24 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1037/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

 • Hotărârea nr. 1038/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1038/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase

 • Hotărârea nr. 1039/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1039/2010 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.244/2009 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundaţiile din luna iulie 2008

 • Hotărârea nr. 104/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 104/2010 privind modificarea alin. (31) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional

 • Hotărârea nr. 1040/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1040/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine publică 2010-2013

 • Hotărârea nr. 1041/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1041/2010 privind modificarea şi completarea unei anexe la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Brăila, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Brăila şi a Hotărârii Guvernului nr. 38/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Brăila, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Brăila

 • Hotărârea nr. 1042/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1042/2010 privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în domeniul public al comunei Schela şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Schela, judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 1043/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1043/2010 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 1044/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1044/2010 privind modificarea alin. (1) al art. 18 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome Administraţia Naţională a Drumurilor din România

 • Hotărârea nr. 1045/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1045/2010 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru actualizarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 1046/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1046/2010 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui teren situat în judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 1047/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1047/2010 privind aprobarea stemei comunei Mircea Vodă, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 1048/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1048/2010 privind transferul managementului asistenţei medicale pentru unele unităţi sanitare cu paturi din judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 1049/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1049/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru un consiliu local şi un primar

 • Hotărârea nr. 105/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 105/2010 privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ursache Ion, subprefect al judeţului Covasna

 • Hotărârea nr. 1050/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1050/2010 pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru un primar şi un consiliu local din data de 28 noiembrie 2010

 • Hotărârea nr. 1051/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1051/2010 privind prelungirea termenului de transmitere a unui imobil

 • Hotărârea nr. 1052/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1052/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 295/2008 privind analiza cantitativă a amestecurilor binare de fibre textile

 • Hotărârea nr. 1053/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1053/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie Varianta ocolitoare Săcueni km 0+000 – km 7+623

 • Hotărârea nr. 1054/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1054/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anul 2010

 • Hotărârea nr. 1056/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1056/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 1057/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1057/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.229/2005

 • Hotărârea nr. 1058/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1058/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie Varianta ocolitoare Carei km 0+000-km 10+459

 • Hotărârea nr. 1059/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1059/2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.634/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 106/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 106/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Ionaşcu Valentin

 • Hotărârea nr. 1060/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1060/2010 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere referitor la cooperarea şi sprijinul privind Secretariatul Convenţiei de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est, semnat la Sofia la 21 mai 2010

 • Hotărârea nr. 1061/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1061/2010 pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Populară Chineză, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2009

 • Hotărârea nr. 1062/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1062/2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 255/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 1063/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1063/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie Varianta ocolitoare Valea lui Mihai km 0+000-km 3+417

 • Hotărârea nr. 1064/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1064/2010 privind retransmiterea unor sectoare de drum naţional, situate în intravilanul unor municipii, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1065/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1065/2010 pentru aprobarea Acordului-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010

 • Hotărârea nr. 1066/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1066/2010 privind instituirea regimului de arie naturală protejată asupra unor zone din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi încadrarea acestora în categoria rezervaţiilor ştiinţifice

 • Hotărârea nr. 1067/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1067/2010 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Penitenciarului cu Regim de Maximă Siguranţă Timişoara în administrarea Centrului de Reeducare Minori de Categoria 1 Buziaş

 • Hotărârea nr. 1068/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1068/2010 privind transmiterea parţială a unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Zalău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 1069/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1069/2010 privind transmiterea unei părţi de imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Lipova şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Lipova, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 107/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 107/2010 pentru constatarea încetării de drept a aplicabilităţii Hotărârii Guvernului nr. 259/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al municipiului Bucureşti de către doamna Câmpurean Mariana, ca urmare a expirării perioadei de timp pentru care a fost emisă

 • Hotărârea nr. 1070/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1070/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 527/2007 privind denumirea, marcarea compoziţiei fibroase şi etichetarea produselor textile

 • Hotărârea nr. 1071/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1071/2010 privind acordarea de către România a unui ajutor de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Ungară

 • Hotărârea nr. 1072/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1072/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 286/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor CORESI – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 • Hotărârea nr. 1073/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1073/2010 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiinţarea de servicii sociale alternative de tip rezidenţial pentru persoanele adulte cu handicap

 • Hotărârea nr. 1074/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1074/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Antibiotice – S.A. Iaşi, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 1076/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1076/2010 pentru aprobarea plăţii contribuţiilor voluntare, în lei, ale României la Centrul de informare al ONU şi la Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 1077/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1077/2010 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1078/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1078/2010 privind unele măsuri necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia electorală nr. 22 – judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 3, din data de 5 decembrie 2010

 • Hotărârea nr. 1079/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1079/2010 pentru reprezentarea în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

 • Hotărârea nr. 108/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 108/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al municipiului Bucureşti de către domnul Mănoiu Dafinel

 • Hotărârea nr. 1080/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1080/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe concesionate Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica – S.A. – Sucursala Hidrocentrale Porţile de Fier

 • Hotărârea nr. 1081/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1081/2010 pentru modificarea art. 411 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003

 • Hotărârea nr. 1082/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1082/2010 privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri mobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul privat al municipiului Săcele şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Săcele, judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1083/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1083/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Odoreu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Odoreu, judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 1084/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1084/2010 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului

 • Hotărârea nr. 1085/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1085/2010 pentru modificarea Regulamentului consular, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 760/1999

 • Hotărârea nr. 1086/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1086/2010 pentru adoptarea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a asistenţei financiare comunitare acordate României prin Fondul european de ajustare la globalizare

 • Hotărârea nr. 1087/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1087/2010 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Beiuş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Beiuş, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 1088/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1088/2010 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Hotărârea nr. 1089/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1089/2010 privind modificarea anexelor nr. 6A şi 7 la Hotărârea Guvernului nr. 98/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100 şi km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 109/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 109/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Coruţ Cristina Ecaterina în funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1090/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1090/2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 504/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100 şi km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – Obiectul 6: Continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucureşti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni

 • Hotărârea nr. 1092/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1092/2010 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chişinău la 28 iunie 2010

 • Hotărârea nr. 1093/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1093/2010 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea în domeniul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, semnat la Bucureşti la 10 iunie 2010

 • Hotărârea nr. 1094/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1094/2010 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Externe a unui imobil – Pavilionul României din Giardini della Biennale din Veneţia (Italia)

 • Hotărârea nr. 1095/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1095/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate şi a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

 • Hotărârea nr. 1096/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1096/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea Programului pentru prevenirea şi managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii prevăzute în etapa I de implementare a programului, precum şi pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Consolidare şi refuncţionalizare Spital Orăşenesc Dr. Maria Burghele, oraşul Buftea

 • Hotărârea nr. 1097/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1097/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor terenuri situate în comuna Dor Mărunt, judeţul Călăraşi, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. – S.A. a obiectivului de interes naţional Reabilitarea secţiunilor Băneasa-Feteşti de pe linia de cale ferată Bucureşti-Constanţa, România

 • Hotărârea nr. 1098/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1098/2010 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1099/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1099/2010 privind schimbarea încadrării în categorii funcţionale şi a regimului juridic ale unui sector de drum din judeţul Arad, precum şi pentru modificarea traseului drumului naţional DN 79

 • Hotărârea nr. 11/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 11/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Delcea Valentin

 • Hotărârea nr. 11/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 11/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 • Hotărârea nr. 11/2010, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 11/2010 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa naţională a Camerei Consultanţilor Fiscali din 23 aprilie 2010

 • Hotărârea nr. 11/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 11/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 11/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 11/2010 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 11/2010, Plenul Curţii Constituţionale

  Hotărârea nr. 11/2010 pentru alegerea preşedintelui Curţii Constituţionale

 • Hotărârea nr. 11/2010, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor

  Hotărârea nr. 11/2010 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII

 • Hotărârea nr. 110/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 110/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al municipiului Bucureşti de către domnul Mănoiu Dafinel

 • Hotărârea nr. 1100/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1100/2010 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 1101/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1101/2010 privind reglementarea situaţiei juridice a unor părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 1102/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1102/2010 privind transmiterea unor părţi din imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 1103/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1103/2010 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE

 • Hotărârea nr. 1104/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1104/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române – AFER

 • Hotărârea nr. 1105/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1105/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române – A.R.R.

 • Hotărârea nr. 1106/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1106/2010 pentru modificarea alin. (1) al art. 17 din Statutul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. Marfă – S.A., prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 582/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. Marfă – S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române

 • Hotărârea nr. 1107/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1107/2010 pentru modificarea alin. (1) al art. 17 din Statutul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. Călători – S.A., prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 584/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători C.F.R. Călători – S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române

 • Hotărârea nr. 1108/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1108/2010 pentru modificarea alin. (1) al art. 18 din Statutul Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A., prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române

 • Hotărârea nr. 1109/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1109/2010 pentru modificarea art. 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 492/2003 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi

 • Hotărârea nr. 111/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 111/2010 pentru constatarea încetării de drept a aplicabilităţii Hotărârii Guvernului nr. 308/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către domnul Dogariu Eugen, ca urmare a expirării perioadei de timp pentru care a fost emisă

 • Hotărârea nr. 1110/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1110/2010 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice

 • Hotărârea nr. 1111/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1111/2010 pentru completarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 1113/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1113/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006

 • Hotărârea nr. 1114/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1114/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dolj de către domnul Şovăilă Cristian Marian

 • Hotărârea nr. 1115/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1115/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Varianta de ocolire a municipiului Iaşi – Etapa I Varianta Sud – Obiect 1. Varianta trafic greu, sector km 0 + 000 (DN 28) – km 13 + 905 (DJ 248)

 • Hotărârea nr. 1116/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1116/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru organizarea evenimentelor care vor marca mişcarea anticomunistă din 15 noiembrie 1987

 • Hotărârea nr. 1117/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1117/2010 pentru aprobarea amendamentului, convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 1 iulie 2010 şi la Bucureşti la 14 iulie 2010 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari S.U.A., dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului Economia bazată pe cunoaştere, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005

 • Hotărârea nr. 1118/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1118/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Spital Municipal Fălticeni, str. Cuza Vodă f.n., municipiul Fălticeni, judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 1119/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1119/2010 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind cooperarea în domeniul geografiei militare, semnat la Bruxelles la 30 iunie 2010

 • Hotărârea nr. 112/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 112/2010 pentru constatarea încetării de drept a aplicabilităţii Hotărârii Guvernului nr. 350/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către domnul Dobra Călin-Ionel, ca urmare a expirării perioadei de timp pentru care a fost emisă

 • Hotărârea nr. 112/2010, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 112/2010 pentru aprobarea Normei privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinate facilitării accesului la finanţare în actuala perioadă de criză economică şi financiară, constând în garanţii acordate IMM-urilor şi întreprinderilor mari (NI-GAR-09-II/0)

 • Hotărârea nr. 1120/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1120/2010 privind transmiterea fără plată a unor stocuri de medicamente din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa

 • Hotărârea nr. 1121/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1121/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2010 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru aniversarea la data de 1 decembrie 2010 a Zilei Naţionale a României şi a 92 de ani de la Marea Unire

 • Hotărârea nr. 1122/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1122/2010 privind modificarea şi completarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002

 • Hotărârea nr. 1123/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1123/2010 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Satu Mare şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare, precum şi transmiterea unui imobil, trecut în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în administrarea Ministerului Apărării Naţionale