24 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 981/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 981/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către domnul Dascălu Gelu-Mugurel

 • Hotărârea nr. 982/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 982/2010 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova

 • Hotărârea nr. 983/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 983/2010 pentru aprobarea schimbării din clasa de secretizare secret de stat, nivel de secretizare secret, în clasa de secretizare secret de serviciu a informaţiilor cuprinse în Fişa de evidenţă a cadrelor militare şi Fişa matricolă din memoriile originale ale acestora, elaborate de Ministerul Apărării Naţionale în perioada 17 februarie 1972-31 decembrie 2002

 • Hotărârea nr. 984/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 984/2010 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Botoşani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani, judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 985/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 985/2010 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în calitate de observator în cadrul Comitetului pentru Turism, pentru anul 2010

 • Hotărârea nr. 986/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 986/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului interministerial pentru elaborarea şi coordonarea implementării unui program de dezvoltare economico-socială a zonei Delta Dunării

 • Hotărârea nr. 987/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 987/2010 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 988/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 988/2010 privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate în judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 99/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 99/2010 pentru aprobarea organizării de către Colegiul Naţional de Apărare din România a modulului 4 din Cursul de nivel înalt în domeniul politicii europene de securitate şi apărare în cadrul Colegiului European de Securitate şi Apărare

 • Hotărârea nr. 990/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 990/2010 privind transmiterea unei părţi a unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

 • Hotărârea nr. 991/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 991/2010 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a două părţi de teren dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acestora foştilor proprietari

 • Hotărârea nr. 992/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 992/2010 privind transferul fără plată al unui obiectiv de investiţii din patrimoniul Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor în proprietatea privată a judeţului Cluj

 • Hotărârea nr. 993/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 993/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în data de 8 noiembrie 2010, a Summitului statelor din regiunea Dunării

 • Hotărârea nr. 994/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 994/2010 privind repartizarea către bugetele locale a unor sume pentru centralele electrice de termoficare

 • Hotărârea nr. 995/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 995/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

 • Hotărârea nr. 996/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 996/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2006

 • Hotărârea nr. 997/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 997/2010 privind aprobarea închiderii definitive şi monitorizării postînchidere a stării de siguranţă a obiectivului şi a factorilor de mediu a unor mine şi cariere, etapa a XI-a, şi modificarea unor acte normative în domeniul închiderii unor mine şi cariere

 • Hotărârea nr. 998/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 998/2010 privind donarea unor bunuri de uz didactic aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, către Ministerul Apărării al Republicii Moldova, pentru Institutul Militar al Forţelor Armate

 • Hotărârea nr. 999/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 999/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova