25 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 152/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 152/2010 privind atribuirea calităţii de împuternicit de frontieră la frontiera româno-sârbă, pentru desemnarea componenţei delegaţiei părţii române în Comisia mixtă pentru întreţinerea şi reconstituirea frontierei în sectorul de uscat al frontierei româno-bulgare şi privind modificarea unor acte normative pentru aplicarea unor documente de cooperare bilaterală în domeniul regimului frontierei de stat

 • Hotărârea nr. 1522(r1)/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping1)

 • Hotărârea nr. 153/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 153/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 155/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 155/2010 privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar care beneficiază de măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar

 • Hotărârea nr. 155/2010, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 155/2010 privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

 • Hotărârea nr. 1553/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1553/2009 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 1554/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1554/2009 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 156/2010, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 156/2010 pentru aprobarea formularelor de raport anual

 • Hotărârea nr. 156/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 156/2010 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Luxemburg la 26 martie 2008 şi la Bucureşti la 9 aprilie 2008, precum şi la Luxemburg la 15 septembrie 2009 şi la Bucureşti la 2 octombrie 2009, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

 • Hotărârea nr. 157/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 157/2010 privind aprobarea stemei municipiului Botoşani, judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 158/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 158/2010 privind aprobarea stemei oraşului Ştefăneşti, judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 158/2010, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 158/2010 pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 155/2010 privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

 • Hotărârea nr. 1586/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1586/2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 159/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 159/2010 privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 16/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 16/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Bondi Gyongyike din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului Maramureş

 • Hotărârea nr. 16/2010, Banca Naţională a României – BNR

  Hotărârea nr. 16/2010 privind radierea din Registrul general şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare a Societăţii Comerciale INTESA LEASING IFN – S.A.

 • Hotărârea nr. 16/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 16/2010 pentru modificarea art. 9 din Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2009 privind înfiinţarea unei Comisii speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil şi a Codului de procedură civilă

 • Hotărârea nr. 16/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 16/2010 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 16/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 16/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 160/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 160/2010 privind suplimentarea bugetului Camerei Deputaţilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 1604/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1604/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 1607/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1607/2009 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni

 • Hotărârea nr. 1608/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1608/2009 privind declasificarea unor decrete ale Consiliului de Stat adoptate în perioada 1953-1989 şi a unor decrete prezidenţiale adoptate în perioada 1974-1989

 • Hotărârea nr. 161/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 161/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Pădurilor pe anul 2010 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului

 • Hotărârea nr. 1610/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1610/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.443/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 1611/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România

 • Hotărârea nr. 1612/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1612/2009 pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investiţii şi Companii Multinaţionale, care gestionează problematica Declaraţiei pentru investiţii internaţionale şi companii multinaţionale a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

 • Hotărârea nr. 1619/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1619/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor cap. VIII Măsuri pentru facilitarea accesului la finanţarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol şi alimentar din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Hotărârea nr. 162/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 162/2010 privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public al oraşului Filiaşi şi din administrarea Consiliului Local Filiaşi în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Hotărârea nr. 1628/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1628/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii din judeţele Iaşi şi Suceava, în cadrul proiectului Programul de incluziune socială, investiţii finanţate în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut nr. 4.825 RO încheiat între România şi BIRD şi ratificat prin Legea nr. 40/2007, împrumut acordat Guvernului României de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi din cofinanţare de către Guvernul României

 • Hotărârea nr. 1629/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1629/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent din judeţele Botoşani, Gorj şi Harghita

 • Hotărârea nr. 163/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 163/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale Poşta Română – S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

 • Hotărârea nr. 163/2010, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 163/2010 pentru modificarea Regulamentului privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186/2007

 • Hotărârea nr. 163/2010, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 163/2010 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere

 • Hotărârea nr. 1631/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Hotărârea nr. 1632/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1632/2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014

 • Hotărârea nr. 1633/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1633/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

 • Hotărârea nr. 1634/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 1635/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Hotărârea nr. 164/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 164/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 164/2010, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 164/2010 pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei şi din terţe ţări

 • Hotărârea nr. 165/2010, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 165/2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea firmelor de audit

 • Hotărârea nr. 165/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 165/2010 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, din data de 18 aprilie 2010

 • Hotărârea nr. 166/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 166/2010 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil situat în comuna Păuliş, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 166/2010, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 166/2010 privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

 • Hotărârea nr. 167/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 167/2010 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006

 • Hotărârea nr. 168/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 168/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional şi siguranţă a navigaţiei Sistem de management al traficului de nave pe Dunăre şi de informare asupra transportului pe ape interioare – RoRIS

 • Hotărârea nr. 168/2010, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 168/2010 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

 • Hotărârea nr. 169/2010, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 169/2010 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010

 • Hotărârea nr. 169/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 169/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unei suprafeţe totale de teren de 760 m2, trecută în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de interes naţional Autostrada Bucureşti – Cernavodă pe raza localităţii Vâlcelele, judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 17/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 17/2010 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Bâzoi Sevastian, prefect al judeţului Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 17/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 17/2010 privind prelungirea mandatului preşedintelui şi al celorlalţi membri ai Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

 • Hotărârea nr. 17/2010, Banca Naţională a României – BNR

  Hotărârea nr. 17/2010 privind radierea din Registrul general şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare a Societăţii Comerciale MARA LEASING IFN – S.A.

 • Hotărârea nr. 17/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 17/2010 privind validarea unor membri interimari ai Consiliului Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 17/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 17/2010 privind completarea art. 59 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 170/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 170/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru înlăturarea efectelor alunecării de teren produse în comuna Odăile, judeţul Buzău

 • Hotărârea nr. 171/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 171/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

 • Hotărârea nr. 171/2010, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 171/2010 privind aprobarea Regulilor de organizare şi desfăşurare a testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu în activitatea de audit financiar

 • Hotărârea nr. 172/2010, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 172/2010 privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari

 • Hotărârea nr. 172/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 172/2010 pentru aprobarea Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul României, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin Agenţia pentru Comerţ şi Dezvoltare (USTDA), semnat la Washington, DC la 6 aprilie 2009, privind amendarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin Agenţia pentru Comerţ şi Dezvoltare (USTDA), semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2006

 • Hotărârea nr. 173/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 173/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar

 • Hotărârea nr. 173/2010, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 173/2010 privind aprobarea Regulilor de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională pentru atribuirea calităţii de auditor financiar

 • Hotărârea nr. 174/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 174/2010 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de mic trafic de frontieră

 • Hotărârea nr. 175/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 175/2010 privind aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României

 • Hotărârea nr. 176/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 176/2010 privind transmiterea unor imobile situate în localitatea Hilişeu-Crişan, comuna Hilişeu-Horia, şi localitatea Crasnaleuca, comuna Coţuşca, judeţul Botoşani, din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani în domeniul public al comunelor Hilişeu-Horia şi Coţuşca şi în administrarea consiliilor locale respective

 • Hotărârea nr. 177/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 177/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei – Tribunalul Bistriţa-Năsăud în domeniul public al oraşului Năsăud şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 177/2010, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 177/2010 privind aprobarea Procedurilor de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Hotărârea nr. 178/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 178/2010 pentru modificarea art. 19 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 • Hotărârea nr. 179/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 179/2010 pentru aprobarea Protocolului celei de-a şaptea reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru protecţia mediului, semnat la Budapesta la 10 septembrie 2009, pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Bucureşti la 26 mai 1997

 • Hotărârea nr. 179/2010, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 179/2010 pentru completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 140/2009 privind aprobarea cotizaţiilor şi tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România şi pentru stagiarii în activitatea de audit financiar

 • Hotărârea nr. 18/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 18/2010 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 18/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 18/2010 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 18/2010, Banca Naţională a României – BNR

  Hotărârea nr. 18/2010 privind radierea din Registrul general şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare a Societăţii Comerciale EUROLEASING IFN – S.A.

 • Hotărârea nr. 18/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 18/2010 privind organizarea audierilor, în cadrul Grupului pentru combaterea traficului de persoane, ale reprezentanţilor instituţiilor publice cu atribuţii în acest domeniu

 • Hotărârea nr. 18/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 18/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Satu Mare de către domnul Mocan Firu Adrian

 • Hotărârea nr. 180/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 180/2010 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia Electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 19

 • Hotărârea nr. 180/2010, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 180/2010 pentru aprobarea codurilor CAEN care pot fi înscrise în obiectul de activitate al societăţilor care solicită înscrierea sau menţinerea în Registrul public al auditorilor financiari – persoane juridice

 • Hotărârea nr. 181/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 181/2010 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor care se vor desfăşura în Circumscripţia Electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 19, în data de 25 aprilie 2010

 • Hotărârea nr. 182/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 182/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către doamna Luchiniuc Aurica

 • Hotărârea nr. 182/2010, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 182/2010 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

 • Hotărârea nr. 183/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 183/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către domnul Tudorache Daniel Ovidiu

 • Hotărârea nr. 183/2010, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 183/2010 privind modificarea şi completarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 168/2010, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 169/2010

 • Hotărârea nr. 184/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 184/2010 privind declasificarea unor informaţii secrete de stat emise de Ministerul Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 185/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 185/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Autostrada Arad – Timişoara, km 12+000 – km 44+000 pe teritoriile municipiului Arad, al localităţii Şagu, judeţul Arad, şi localităţilor Orţişoara, Pişchia, Giarmata, judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 186/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 186/2010 privind trecerea unui bun din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile – S.A. Constanţa în domeniul public al judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu

 • Hotărârea nr. 187/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 187/2010 privind elaborarea strategiei fiscal-bugetare pentru perioada 2011-2013

 • Hotărârea nr. 188/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 188/2010 pentru aprobarea subvenţiei unitare acordate pentru acţiuni de ecologizare Societăţii Comerciale Romplumb – S.A. Baia Mare în anul 2010

 • Hotărârea nr. 188/2010, Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili

  Hotărârea nr. 188/2010 privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi a Tabloului experţilor evaluatori de întreprinderi

 • Hotărârea nr. 189/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 189/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism

 • Hotărârea nr. 19/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 19/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Satu Mare de către domnul Pataki Csaba

 • Hotărârea nr. 19/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 19/2010 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României

 • Hotărârea nr. 19/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 19/2010 privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 • Hotărârea nr. 19/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 19/2010 pentru alegerea unui vicepreşedinte al Senatului

 • Hotărârea nr. 19/2010, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 19/2010 pentru aprobarea Normei nr. 9/2010 privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 • Hotărârea nr. 19/2010, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti

  Hotărârea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc

 • Hotărârea nr. 19/2010, Banca Naţională a României – BNR

  Hotărârea nr. 19/2010 privind radierea din Registrul general şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare a Societăţii Comerciale LEASING ZONE IFN – S.A.

 • Hotărârea nr. 19/2010, Consiliul Naţ. al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din Rom

  Hotărârea nr. 19/2010 privind modificarea şi completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009

 • Hotărârea nr. 19/2010, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 19/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 2/2005

 • Hotărârea nr. 190/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 190/2010 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 ianuarie 2009 şi la Paris la 10 septembrie 2009 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998

 • Hotărârea nr. 191/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 191/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru judeţul Dolj