26 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 894/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 894/2010 privind transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a Canalului colector ape uzate de sub râul Dâmboviţa (Caseta de apă uzată)

 • Hotărârea nr. 895/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 895/2010 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile din judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 896/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 896/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societăţii Feroviare de Turism S.F.T. – C.F.R. – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 897/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 897/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unei suprafeţe totale de teren de 18.381 m2, trecută în proprietatea publică a statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie Varianta de ocolire a municipiului Constanţa

 • Hotărârea nr. 898/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 898/2010 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Centrul de Formare Iniţială şi Continuă Orăştie din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 899/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 899/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/2010 privind donarea unor mijloace fixe şi bunuri materiale pentru munca de poliţie, aparţinând domeniului privat al statului, către Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova

 • Hotărârea nr. 9/2010, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 9/2010 privind Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2010

 • Hotărârea nr. 9/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 9/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Gligor Dorin-Oliviu

 • Hotărârea nr. 9/2010, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 9/2010 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2009 privind aprobarea componenţei Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO

 • Hotărârea nr. 9/2010, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 9/2010 referitoare la raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind situaţia sistemelor de irigaţii, precum şi a altor sectoare de îmbunătăţiri funciare

 • Hotărârea nr. 9/2010, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 9/2010 pentru aprobarea Normei nr. 7/2010 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat

 • Hotărârea nr. 9/2010, Senatul României

  Hotărârea nr. 9/2010 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 90/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii

 • Hotărârea nr. 900/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 900/2010 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acestuia foştilor proprietari, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

 • Hotărârea nr. 901/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 901/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

 • Hotărârea nr. 902/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 902/2010 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor PHARE RO 2006/018-411.03.04 Dezafectarea în siguranţă a reactorului nuclear de cercetare (VVR-S) şi PHARE RO 2006/018-411.03.05 Modernizarea Staţiei de tratare a deşeurilor radioactive (STDR) din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară – Horia Hulubei (IFIN-HH)

 • Hotărârea nr. 903/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 903/2010 pentru modificarea şi completarea Programului Case de locuit în zonele afectate de calamităţile naturale din anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 708/2010, şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 729/2010 pentru aprobarea unui ajutor acordat Republicii Moldova constând în principalele materiale de construcţii necesare pentru reconstrucţia şi repararea unor case afectate de calamităţile naturale din 2010

 • Hotărârea nr. 904/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 904/2010 privind restructurarea şi reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

 • Hotărârea nr. 905/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 905/2010 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul Programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli în anul şcolar 2010-2011

 • Hotărârea nr. 906/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 906/2010 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 31 martie 2009, 30 septembrie 2009, 6 noiembrie 2009 şi la Washington la 3 aprilie 2009, 12 mai 2009 şi 9 noiembrie 2009, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucureşti la 5 octombrie 2006

 • Hotărârea nr. 907/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 907/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz

 • Hotărârea nr. 908/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 908/2010 pentru abrogarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 909/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 909/2010 privind aprobarea plăţii debitului stabilit de Comisia Europeană, care a fost suportat din împrumutul nerambursabil acordat de Comunitatea Europeană pentru finanţarea Proiectului PHARE RO 96.02 – Technology Transfer and Quality Management TTQM

 • Hotărârea nr. 91/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 91/2010 privind aprobarea stemelor comunelor Bârza, Cungrea şi Găneasa, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 910/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 910/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 911/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 911/2010 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 912/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate

 • Hotărârea nr. 913/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 913/2010 privind trecerea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Lugoj şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 914/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 914/2010 privind trecerea unei suprafeţe de teren aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea acordării acesteia în compensare, ca măsură reparatorie prin echivalent

 • Hotărârea nr. 915/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 915/2010 privind trecerea unei suprafeţe de teren aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea acordării acesteia în compensare, ca măsură reparatorie prin echivalent

 • Hotărârea nr. 916/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 916/2010 privind darea în folosinţa gratuită a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a unei suprafeţe dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 918/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 918/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia

 • Hotărârea nr. 919/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 919/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru autorităţile administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 92/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 92/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor în unele circumscripţii electorale

 • Hotărârea nr. 920/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 920/2010 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru producătorii agricoli din sectorul creşterii animalelor, în vederea colectării cadavrelor de animale

 • Hotărârea nr. 921/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 921/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General al Poliţiei Române în domeniul public al comunei Găneasa şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Găneasa, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 922/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic

 • Hotărârea nr. 923/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 923/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 250/2007

 • Hotărârea nr. 924/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 924/2010 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul conductelor pentru transportul gazelor naturale şi liniilor electrice de transport care intersectează graniţa româno-ungară, semnat la Budapesta la 12 mai 2010

 • Hotărârea nr. 925/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 925/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie – ICEMENERG Bucureşti

 • Hotărârea nr. 926/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 926/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor sectoare de drum de interes judeţean, trecute în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Judeţean Cluj, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 927/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 927/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor bunuri imobile trecute în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 928/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 928/2010 privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 929/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 929/2010 pentru aprobarea listei cuprinzând 15 obiective de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A., în calitate de agenţie de implementare

 • Hotărârea nr. 93/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 93/2010 pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru consilii locale şi pentru primari din data de 21 martie 2010

 • Hotărârea nr. 930/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 930/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea unor furnizori de energie electrică aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin înfiinţarea Societăţii Comerciale Electrica Furnizare – S.A.

 • Hotărârea nr. 931/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 931/2010 privind desemnarea coordonatorilor sistemului de informare al pieţei interne – IMI şi pentru aprobarea normelor şi procedurilor de cooperare administrativă prin intermediul IMI

 • Hotărârea nr. 932/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 932/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect

 • Hotărârea nr. 933/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 933/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide

 • Hotărârea nr. 934/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 934/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Penitenciarul Codlea, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

 • Hotărârea nr. 935/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 935/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 762/2010 privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru procurori, judecători, magistraţi-asistenţi, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi al parchetelor

 • Hotărârea nr. 936/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 936/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 937/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase

 • Hotărârea nr. 938/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 938/2010 privind preluarea unei activităţi finanţate integral din venituri proprii de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la Ministerul Mediului şi Pădurilor

 • Hotărârea nr. 939/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 939/2010 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră

 • Hotărârea nr. 94/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 94/2010 pentru declasificarea unor informaţii secrete de stat emise de Ministerul Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 940/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 940/2010 pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate pentru anul 2010

 • Hotărârea nr. 941/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 941/2010 pentru modificarea anexei nr. 3 Lista programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2010 la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2010

 • Hotărârea nr. 942/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 942/2010 pentru aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase în perioada iunie-iulie 2010 la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivului din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 943/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 943/2010 pentru completarea art. 64 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010

 • Hotărârea nr. 944/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 944/2010 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, pentru Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bihor

 • Hotărârea nr. 945/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 945/2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 286/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naţionale a Imprimeriilor CORESI – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

 • Hotărârea nr. 946/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 946/2010 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 947/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 947/2010 pentru modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 948/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 948/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Brăila, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Brăila

 • Hotărârea nr. 949/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 949/2010 privind modificarea valorii de inventar a unor imobile înscrise în anexa nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 95/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 95/2010 privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri la care se efectuează concedieri colective în anul 2010 şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 950/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 950/2010 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 951/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 951/2010 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 952/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 952/2010 privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 953/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 953/2010 privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu, a unor terenuri aflate în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 954/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 954/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al comunei Sânnicolau Român şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Sânnicolau Român, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 955/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 955/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006

 • Hotărârea nr. 956/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 956/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 • Hotărârea nr. 957/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 957/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile – S.A. Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 • Hotărârea nr. 958/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 958/2010 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii-anexe aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Harghita, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

 • Hotărârea nr. 959/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 959/2010 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile

 • Hotărârea nr. 96/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 96/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2009 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 960/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 960/2010 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 609/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie privind sectoarele vulnerabile şi administraţia publică locală pe perioada 2008-2010

 • Hotărârea nr. 961/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 961/2010 privind schimbarea denumirii Complexul Muzeal Bucovina în Muzeul Bucovinei

 • Hotărârea nr. 962/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 962/2010 pentru aprobarea modalităţii de realizare a sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate

 • Hotărârea nr. 963/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 963/2010 privind modificarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 964/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 964/2010 privind înfiinţarea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie Prof. Dr. Octavian Fodor Cluj-Napoca

 • Hotărârea nr. 965/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 965/2010 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi, în domeniul public al municipiului Tecuci şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 966/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 966/2010 privind drepturile de acces al autorităţilor publice române la Sistemul Informatic Naţional de Semnalări

 • Hotărârea nr. 967/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 967/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului

 • Hotărârea nr. 968/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 968/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric

 • Hotărârea nr. 969/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 969/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – obiect 5B – Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 şi intersecţia cu DN 2

 • Hotărârea nr. 97/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 97/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 970/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 970/2010 privind transmiterea unei părţi de imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 971/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 971/2010 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 972/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 972/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în domeniul public al judeţului Tulcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea

 • Hotărârea nr. 973/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 973/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor în domeniul privat al comunei Roşiori şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Roşiori, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 974/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 974/2010 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al municipiului Moineşti şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Moineşti, judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 975/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 975/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 325/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome Monetăria Statului din subordinea Băncii Naţionale a României

 • Hotărârea nr. 977/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 977/2010 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural pe anul 2010, instituit prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

 • Hotărârea nr. 978/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 978/2010 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Atena la 6 mai 2010

 • Hotărârea nr. 979/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 979/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către domnul Olaru Neculai

 • Hotărârea nr. 98/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 98/2010 privind constituirea Consiliului interministerial Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat

 • Hotărârea nr. 980/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 980/2010 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Scripăţ Constantin din funcţia publică de subprefect al judeţului Bacău în funcţia publică de prefect al judeţului Bacău