 32/2010 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 21/2009 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 32/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 32/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 32/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 32/2010 cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European şi al Consiliului privind prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice COM (2010) 527

 • Hotărârea nr. 320/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 320/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 321/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 321/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia pentru Sport a Judeţului Brăila în domeniul public al judeţului Brăila şi în administrarea Consiliului Judeţean Brăila

 • Hotărârea nr. 322/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 322/2010 pentru completarea art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Hotărârea nr. 323/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

 • Hotărârea nr. 324/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 324/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casă

 • Hotărârea nr. 325/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 325/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome Monetăria Statului din subordinea Băncii Naţionale a României

 • Hotărârea nr. 326/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 326/2010 privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001

 • Hotărârea nr. 327/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 327/2010 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 328/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 328/2010 privind reactualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor şi a penalităţilor cu indicele de inflaţie

 • Hotărârea nr. 329/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 329/2010 privind unele măsuri de eficientizare a activităţilor în domeniul adopţiei

 • Hotărârea nr. 33/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 33/2010 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 33/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 33/2010 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

 • Hotărârea nr. 33/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 33/2010 cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European şi al Consiliului privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro COM (2010) 526

 • Hotărârea nr. 33/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 33/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 330/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 330/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor

 • Hotărârea nr. 331/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 331/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii – S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

 • Hotărârea nr. 332/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 332/2010 pentru modificarea art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 • Hotărârea nr. 333/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 333/2010 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere între Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România şi Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei din Republica Azerbaidjan în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2009

 • Hotărârea nr. 334/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 334/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2009 privind constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice centrale şi la nivel teritorial

 • Hotărârea nr. 335/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 335/2010 privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Penitenciarul Codlea

 • Hotărârea nr. 336/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 336/2010 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

 • Hotărârea nr. 337/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 337/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 338/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 338/2010 privind participarea a doi ofiţeri ai Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova la Cursul postuniversitar de management al resurselor de apărare pentru personalul de conducere, organizat la Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare de la Braşov, în anul 2010

 • Hotărârea nr. 339/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 339/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale Imprimeria Naţională – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 34/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 34/2010 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 34/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 34/2010 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune

 • Hotărârea nr. 34/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 34/2010 privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor, ca urmare a cererii de demisie

 • Hotărârea nr. 34/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 34/2010 cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European şi al Consiliului privind prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro COM (2010) 525

 • Hotărârea nr. 340/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 340/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007

 • Hotărârea nr. 341/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 341/2010 privind aprobarea stemei comunei Băcia, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 342/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 342/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 343/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 343/2010 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 344/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 344/2010 privind participarea României la Programul internaţional din domeniul educaţiei, dezvoltat de OECD – PISA 2012, privind evaluarea internaţională a elevilor

 • Hotărârea nr. 345/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 345/2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar

 • Hotărârea nr. 346/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 346/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale unor societăţi comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 347/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 347/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sălaj, precum şi al municipiului Zalău, oraşelor şi comunelor din judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 348/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 348/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 349/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 349/2010 pentru declararea zilei de 18 aprilie 2010 zi de doliu naţional pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 35/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 35/2010 privind aprobarea stemelor comunelor Baloteşti şi Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 35/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 35/2010 privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune

 • Hotărârea nr. 35/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 35/2010 cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European şi al Consiliului privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro COM (2010) 524

 • Hotărârea nr. 35/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 35/2010 privind numirea în funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 350/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 350/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către domnul Stoianovici Dorian

 • Hotărârea nr. 351/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 351/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ciobotea Ionel din funcţia publică de subprefect al judeţului Dolj în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 352/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 352/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.378/2009

 • Hotărârea nr. 353/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 353/2010 privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 9 noiembrie 2009 şi la Bucureşti la 17 noiembrie 2009, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar – faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Hotărârea nr. 356/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 356/2010 privind stabilirea modelului proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia Electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 19, din data de 25 aprilie 2010

 • Hotărârea nr. 357/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 357/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 56/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea producătorilor de energie electrică şi termică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin înfiinţarea Companiei Naţionale Electra – S.A. şi Companiei Naţionale Hidroenergetica – S.A.

 • Hotărârea nr. 358/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 358/2010 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, situate în judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 359/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 359/2010 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile situate în judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 36/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 36/2010 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, situate în judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 36/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 36/2010 privind numirea membrilor Consiliului fiscal

 • Hotărârea nr. 36/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 36/2010 privind numirea în funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 36/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 36/2010 cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.467/97 privind accelerarea şi clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv COM (2010) 522

 • Hotărârea nr. 360/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 360/2010 privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş

 • Hotărârea nr. 361/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 361/2010 privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu a unor părţi din imobile aflate în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 362/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 362/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Călăraşi în domeniul public al municipiului Olteniţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 363/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice

 • Hotărârea nr. 364/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 364/2010 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2010-2011

 • Hotărârea nr. 365/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 365/2010 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1.233/2009 al Comisiei producătorilor de lapte şi produse lactate, grav afectaţi de criza din sectorul lactatelor

 • Hotărârea nr. 366/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 366/2010 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la un imobil proprietate publică a statului, aflat în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, atribuit cu destinaţie de reşedinţă în temeiul Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român

 • Hotărârea nr. 367/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 367/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 • Hotărârea nr. 368/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 368/2010 privind revocarea unor membri ai Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 369/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 369/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.618/2009 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010

 • Hotărârea nr. 37/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 37/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor

 • Hotărârea nr. 37/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 37/2010 privind numirea unui membru al Comitetului pentru finanţe publice locale

 • Hotărârea nr. 37/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 37/2010 cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în ceea ce priveşte utilizarea fosfaţilor şi a altor compuşi ai fosforului în detergenţii de rufe de uz casnic COM (2010) 597 final

 • Hotărârea nr. 37/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 37/2010 privind modificarea alin. (4) al art. 40 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 370/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 370/2010 privind aprobarea plăţilor tranzitorii pentru tomate destinate procesării

 • Hotărârea nr. 371/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 371/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii

 • Hotărârea nr. 372/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 372/2010 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite vopsele, lacuri şi în produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor

 • Hotărârea nr. 373/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 373/2010 privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 374/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 374/2010 pentru transmiterea unui bun imobil, monument de for public, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic

 • Hotărârea nr. 375/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 375/2010 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 376/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 376/2010 privind aprobarea stemei municipiului Feteşti, judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 377/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 377/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 378/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 378/2010 pentru modificarea suprafeţelor de teren ale unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Hotărârea nr. 379/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 379/2010 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 38/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 38/2010 privind stabilirea modelului proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor din Circumscripţia Electorală nr. 42 – Municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 1, din data de 17 ianuarie 2010

 • Hotărârea nr. 38/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 38/2010 privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

 • Hotărârea nr. 38/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 38/2010 privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2011