24 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1212/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1212/2010 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

 • Hotărârea nr. 1213/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1213/2010 privind necesarul de efective de poliţie militară pentru paza sediilor instanţelor şi parchetelor militare, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii

 • Hotărârea nr. 1214/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1214/2010 privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 mai 2010 şi la 31 mai 2010, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006

 • Hotărârea nr. 1215/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1215/2010 privind transmiterea fără plată în proprietatea unităţilor de cult deţinătoare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 • Hotărârea nr. 1216/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1216/2010 privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unităţilor de cult deţinătoare a unor imobile aflate în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1217/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1217/2010 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru Parcul Natural Cefa

 • Hotărârea nr. 1218/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1218/2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 897/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

 • Hotărârea nr. 1219/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1219/2010 privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru anul 2010 la bugetul Fondului general de bază pentru bugetul operaţional al Convenţiei de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 91/2003

 • Hotărârea nr. 122/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 122/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 1220/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1220/2010 privind aprobarea sumei necesare Consiliului Superior al Magistraturii pentru finalizarea proiectului PHARE RO 2004/016 – 772.01.04.02, Lot 2 – Dotarea Consiliului Superior al Magistraturii cu facilităţi adecvate

 • Hotărârea nr. 1221/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1221/2010 pentru modificarea anexei nr. 28 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 1222/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1222/2010 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 1223/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1223/2010 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii, grădiniţe reabilitate cu 1, 2 şi 3 săli de grupă, cuprinse în Proiectul privind incluziunea socială, şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

 • Hotărârea nr. 1224/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1224/2010 privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate în municipiul Turda, judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 1225/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1225/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitare şi extindere Palat de Justiţie Oradea, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 1226/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1226/2010 privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate şi de administrare asupra unor imobile situate în judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 1227/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1227/2010 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1229/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1229/2010 privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unităţilor de cult deţinătoare a unor imobile aflate în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 123/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 123/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 1230/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1230/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Autostrada Timişoara Lugoj

 • Hotărârea nr. 1231/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Autostrada Orăştie-Sibiu

 • Hotărârea nr. 1232/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1232/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Autostrada Lugoj-Deva

 • Hotărârea nr. 1233/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1233/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Reabilitare DN 24 limita de judeţ Galaţi/Vaslui până la Crasna (km 51+000 – km 105+070) şi DN 24B Crasna-Albiţa (DN 24B km 0+000 – km 47+881)

 • Hotărârea nr. 1234/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1234/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190 – km 222+183

 • Hotărârea nr. 1235/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar

 • Hotărârea nr. 1236/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1236/2010 privind transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor – Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor – Administraţia Naţională Apele Române

 • Hotărârea nr. 1237/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1237/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Lucrări de îndiguire a râului Siret pe tronsonul Rotunda-Buruieneşti, comuna Doljeşti, judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 1238/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1238/2010 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi Academiei Române din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2010, în vederea susţinerii editării publicaţiilor culturale

 • Hotărârea nr. 1239/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum şi pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Unităţii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 124/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 124/2010 privind modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 1240/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1240/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru un consiliu local şi un primar

 • Hotărârea nr. 1241/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1241/2010 pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru un consiliu local şi un primar din data de 16 ianuarie 2011

 • Hotărârea nr. 1242/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1242/2010 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat

 • Hotărârea nr. 1243/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1243/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Lucrări de construcţie seră – laborator insect-proof pentru micropropagarea şi producerea de prebază la cartof la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov

 • Hotărârea nr. 1244/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1244/2010 privind aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2010

 • Hotărârea nr. 1245/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1245/2010 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2011

 • Hotărârea nr. 1246/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1246/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Apărare şi consolidare DN 57 Orşova-Pojejena şi DN 57A Pojejena-Socol

 • Hotărârea nr. 1247/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1247/2010 privind modificarea anexei nr. 2/10 la Hotărârea Guvernului nr. 828/2009 pentru aprobarea listei cuprinzând 10 obiective de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A., în calitate de agenţie de implementare

 • Hotărârea nr. 1248/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1248/2010 privind aprobarea suplimentării sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 416/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Autostrada Nădlac-Arad

 • Hotărârea nr. 1249/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1249/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.521/2009 privind unele măsuri în vederea înfiinţării Institutului Regional de Oncologie Timişoara

 • Hotărârea nr. 125/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 125/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 1250/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1250/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică

 • Hotărârea nr. 1251/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1251/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011

 • Hotărârea nr. 1252/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1252/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitare şi modernizare Pavilion central şi Pavilion fiziologia nutriţiei la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală Baloteşti

 • Hotărârea nr. 1253/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1253/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitarea şi modernizarea a 12 laboratoare din clădirea principală a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov

 • Hotărârea nr. 1254/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1254/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Lucrări de intervenţii la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea

 • Hotărârea nr. 1255/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1255/2010 privind aprobarea amendamentului nr. 2, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 august 2010 şi la Londra la 25 august 2010 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005

 • Hotărârea nr. 1257/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1257/2010 privind participarea României cu statut de observator permanent la Comitetul Educaţiei al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

 • Hotărârea nr. 1258/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1258/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 4.496 m2, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a lucrărilor de construcţie a obiectivului Fluidizare trafic pe DN 1 între km 8+100 şi km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – obiect 7 – Completarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7-DN 1A

 • Hotărârea nr. 1259/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001

 • Hotărârea nr. 126/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 126/2010 privind schimbarea regimului juridic al unui teren, în vederea realizării de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Şcoala de Agenţi de Poliţie Vasile Lascăr Câmpina, a unui program pentru construirea de locuinţe

 • Hotărârea nr. 1260/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1260/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor România-Film, regie autonomă aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 • Hotărârea nr. 1262/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1262/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1263/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1263/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru plata arieratelor

 • Hotărârea nr. 1264/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, “Medium Term Notes”

 • Hotărârea nr. 1265/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1265/2010 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002

 • Hotărârea nr. 1266/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1266/2010 privind desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare din judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 1267/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism

 • Hotărârea nr. 1269/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1269/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 127/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 127/2010 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1270/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1270/2010 privind unele măsuri în domeniul finanţării din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pe anul 2010 a unor cheltuieli de capital pentru unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar

 • Hotărârea nr. 1271/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1271/2010 pentru aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase în perioada iunie-iulie 2010 la lucrările de gospodărire a apelor aferente unor obiective din domeniul public al statului, precum şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2010

 • Hotărârea nr. 1272/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1272/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către doamna Tudorache Silvana Cornelia

 • Hotărârea nr. 1273/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1273/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru Consiliul Local al Comunei Oraşu Nou, judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 1274/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1274/2010 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru Consiliul Local al Comunei Oraşu Nou, judeţul Satu Mare, din data de 23 ianuarie 2011

 • Hotărârea nr. 1275/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1275/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 1276/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1276/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 1277/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1277/2010 privind repartizarea unor sume către bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor electrice de termoficare către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. – Marfă – S.A.

 • Hotărârea nr. 1278/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1278/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru plata arieratelor

 • Hotărârea nr. 1279/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1279/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru plata arieratelor

 • Hotărârea nr. 128/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 128/2010 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unităţii de administrare şi modificarea valorilor de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 1280/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1280/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 1281/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1281/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2010, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat

 • Hotărârea nr. 1282/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1282/2010 privind aprobarea Amendamentului nr. 3, convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., semnate la Bucureşti la 18 februarie 2010 şi la Luxemburg la 19 iulie 2010, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002

 • Hotărârea nr. 1283/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1283/2010 privind aprobarea amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 aprilie 2010 şi la Washington la 12 iulie 2010 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii

 • Hotărârea nr. 1284/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1284/2010 pentru aprobarea Amendamentului nr. 2, convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., semnate la Bucureşti la 5 martie 2010 şi la Luxemburg la 19 iulie 2010, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006

 • Hotărârea nr. 1285/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1285/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul Economic şi Social

 • Hotărârea nr. 1286/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1286/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anul 2010

 • Hotărârea nr. 1287/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1287/2010 privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dâmboviţa, precum şi trecerea acestui imobil în domeniul public al oraşului Titu şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Titu

 • Hotărârea nr. 1288/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1288/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora

 • Hotărârea nr. 1289/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1289/2010 pentru modificarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 129/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 129/2010 privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 129/2010, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 129/2010 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

 • Hotărârea nr. 1290/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1290/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Varianta de ocolire Cluj Nord-Est, km 1+600-km 4+520, judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 1291/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1291/2010 privind modificarea anexelor nr. 1/a şi 2/a la Hotărârea Guvernului nr. 384/2010 pentru aprobarea subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială, acordate companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier în anul 2010

 • Hotărârea nr. 1292/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1292/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor

 • Hotărârea nr. 1293/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1293/2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 581/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitare DN 15 Reghin-Topliţa km 109+940-km 182+800

 • Hotărârea nr. 1294/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1294/2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitare DN 12 Chichiş-Topliţa km 0+000-km 166+625

 • Hotărârea nr. 1297/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1297/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 1298/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1298/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 255/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 1299/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1299/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Pădurilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru plata arieratelor

 • Hotărârea nr. 13/2010, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor

  Hotărârea nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII

 • Hotărârea nr. 13/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 13/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Şerban Ion

 • Hotărârea nr. 13/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 13/2010 privind prelungirea mandatului preşedintelui şi al celorlalţi membri ai Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

 • Hotărârea nr. 13/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 13/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 13/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 13/2010 privind prelungirea mandatului unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate

 • Hotărârea nr. 13/2010, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 13/2010 privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal – sesiunea noiembrie 2010

 • Hotărârea nr. 130/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 130/2010 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum de exploatare situat în judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 130/2010, Curtea de Conturi

  Hotărârea nr. 130/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi

 • Hotărârea nr. 1300/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1300/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră