19 Decembrie, 2018
 • Hotărârea nr. 1302/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

 • Hotărârea nr. 1303/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1303/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate şi a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

 • Hotărârea nr. 1305/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1305/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Municipal Târgovişte de la Consiliul Local al Municipiului Târgovişte la Consiliul Judeţean Dâmboviţa, desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare din judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 1306/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1306/2010 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Relaţii Interetnice, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 1307/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1307/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Răcuciu Horaţiu-Dumitru

 • Hotărârea nr. 1308/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1308/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 1309/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1309/2010 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 131/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 131/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 1310/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1310/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 1311/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1311/2010 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 1312/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1312/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru plata arieratelor

 • Hotărârea nr. 1313/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1313/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru plata arieratelor

 • Hotărârea nr. 1314/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1314/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru finanţarea unor cheltuieli pentru finalizarea construcţiei şi amenajării Centrului Social Pietricica din municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 1315/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1315/2010 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune pe anul 2010 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 1316/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1316/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Pădurilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru plata arieratelor

 • Hotărârea nr. 1317/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1317/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 1318/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1318/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 1319/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1319/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru premierea sportivelor care au obţinut locul III la Campionatul European de Handbal Feminin, desfăşurat în Norvegia şi Danemarca în anul 2010

 • Hotărârea nr. 132/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 132/2010 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Mediului din România şi Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale din Republica Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2009

 • Hotărârea nr. 1320/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1320/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 1321/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1321/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 1322/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1322/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.270/2010 privind unele măsuri în domeniul finanţării din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pe anul 2010 a unor cheltuieli de capital pentru unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar

 • Hotărârea nr. 1323/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1323/2010 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

 • Hotărârea nr. 1324/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1324/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011

 • Hotărârea nr. 1325/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1325/2010 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului cu sumele necesare reprezentării României de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii

 • Hotărârea nr. 1326/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1326/2010 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

 • Hotărârea nr. 1328/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1328/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 188/2010 pentru aprobarea subvenţiei unitare acordate pentru acţiuni de ecologizare Societăţii Comerciale Romplumb – S.A. Baia Mare în anul 2010

 • Hotărârea nr. 1329/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1329/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 620/2007 privind modalitatea de utilizare a fondurilor alocate de Uniunea Europeană prin intermediul Facilităţii Schengen şi pentru fluxurile de numerar şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen

 • Hotărârea nr. 133/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 133/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 • Hotărârea nr. 1331/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1331/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anul 2010

 • Hotărârea nr. 1332/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale

 • Hotărârea nr. 1333/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1333/2010 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul Naţional al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 1335/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1335/2010 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Hotărârea nr. 1336/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1336/2010 privind aprobarea actelor adiţionale nr. 2 pe anul 2010 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008-2011 şi la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători ale operatorilor de transport feroviar de călători nou-intraţi pe piaţa de transport în perioada de valabilitate a contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2008-2011

 • Hotărârea nr. 1337/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1337/2010 pentru modificarea anexei nr. 6 la Actul adiţional pe anul 2010 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. pentru perioada 2008-2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.667/2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 643/2010

 • Hotărârea nr. 1338/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1338/2010 privind aprobarea sumelor necesare Consiliului Superior al Magistraturii pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006

 • Hotărârea nr. 1339/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1339/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificativ pe anul 2010 al Regiei Autonome Monitorul Oficial, regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 134/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 134/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

 • Hotărârea nr. 1341/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1341/2010 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 1342/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1342/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. Călători – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1345/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1345/2010 privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2011

 • Hotărârea nr. 1346/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1346/2010 pentru aprobarea de la bugetul de stat a sumelor necesare contractării şi implementării proiectelor PHARE la nivelul Ministerului Mediului şi Pădurilor

 • Hotărârea nr. 1347/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1347/2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011

 • Hotărârea nr. 1348/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1348/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 417/2010 privind finanţarea din bugetele aprobate unor ordonatori principali de credite bugetare pe anul 2010 pentru unităţi de cult, unităţi sanitare, unităţi de învăţământ şi pentru unele penitenciare, precum şi alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru Secretariatul General al Guvernului – Secretariatul de Stat pentru Culte şi pentru unele autorităţi ale administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1349/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1349/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite

 • Hotărârea nr. 135/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 135/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome Monitorul Oficial, regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 1350/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1350/2010 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul Inspecţiei Muncii şi al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale

 • Hotărârea nr. 1352/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08

 • Hotărârea nr. 1354/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1354/2010 privind modificarea anexelor nr. 1/b şi 2/b la Hotărârea Guvernului nr. 384/2010 pentru aprobarea subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială, acordate companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier în anul 2010

 • Hotărârea nr. 1355/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1355/2010 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Hotărârea nr. 136/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 136/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 137/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 137/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2010 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.431/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine

 • Hotărârea nr. 1374/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1374/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.168/2010 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru unele autorităţi ale administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1375/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1375/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

 • Hotărârea nr. 1376/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1376/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 1377/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1377/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1378/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1378/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 1379/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1379/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

 • Hotărârea nr. 138/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 138/2010 privind organizarea unei serii de manifestări culturale şi de diplomaţie publică pentru marcarea zilei de 20 martie, Ziua Internaţională a Francofoniei

 • Hotărârea nr. 1380/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1380/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru plata arieratelor

 • Hotărârea nr. 1381/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1381/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 1382/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1382/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 1383/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1383/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării

 • Hotărârea nr. 1384/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1384/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru plata arieratelor

 • Hotărârea nr. 1385/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1385/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 114/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale Loteria Română – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 1387/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1387/2010 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) şi la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 752/2010 privind măsurile de reorganizare a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi stabilirea numărului de posturi pentru acestea

 • Hotărârea nr. 1388/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012

 • Hotărârea nr. 1389/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

 • Hotărârea nr. 139/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 139/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Supercomputing

 • Hotărârea nr. 1395/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1395/2010 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2011

 • Hotărârea nr. 1397/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

 • Hotărârea nr. 14/2010, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 14/2010 privind modificarea şi completarea Normei privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinate facilitării accesului la finanţare în actuala perioadă de criză economică şi financiară, constând în garanţii acordate IMM-urilor şi întreprinderilor mari (NI-GAR-08-I/0)

 • Hotărârea nr. 14/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 14/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Delcea Valentin

 • Hotărârea nr. 14/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 14/2010 pentru respingerea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Televiziune pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 14/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 14/2010 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 14/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 14/2010 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 140/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 140/2010 privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 141/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret

 • Hotărârea nr. 142/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 142/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 143/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 143/2010 privind aprobarea stemei comunei Independenţa, judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 1434/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1434/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 1435/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1435/2009 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din etapa a III-a a Programului de infrastructură municipală, prevăzut prin Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Hotărârea nr. 144/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 1448/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1448/2009 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 145/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 145/2010 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.467/2008 privind acordarea unor măsuri de sprijin familiilor afectate de explozia care a avut loc în data de 15 noiembrie 2008 la Exploatarea Minieră Petrila, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 146/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 146/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 147/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 147/2010 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 148/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 148/2010 pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2010 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

 • Hotărârea nr. 1483/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1483/2009 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 149/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 149/2010 privind darea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe dintr-un imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 15/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 15/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către domnul Boloş Constantin

 • Hotărârea nr. 15/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 15/2010 pentru aprobarea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară pe anul 2008 ale Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES

 • Hotărârea nr. 15/2010, Banca Naţională a României – BNR

  Hotărârea nr. 15/2010 privind radierea din Registrul general şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare a Societăţii Comerciale PLATINUM INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ – S.A.

 • Hotărârea nr. 15/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 15/2010 pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională

 • Hotărârea nr. 15/2010, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 15/2010 pentru aprobarea Normei nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private

 • Hotărârea nr. 15/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 15/2010 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Senatului

 • Hotărârea nr. 150/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe

 • Hotărârea nr. 150/2010, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 150/2010 pentru prelungirea aplicabilităţii Cadrului temporar aplicabil criteriilor de eligibilitate aferente produselor de finanţare şi garantare în numele şi în contul statului, aprobat prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 50/2009

 • Hotărârea nr. 1508/2009, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1508/2009 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 151/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 151/2010 privind aprobarea Programului Renaşterea satului românesc – 10 case pentru specialişti