21 Martie, 2019
 • Hotărârea nr. 1124/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1124/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Timiş şi în administrarea Consiliului Judeţean Timiş

 • Hotărârea nr. 1125/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1125/2010 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 1126/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1126/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie Palatul de Justiţie Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 1127/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1127/2010 privind transmiterea unor părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al comunei Grădiştea şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Grădiştea, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 1128/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1128/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor în domeniul public al oraşului Ştei şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Ştei, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 1129/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1129/2010 pentru completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 113/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 113/2010 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

 • Hotărârea nr. 1130/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1130/2010 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1131/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1131/2010 privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a unor părţi de imobile trecute în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1132/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1132/2010 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1133/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1133/2010 privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 6 octombrie 2010 şi la Bucureşti la 18 octombrie 2010 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006

 • Hotărârea nr. 1134/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice

 • Hotărârea nr. 1135/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1135/2010 privind reorganizarea unor instituţii aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 • Hotărârea nr. 1136/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1136/2010 privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1137/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1137/2010 privind modificarea anexei nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1138/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1138/2010 pentru aprobarea amendamentului nr. 3 încheiat între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 6 august 2010 şi la Bucureşti la 16 august 2010, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003

 • Hotărârea nr. 1139/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1139/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune – S.A., precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat

 • Hotărârea nr. 114/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 114/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale Loteria Română – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 1140/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1140/2010 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 350 în administrarea Societăţii Române de Radiodifuziune

 • Hotărârea nr. 1141/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1141/2010 pentru aprobarea transferului managementului asistenţei medicale a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea de la Consiliul Judeţean Bihor la Consiliul Local al Municipiului Oradea

 • Hotărârea nr. 1142/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1142/2010 privind desfiinţarea Spitalului de Pneumoftiziologie Sfântul Ilie Piteşti

 • Hotărârea nr. 1143/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1143/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1144/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1144/2010 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Alba Iulia şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 1145/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1145/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Varianta de ocolire Mangalia

 • Hotărârea nr. 1146/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1146/2010 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Iaşi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi, judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 1147/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1147/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Târgu Mureş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1148/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1148/2010 privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea realizării unor obiective de investiţii şi pentru scoaterea din funcţiune şi casarea unei construcţii

 • Hotărârea nr. 1149/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1149/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Varianta de ocolire Budeşti

 • Hotărârea nr. 115/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 115/2010 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2010 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 • Hotărârea nr. 1150/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1150/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Varianta de ocolire Adjud

 • Hotărârea nr. 1151/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1151/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Varianta ocolitoare Zărneşti DN 73A, km 26+900-km 28+200

 • Hotărârea nr. 1152/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1152/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Varianta de ocolire Fălticeni

 • Hotărârea nr. 1153/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1153/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Varianta de ocolire Pucioasa

 • Hotărârea nr. 1154/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1154/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Varianta de ocolire Buftea

 • Hotărârea nr. 1155/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1155/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Varianta de ocolire Târgu Frumos

 • Hotărârea nr. 1156/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1156/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Varianta de ocolire Târgu Jiu

 • Hotărârea nr. 1157/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1157/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Varianta de ocolire Mihăileşti

 • Hotărârea nr. 1158/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1158/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Varianta de ocolire Dej

 • Hotărârea nr. 1159/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1159/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Varianta de ocolire Filiaşi

 • Hotărârea nr. 116/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 116/2010 privind aprobarea suplimentării sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 948/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – obiect 5A Reabilitare şi extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti între DN 1A şi DN 1

 • Hotărârea nr. 1160/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1160/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizare DN 1A, Buftea-Centura Ploieşti Vest, km 12+260-km 64+400

 • Hotărârea nr. 1161/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1161/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mehedinţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 1162/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1162/2010 privind transmiterea, pe perioada executării lucrărilor, a unor sectoare de drumuri naţionale aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., în vederea reabilitării acestora

 • Hotărârea nr. 1163/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1163/2010 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 • Hotărârea nr. 1164/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1164/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor

 • Hotărârea nr. 1165/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1165/2010 privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 1166/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1166/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1167/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1167/2010 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii din cadrul Proiectului Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent din judeţele Neamţ şi Braşov şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora

 • Hotărârea nr. 1168/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1168/2010 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru unele autorităţi ale administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1169/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1169/2010 privind înscrierea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru centrele judeţene aflate în subordinea acesteia, a unor imobile sau a unor părţi din acestea, care au trecut în proprietatea publică a statului prin hotărâri ale consiliilor locale

 • Hotărârea nr. 117/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 117/2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România

 • Hotărârea nr. 1170/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1170/2010 pentru constatarea încetării, la cerere, a mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, reprezentant al Băncii Naţionale a României

 • Hotărârea nr. 1171/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1171/2010 pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a finanţării acestor programe

 • Hotărârea nr. 1172/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1172/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către domnul Moruzi Petru Daniel

 • Hotărârea nr. 1173/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1173/2010 privind eliberarea domnului Ciobotea Ionel din funcţia publică de subprefect al judeţului Dolj

 • Hotărârea nr. 1174/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1174/2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Spitalului Profesor Doctor Constantin Angelescu

 • Hotărârea nr. 1175/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1175/2010 pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2010

 • Hotărârea nr. 1176/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1176/2010 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acestuia către foştii proprietari

 • Hotărârea nr. 1177/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1177/2010 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia către persoanele îndreptăţite

 • Hotărârea nr. 1178/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1178/2010 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1179/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1179/2010 pentru scoaterea din inventarul centralizat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, ca urmare a retrocedării acestora către foştii proprietari

 • Hotărârea nr. 118/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 118/2010 pentru aprobarea Metodologiei de achiziţionare prin cumpărare, schimb sau donaţie de către stat, prin Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva şi ceilalţi administratori, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului

 • Hotărârea nr. 1180/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1180/2010 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia fostului proprietar

 • Hotărârea nr. 1181/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1181/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al judeţului Mehedinţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 1182/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1182/2010 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – U.M. 0449 Craiova, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1183/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1183/2010 privind aprobarea listei cuprinzând proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu pentru care se aplică prevederile art. 52 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale art. 54 alin. (91) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

 • Hotărârea nr. 1184/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1184/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Varianta de ocolire a municipiului Caracal

 • Hotărârea nr. 1185/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1185/2010 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 – Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor UE privind băncile de sânge – unităţile de transfuzie – din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane

 • Hotărârea nr. 1186/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1186/2010 privind aprobarea practicării sportului profesionist în ramura de sport hochei pe gheaţă

 • Hotărârea nr. 1187/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1187/2010 privind aprobarea practicării sportului profesionist în ramura de sport dans sportiv

 • Hotărârea nr. 1188/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1188/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Studioul Cinematografic Animafilm – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 • Hotărârea nr. 1189/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1189/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Studioul Cinematografic Sahia Film – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 • Hotărârea nr. 119/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 119/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casă

 • Hotărârea nr. 1191/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1191/2010 privind stabilirea sistemului de înregistrare a loturilor de sturioni din crescătorii şi a caviarului obţinut din activităţi de acvacultură şi de marcare prin etichetare a caviarului

 • Hotărârea nr. 1193/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1193/2010 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

 • Hotărârea nr. 1194/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1194/2010 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1195/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1195/2010 pentru modificarea anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2010

 • Hotărârea nr. 1196/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1196/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 1197/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1197/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi

 • Hotărârea nr. 1198/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1198/2010 privind stabilirea modelului proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 22 judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 3, din data de 5 decembrie 2010

 • Hotărârea nr. 1199/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1199/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Stănişteanu Sergiu Noruţ din funcţia publică de prefect al judeţului Giurgiu în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotărârea nr. 12/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 12/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Baranga Dan-Cornel

 • Hotărârea nr. 12/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 12/2010 privind validarea unui mandat de deputat

 • Hotărârea nr. 12/2010, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 12/2010 privind nivelul cotizaţiilor membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2010

 • Hotărârea nr. 12/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 12/2010 pentru aprobarea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 12/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 12/2010 privind validarea unui membru interimar al Consiliului Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 120/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism

 • Hotărârea nr. 1200/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1200/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către domnul Cristoi Robert-Ioan

 • Hotărârea nr. 1201/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1201/2010 privind încetarea, prin acordul părţilor, a exercitării temporare a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Trihenea Constantin

 • Hotărârea nr. 1202/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1202/2010 privind actualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă

 • Hotărârea nr. 1203/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1203/2010 privind aprobarea Programului de cooperare în domeniul educaţiei, ştiinţei şi culturii dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (care acţionează pentru Autoritatea Naţională Palestiniană) pentru anii 2010-2012, semnat la Bucureşti la 12 iulie 2010

 • Hotărârea nr. 1204/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1204/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 1205/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1205/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 1206/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1206/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 148/2010 pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2010 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

 • Hotărârea nr. 1207/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1207/2010 pentru abrogarea lit. h) a pct. 3 din Strategia de accelerare a atragerii de investiţii şi privatizării în sectorul de producere a energiei termoelectrice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 102/2004

 • Hotărârea nr. 1208/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1208/2010 privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine

 • Hotărârea nr. 1209/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1209/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. – Marfă – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 121/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 121/2010 pentru modificarea anexei nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 1210/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1210/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A., Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti Metrorex – S.A. şi Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 1211/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1211/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unui sector de drum neclasificat, trecut din domeniul public al comunei Padeş în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale