26 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 803/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 803/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societăţii de Administrare Active Feroviare S.A.A.F. – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 804/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 804/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societăţii Naţionale Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 805/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 805/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 806/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 806/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Regiei Autonome Registrul Auto Român, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 807/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 807/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Regiei Autonome Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 808/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 808/2010 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.378/2009, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi a Hotărârii Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului

 • Hotărârea nr. 809/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 809/2010 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 81/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 • Hotărârea nr. 810/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 810/2010 privind schimbarea încadrării în categorii funcţionale şi a regimului juridic ale unui sector de drum din judeţul Hunedoara, precum şi pentru modificarea traseului drumului naţional DN 74

 • Hotărârea nr. 811/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 811/2010 privind controlul statului portului

 • Hotărârea nr. 812/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 812/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum şi a modului de alocare şi reconstituire a rezervei naţionale de lapte

 • Hotărârea nr. 813/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 813/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Sanevit 2003 – S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 814/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 814/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Companiei Naţionale Unifarm – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 815/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 815/2010 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea dintre forţele aeriene, semnat la Bucureşti la 29 martie 2010

 • Hotărârea nr. 816/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 816/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 474/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Comicex – S.A.

 • Hotărârea nr. 817/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 817/2010 pentru aprobarea Acordului privind cooperarea dintre Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Republicii Kazahstan, semnat la Astana la 2 martie 2010

 • Hotărârea nr. 818/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 818/2010 pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 20 mai 2010

 • Hotărârea nr. 819/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 819/2010 pentru aprobarea Acordului privind Comitetul de coordonare în cadrul procesului reuniunilor miniştrilor apărării din Europa de Sud-Est, semnat la Sofia la 21 octombrie 2009

 • Hotărârea nr. 82/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2010

 • Hotărârea nr. 820/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 820/2010 privind modificarea anexei nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi Vâlcea în administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Inspecţia Muncii, pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea

 • Hotărârea nr. 821/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 821/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mehedinţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 822/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 822/2010 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în domeniul GNL şi al transportului acestora dintre Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din România, Ministerul Industriei şi Energiei din Republica Azerbaidjan şi Ministerul Energiei din Georgia, semnat la Bucureşti la 13 aprilie 2010

 • Hotărârea nr. 823/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 823/2010 privind aprobarea Acordului dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din România şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice din Franţa pentru intensificarea cooperării în domeniul administrării fiscale, semnat la Paris la 26 februarie 2010

 • Hotărârea nr. 824/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 824/2010 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Maramureş din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 825/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 825/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 826/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 826/2010 pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acţiuni emise de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A. prin metode specifice pieţei de capital

 • Hotărârea nr. 827/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 827/2010 pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acţiuni emise de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz – S.A. Mediaş prin metode specifice pieţei de capital

 • Hotărârea nr. 828/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 828/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale a unor suprafeţe de teren concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A., Sucursala de Transport Constanţa şi Sucursala de Transport Piteşti

 • Hotărârea nr. 829/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 829/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.844/2005 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili pentru transport

 • Hotărârea nr. 83/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 83/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale

 • Hotărârea nr. 830/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 830/2010 pentru modificarea unor acte normative de înfiinţare, organizare şi funcţionare a unor entităţi din subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 • Hotărârea nr. 831/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a Societăţii Naţionale de Gaze Naturale Romgaz – S.A. Mediaş şi a mandatului instituţiei publice implicate în derularea acestui proces

 • Hotărârea nr. 832/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 832/2010 pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acţiuni emise de Societatea Comercială OMV Petrom – S.A. Bucureşti prin metode specifice pieţei de capital

 • Hotărârea nr. 833/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 833/2010 pentru modificarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2009

 • Hotărârea nr. 834/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 834/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Prof. Dr. G. K. Constantinescu

 • Hotărârea nr. 835/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 835/2010 privind modificarea Programului naţional pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.661/2008

 • Hotărârea nr. 836/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 836/2010 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Harghita, Covasna şi Maramureş

 • Hotărârea nr. 837/2010, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 837/2010 pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007

 • Hotărârea nr. 838/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor

 • Hotărârea nr. 839/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor

 • Hotărârea nr. 84/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 84/2010 privind aprobarea plăţii cotizaţiei României la bugetul Biroului Înaltului Reprezentant pentru Bosnia şi Herţegovina

 • Hotărârea nr. 840/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 840/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie Varianta de ocolire a municipiului Alexandria

 • Hotărârea nr. 841/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 841/2010 privind realocarea sumei de 14.534 mii lei rămase necheltuită până la sfârşitul anului 2009 din suma de 170.022 mii lei prevăzută la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 549/2006 privind aprobarea sumelor necesare pentru accelerarea lucrărilor de construcţie a Autostrăzii Bucureşti-Constanţa, Tronsonul 4 – Drajna-Feteşti şi Tronsonul 5 – Feteşti-Cernavodă

 • Hotărârea nr. 842/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 842/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 843/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 843/2010 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora

 • Hotărârea nr. 844/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 844/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 845/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 845/2010 privind modificarea unui parametru tehnic al unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 846/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung

 • Hotărârea nr. 847/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 847/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Antibiotice – S.A. Iaşi, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 848/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 848/2010 privind transmiterea, fără plată, a unei părţi dintr-un imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi în domeniul public al judeţului Mehedinţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 849/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 849/2010 privind aprobarea stemelor comunelor Budila, Drăguş, Sâmbăta de Sus şi Ucea, judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 85/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 85/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 850/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 850/2010 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Casa de Cultură a Studenţilor Cluj în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

 • Hotărârea nr. 851/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 851/2010 privind aprobarea stemei municipiului Făgăraş, judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 852/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 852/2010 privind aprobarea stemei comunei Vătava, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 853/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 853/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie

 • Hotărârea nr. 854/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 854/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 855/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 855/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.431/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine

 • Hotărârea nr. 856/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 856/2010 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Bibliotecii Naţionale a României a unui imobil, ca urmare a restituirii acestuia Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 857/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 857/2010 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor aparţinătoare victimelor incendiului survenit la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sârbu

 • Hotărârea nr. 858/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 858/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul Economic şi Social

 • Hotărârea nr. 859/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 859/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 • Hotărârea nr. 86/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 86/2010 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 860/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 860/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale

 • Hotărârea nr. 861/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 861/2010 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale din data de 26 septembrie 2010

 • Hotărârea nr. 862/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 862/2010 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în comuna Poşaga, judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 863/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 863/2010 privind organizarea şi desfăşurarea în România a celei de-a 13-a ediţii a Forumului Internaţional al Procurorilor

 • Hotărârea nr. 864/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 864/2010 privind modificarea art. 10 din Normele metodologice pentru derularea Programului Bazine de înot, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2007

 • Hotărârea nr. 865/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 865/2010 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 866/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 866/2010 privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 867/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 867/2010 privind transmiterea unor părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 868/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 868/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 869/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 869/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 87/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 87/2010 pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.102/2008 privind aprobarea Programului naţional de asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri – 2009-2012

 • Hotărârea nr. 870/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 870/2010 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acestuia către foştii proprietari

 • Hotărârea nr. 871/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 871/2010 privind aprobarea actualizării inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unităţii de administrare şi prin modificarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 872/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 872/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 364/2010 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2010-2011

 • Hotărârea nr. 873/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 873/2010 privind modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007

 • Hotărârea nr. 874/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 874/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice

 • Hotărârea nr. 875/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 875/2010 pentru abrogarea lit. c) a alin. (1) al art. 653 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006

 • Hotărârea nr. 876/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 876/2010 privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2010

 • Hotărârea nr. 877/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar

 • Hotărârea nr. 878/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 878/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Companiei Naţionale Poşta Română – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 • Hotărârea nr. 879/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 879/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 • Hotărârea nr. 88/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 88/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2009 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 • Hotărârea nr. 880/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 880/2010 privind aprobarea reprezentării României la Conferinţa Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor din Statele Unite Mexicane

 • Hotărârea nr. 881/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 881/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Varianta de ocolire Craiova Sud

 • Hotărârea nr. 882/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 882/2010 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Hotărârea nr. 883/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 883/2010 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Clubul Sportiv Mureşul Târgu Mureş în domeniul public al municipiului Târgu Mureş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş

 • Hotărârea nr. 884/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 884/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.450/2005 privind transmiterea unui obiectiv de investiţii din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda

 • Hotărârea nr. 885/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 885/2010 privind organizarea şi funcţionarea Unităţii Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor

 • Hotărârea nr. 886/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 886/2010 privind aprobarea Strategiei de descentralizare a activităţilor din domeniul tineretului

 • Hotărârea nr. 887/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 887/2010 privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 888/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 888/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 889/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 889/2010 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Finanţelor Publice al României şi Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul finanţelor publice, semnat la Bucureşti la 19 mai 2010

 • Hotărârea nr. 89/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 89/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007

 • Hotărârea nr. 890/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 890/2010 privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada 1 octombrie 2010-31 martie 2011

 • Hotărârea nr. 891/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 891/2010 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse pe infrastructura feroviară în ultima decadă a lunii iunie şi în prima decadă a lunii iulie 2010, pe linia de cale ferată Suceava Nord-Dorneşti

 • Hotărârea nr. 892/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 892/2010 pentru aprobarea declasificării informaţiilor clasificate secret de stat, nivel de secretizare secret, cuprinse în documentele de plată a drepturilor băneşti cuvenite personalului armatei, elaborate de Ministerul Apărării Naţionale în perioada 17 februarie 1972-31 decembrie 2002

 • Hotărârea nr. 893/2010, Guvernul României

  Hotărârea nr. 893/2010 privind rechemarea unui consul general