23 Februarie, 2019
 • Hotărârea nr. 25/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 25/2010 privind validarea alegerii preşedintelui Consiliului Economic şi Social

 • Hotărârea nr. 25/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 25/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 25/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 25/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 25/2010 privind convocarea Consiliului Naţional de Integritate

 • Hotărârea nr. 25/2010, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 25/2010 privind aprobarea Normei nr. 15/2010 pentru modificarea Normei nr. 26/2007 privind modificarea temporară a procentului maxim care poate fi investit în fiecare categorie de active ale fondurilor de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 250/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 250/2010 privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 251/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 251/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 252/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 252/2010 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 253/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 253/2010 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul privat al municipiului Zalău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 254/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 254/2010 privind aprobarea stemei comunei Coşereni, judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 255/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 255/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 256/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 256/2010 privind aprobarea Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 şi a obiectivelor etapei a XI-a 2010 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor

 • Hotărârea nr. 257/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 257/2010 privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Penitenciarului Craiova, judeţul Dolj, în administrarea Penitenciarului Pelendava, judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 258/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 258/2010 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

 • Hotărârea nr. 259/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 259/2010 pentru modificarea anexelor nr. II-IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 • Hotărârea nr. 26/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 26/2010 pentru numirea unui membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 • Hotărârea nr. 26/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 26/2010 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul

 • Hotărârea nr. 26/2009, Ordinul Asistenţilor Medicali Geneneralişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medic

  Hotărârea nr. 26/2009 de adoptare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţii Comisiei naţionale/teritoriale de etică şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

 • Hotărârea nr. 26/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 26/2010 privind modificarea şi completarea art. 12 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 26/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 26/2010 privind numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 • Hotărârea nr. 26/2010, Banca Naţională a României – BNR

  Hotărârea nr. 26/2010 privind radierea din Registrul general şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare a instituţiei financiare nebancare Societatea Comercială NATIONAL LEASING IFN – S.A.

 • Hotărârea nr. 26/2010, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 26/2010 privind actele de sesizare a Curţii Constituţionale în temeiul art. 146 lit. d) din Constituţie

 • Hotărârea nr. 26/2010, Ordinul Asistenţilor Medicali Geneneralişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medic

  Hotărârea nr. 26/2010 pentru modificarea anexei nr. 6 la Programul naţional de pregătire a infirmierelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

 • Hotărârea nr. 260/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 260/2010 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat din proprietatea publică în proprietatea privată a statului şi pentru modificarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 261/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anul 2010

 • Hotărârea nr. 262/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010

 • Hotărârea nr. 263/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 263/2010 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

 • Hotărârea nr. 263/2010, Consiliul de Mediere

  Hotărârea nr. 263/2010 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

 • Hotărârea nr. 264/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 264/2010 privind trecerea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Hotărârea nr. 265/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 265/2010 privind plata contribuţiei României pentru coorganizarea seminarului oficial NATO’s Partnerships and Beyond de la Oslo

 • Hotărârea nr. 266/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 266/2010 pentru constatarea încetării de drept a aplicabilităţii Hotărârii Guvernului nr. 161/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către domnul Cosma Alexandru, ca urmare a expirării perioadei de timp pentru care a fost emisă

 • Hotărârea nr. 267/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 267/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim

 • Hotărârea nr. 268/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 268/2010 pentru aprobarea acordului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 24 iunie 2009 şi la 20 octombrie 2009 între Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, pentru prelungirea valabilităţii până la 31 decembrie 2011 a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992

 • Hotărârea nr. 269/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 269/2010 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 26 august 2009 şi 30 septembrie 2009 şi la Luxemburg la 16 septembrie 2009, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii – Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005

 • Hotărârea nr. 27/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 27/2010 privind numirea unor membri ai Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

 • Hotărârea nr. 27/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 27/2010 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

 • Hotărârea nr. 27/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 27/2010 privind bugetul Senatului României pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 27/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 27/2010 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 27/2010, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 27/2010 pentru aprobarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 270/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 270/2010 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 22 septembrie 2009 şi la Luxemburg la 6 octombrie 2009, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID) – B, semnat la Bucureşti la 29 mai 2006

 • Hotărârea nr. 271/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 271/2010 pentru aprobarea reglementării soldurilor de cliring şi barter pe relaţia Republica Arabă Egipt, conform Minutei de înţelegere semnate la Bucureşti la data de 10 decembrie 2008 şi la Cairo la data de 16 decembrie 2008

 • Hotărârea nr. 273/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 273/2010 pentru modificarea Normelor metodologice privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

 • Hotărârea nr. 274/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 274/2010 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.494/2004 privind transmiterea unor construcţii aflate în proprietatea privată a statului pentru execuţia proiectului de parteneriat public-privat Centrul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 275/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 275/2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.057/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Autostrada Arad-Timişoara

 • Hotărârea nr. 276/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 276/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 877/2001 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Compatibilizarea instalaţiilor în vederea introducerii trenurilor de metrou din noua generaţie pe Magistrala 2 de metrou Bucureşti

 • Hotărârea nr. 277/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 277/2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 462/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Compatibilizarea instalaţiilor de automatizare a traficului în vederea introducerii trenurilor din noua generaţie pe Magistrala 1, Magistrala 3 şi Tronsonul de legătură

 • Hotărârea nr. 278/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 278/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 715/2008 privind aprobarea Planului indicativ Facilitatea Schengen 2007-2009 pentru asigurarea finanţării acordate României de către Uniunea Europeană

 • Hotărârea nr. 279/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 279/2010 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă şi intervenţie în agricultură

 • Hotărârea nr. 28/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 28/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. – Marfă – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 28/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 28/2010 privind organizarea şedinţei solemne a Camerei Deputaţilor consacrate celebrării a 150 de ani de la înfiinţarea Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi

 • Hotărârea nr. 28/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 28/2010 privind constituirea şi găzduirea pe teritoriul statului român a modulului NATO al sistemului de comunicaţii şi informatic dislocabil – DCM E NATO al Batalionului II din cadrul Agenţiei pentru Servicii ale Sistemelor de Comunicaţii şi Informatice

 • Hotărârea nr. 28/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 28/2010 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 280/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 280/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în data de 20 februarie 2010 pe magistrala de cale ferată Bucureşti-Timişoara în zona Balota

 • Hotărârea nr. 281/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 281/2010 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent din judeţele Botoşani şi Vâlcea

 • Hotărârea nr. 282/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 282/2010 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului Iniţiativa Copiii Străzii din judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 283/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 283/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 • Hotărârea nr. 284/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 284/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome Compania Română de Aviaţie ROMAVIA – R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 285/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 285/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale Romtehnica – S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 286/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 286/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor CORESI – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 • Hotărârea nr. 287/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 287/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.997/2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific şi însemnelor distinctive pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 • Hotărârea nr. 288/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 288/2010 privind trecerea unei părţi de imobil, aflată în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 289/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 289/2010 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 29/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 29/2010 pentru modificarea şi completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casă

 • Hotărârea nr. 29/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 29/2010 pentru modificarea art. 9 din Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2009 privind înfiinţarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil şi a Codului de procedură civilă

 • Hotărârea nr. 29/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 29/2010 privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 29/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 29/2010 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 13/2009 privind structura serviciilor Senatului şi alte măsuri organizatorice

 • Hotărârea nr. 290/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 290/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin în domeniul public al comunei Naidăş şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Naidăş, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 291/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 291/2010 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local situate în judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 292/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 292/2010 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 293/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 293/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 294/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 294/2010 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 295/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 295/2010 privind aprobarea stemei comunei Brăduţ, judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 296/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 296/2010 pentru modificarea pct. 701 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Hotărârea nr. 297/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 297/2010 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind promovarea schimburilor şi colaborării în domeniul IMM dintre Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri din România şi Ministerul Comerţului din Republica Populară Chineză, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2009

 • Hotărârea nr. 298/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 298/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.006/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor sectoare de drum naţional, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 299/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 299/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 3/2010, Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România

  Hotărârea nr. 3/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România

 • Hotărârea nr. 3(r1)/2007, Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România

  Hotărârea nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România

 • Hotărârea nr. 3/2010, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali

  Hotărârea nr. 3/2010 privind aprobarea Registrului naţional al asistenţilor sociali din România

 • Hotărârea nr. 3/2010, Colegiul Psihologilor din România – COPSI

  Hotărârea nr. 3/2010 pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică

 • Hotărârea nr. 3/2010, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 3/2010 privind interpretarea art. 42 alin. (221) şi art. 711 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Hotărârea nr. 3/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 3/2010 privind numirea unor membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor

 • Hotărârea nr. 3/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 3/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bihor de către domnul Pop Claudiu-Adrian

 • Hotărârea nr. 3/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 3/2010 privind validarea unui mandat de deputat

 • Hotărârea nr. 3/2010, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 3/2010 privind modalitatea şi termenele de plată a cotizaţiilor fixe în anul 2010 şi a cotizaţiilor variabile datorate de consultanţii fiscali pentru veniturile realizate în anul 2009 şi depunerea declaraţiilor în anul 2010

 • Hotărârea nr. 3/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 3/2010 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 30/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 30/2010 privind modificarea anexei nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 30/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 30/2010 privind modificarea componenţei nominale a Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României, aprobată prin Hotărârea Parlamentului României nr. 19/2010

 • Hotărârea nr. 30/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 30/2010 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 30/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 30/2010 privind validarea unui membru interimar al Consiliului Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 300/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 300/2010 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Crişana-Bihor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi actualizarea inventarului domeniului public al statului

 • Hotărârea nr. 301/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 301/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava în domeniul public al comunei Izvoarele Sucevei şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 302/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 302/2010 pentru aprobarea Acordului privind cooperarea în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene, semnat la Tunis la 11 iunie 2009

 • Hotărârea nr. 303/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 303/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 238/2001 privind condiţiile de acordare a licenţei şi brevetului de turism

 • Hotărârea nr. 304/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 304/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 305/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 305/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 306/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 306/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 307/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 307/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Naţionale Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 308/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 308/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii de Administrare Active Feroviare S.A.A.F. – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 309/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 309/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. – Călători- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii