24 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 192/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 192/2010 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui imobil situat în comuna Crişan, judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 193/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 193/2010 privind preluarea unui sector de drum naţional, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 194/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 194/2010 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unui sector de drum comunal, încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, precum şi modificarea traseului şi a lungimii unor drumuri comunale şi a unui drum judeţean, situate în judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 195/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 195/2010 privind aprobarea Strategiei naţionale e-România

 • Hotărârea nr. 196/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 196/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 112/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu

 • Hotărârea nr. 197/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 197/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către domnul Şaramet Adrian Bogdan

 • Hotărârea nr. 198/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 198/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti Metrorex – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 199/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 199/2010 privind unele măsuri necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 19, din data de 25 aprilie 2010

 • Hotărârea nr. 2/2010, Ordinul Asistenţilor Medicali Geneneralişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medic

  Hotărârea nr. 2/2010 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 24/2009 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

 • Hotărârea nr. 2/2010, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 2/2010 privind desemnarea reprezentantului Autorităţii Electorale Permanente în Biroul Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti constituit la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor, care se vor desfăşura în Circumscripţia Electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 19, în data de 25 aprilie 2010

 • Hotărârea nr. 2/2010, Biroul permanent al Senatului

  Hotărârea nr. 2/2010 pentru modificarea anexei la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005

 • Hotărârea nr. 2/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Levente-Akos Horvath din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului Arad

 • Hotărârea nr. 2/2010, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 2/2010 privind interpretarea art. 41 alin. (6) şi art. 50 lit. o) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Hotărârea nr. 2/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 2/2010 privind numirea unui membru al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

 • Hotărârea nr. 2/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 2/2010 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 2/2010, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 2/2010 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal

 • Hotărârea nr. 2/2010, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 2/2010 privind aprobarea Normei nr. 2/2010 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

 • Hotărârea nr. 2/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 2/2010 privind demisia unui deputat

 • Hotărârea nr. 2/2010, Colegiul Psihologilor din România – COPSI

  Hotărârea nr. 2/2010 pentru aprobarea Normelor privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică

 • Hotărârea nr. 2/2010, Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

  Hotărârea nr. 2/2010 privind numirea în funcţia de adjunct al Avocatului Poporului

 • Hotărârea nr. 2/2010, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali

  Hotărârea nr. 2/2010 pentru aprobarea Normelor privind accesul în profesia de asistent social

 • Hotărârea nr. 20/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 20/2010 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 20/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 20/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 20/2010, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 20/2010 pentru aprobarea Normei nr. 10/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat

 • Hotărârea nr. 20/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 20/2010 pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 29/1994 privind stabilirea organizaţiilor internaţionale la care participă Parlamentul României

 • Hotărârea nr. 20/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 20/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Todea Andrei-Barbu din funcţia publică de prefect al judeţului Sălaj în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 200/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 200/2010 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010

 • Hotărârea nr. 201/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 201/2010 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor – Administraţia Naţională de Meteorologie în domeniul public al judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi, judeţul Iaşi, precum şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor – Administraţia Naţională de Meteorologie a unui teren trecut în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 202/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 202/2010 privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, pentru Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

 • Hotărârea nr. 203/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 203/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor sectoare de drum de interes local, trecute în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi, respectiv din administrarea Consiliului Local al Comunei Miroslava, judeţul Iaşi, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie Varianta de ocolire a municipiului Iaşi – etapa I – Varianta Sud

 • Hotărârea nr. 204/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 204/2010 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 205/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 205/2010 privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în domeniul public al comunei Ostra şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ostra, judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 206/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 206/2010 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 207/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 207/2010 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 208/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 208/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 209/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 209/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi, respectiv darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 21/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 21/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Vegh Alexandru din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Sălaj

 • Hotărârea nr. 21/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 21/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 31/2009 privind constituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea pachetului de legi privind securitatea naţională

 • Hotărârea nr. 21/2010, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 21/2010 pentru aprobarea Normei nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative

 • Hotărârea nr. 21/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 21/2010 privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 21/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 21/2010 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 210/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 210/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi, respectiv darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 211/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 211/2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 212/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 212/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională Prof. Dr. C. T. Nicolau, Centrul de Transfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, şi transmiterea dreptului de administrare pentru imobilul trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 15/2010 şi modificarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 213/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 213/2010 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2008-2010, precum şi a normelor de aplicare a acestuia

 • Hotărârea nr. 214/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 214/2010 privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Domeniilor Statului în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Mănăstirii Putna din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 215/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 215/2010 privind transmiterea imobilului Depozitul de tutun, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, pentru Complexul Muzeal Naţional Moldova Iaşi

 • Hotărârea nr. 2150/2009, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 2150/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

 • Hotărârea nr. 216/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 216/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2010

 • Hotărârea nr. 217/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 217/2010 privind preluarea în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii a unor imobile compuse din teren şi construcţii, situate în municipiul Iaşi, precum şi trecerea unei unităţi sanitare în subordinea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 218/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 218/2010 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat dintre România şi Republica Moldova, semnat la Bucureşti la 13 noiembrie 2009

 • Hotărârea nr. 219/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 219/2010 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului

 • Hotărârea nr. 22/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 22/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 4/2009 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989

 • Hotărârea nr. 22/2010, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti

  Hotărârea nr. 22/2010 pentru aprobarea Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 22/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 22/2010 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 • Hotărârea nr. 22/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 22/2010 privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 22/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 22/2010 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 22/2010, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 22/2010 pentru aprobarea Normei nr. 12/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat

 • Hotărârea nr. 220/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 220/2010 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 160/2010 privind suplimentarea bugetului Camerei Deputaţilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 221/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 221/2010 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2008 pentru aprobarea participării României la Expoziţia Mondială 2010 Un Oraş Mai Bun, O Viaţă Mai Bună, Shanghai, China

 • Hotărârea nr. 222/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 222/2010 pentru aprobarea plăţii contribuţiilor voluntare, în lei, ale României la programele şi fondurile de dezvoltare ale ONU pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 2223/2009, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 2223/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind modul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obţinute, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 322/2005

 • Hotărârea nr. 223/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 223/2010 privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 • Hotărârea nr. 224/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 224/2010 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 7 octombrie 2009 şi la 13 octombrie 2009 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, pentru finanţarea Proiectului de restructurare a transporturilor

 • Hotărârea nr. 225/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 225/2010 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 4 iunie 2009 şi 10 iunie 2009 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006

 • Hotărârea nr. 226/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 226/2010 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 23 noiembrie 2009 şi la Paris la 9 decembrie 2009 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării Proiectului privind apărarea împotriva inundaţiilor în zona de sud-vest a României, semnat la Bucureşti la 18 decembrie 2006 şi la Paris la 9 ianuarie 2007

 • Hotărârea nr. 227/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 227/2010 pentru aprobarea Înţelegerii de securitate dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării, semnată la Bucureşti la 10 noiembrie 2009

 • Hotărârea nr. 228/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 228/2010 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

 • Hotărârea nr. 229/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 229/2010 privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 23/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale

 • Hotărârea nr. 23/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 23/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 23/2010, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 23/2010 pentru aprobarea Normei nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 23/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 23/2010 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 23/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 23/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 230/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 230/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 803/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Teatrului Naţional I. L. Caragiale din Bucureşti

 • Hotărârea nr. 231/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 231/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Antibiotice – S.A. Iaşi, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 232/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 232/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale Unifarm – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 233/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 233/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Sanevit 2003 – S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 234/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 234/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2010 al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie

 • Hotărârea nr. 235/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 235/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unei suprafeţe totale de teren de 10.145,77 m2, trecută în proprietatea publică a statului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. pentru finalizarea lucrării Autostrada Braşov-Cluj-Borş, sector 2 Târgu Mureş-Cluj, secţiunea 2B Câmpia Turzii-Cluj Vest

 • Hotărârea nr. 236/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 236/2010 privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti

 • Hotărârea nr. 237/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 237/2010 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010-2012 şi a Planului general de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010-2012

 • Hotărârea nr. 238/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 238/2010 privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate şi de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 239/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 239/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome Rasirom

 • Hotărârea nr. 24/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 24/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României

 • Hotărârea nr. 24/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 24/2010 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unui drum comunal, încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, modificarea lungimii unor drumuri judeţene şi a unui drum comunal, precum şi schimbarea indicativului unui drum comunal, situate în judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 24/2010, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 24/2010 privind aprobarea Normei nr. 14/2010 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 7/2007 privind prospectul schemei de pensii private

 • Hotărârea nr. 24/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 24/2010 privind modificarea art. 34 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 24/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 24/2010 privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate

 • Hotărârea nr. 24/2010, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Hotărârea nr. 24/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 240/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 240/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 241/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 241/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Hotărârea nr. 242/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 242/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Hotărârea nr. 243/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 243/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 244/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 244/2010 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii privind activitatea de privatizare pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 245/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 245/2010 privind darea în administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Constanţa a unor bunuri imobile proprietate publică a statului

 • Hotărârea nr. 246/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 246/2010 privind numirea guvernatorului şi a viceguvernatorului României în Consiliul Guvernatorilor Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre

 • Hotărârea nr. 247/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 247/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind finanţarea sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 521/1997

 • Hotărârea nr. 248/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 248/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

 • Hotărârea nr. 249/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 249/2010 privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului